Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka
Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka
Cena: 2,10 zł
Autor: Szkoda J.
Liczba stron: 276
Rok wydania: 2004

Opisano teoretyczne podstawy sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz podano liczne przykłady wykorzystania tych podstaw do rozwiązywania praktycznych zagadnień statystycznego uregulowania i oceny zdolności procesów produkcyjnych, a także statystycznej kontroli odbiorczej. Przedstawiono wybrane metody statystyki opisowej stosowane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych. Zaprezentowano oryginalne zagadnienia dotyczące nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań zarządzania konfiguracją i ryzykiem procesów produkcyjnych, a także eksploatacyjnej weryfikacji jakości. Poruszono również problematykę sterowania jakością procesów przemysłowych, budowlanych i spożywczych, dzięki czemu książka może być wykorzystana w dydaktyce na różnych kierunkach studiów, na których jest realizowany przedmiot zarządzanie jakością. Pozycja może być istotną pomocą literaturową w działalności inżynierów, menedżerów i projektantów procesów produkcyjnych oraz inżynierów jakości.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38