Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata
Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata
Cena: 2,10 zł
Autor: Stankiewicz W. M.
Liczba stron: 578
Rok wydania: 2008

Wzrastająca współcześnie liczba sporów i konfliktów jest uwarunkowana nieustannym poszerzaniem zakresu stosunków między państwami, dynamicznym rozwojem technologii, przemianami struktur politycznych na świecie oraz znacznym zwiększeniem liczby państw. Często spory przeradzają się w otwarte konflikty z użyciem siły militarnej, stąd jednym z najistotniejszych zadań prawa międzynarodowego jest skłonienie zwaśnionych społeczności do rezygnacji z działań militarnych na rzecz rozwiązywania sytuacji konfliktowych metodami pokojowymi. Publikacja traktuje zatem o szeroko pojętym konflikcie, sposobach radzenia sobie z nim, a także o jego roli destrukcyjnej, choć autor dodaje, że możliwy jest też aspekt integrujący konfliktu.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38