Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami
Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami
Cena: 15,75 zł
Autor: Jurij Dobriański
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2009

Aktualna sytuacja energetyczna na świecie oraz wyczerpywanie się dostępnych zasobów paliw kopalnych uzasadniają poszukiwanie nowych technologii wytwarzania energii, które byłyby alternatywne wobec tradycyjnych i przyjaźniejsze dla środowiska.
W Strategii rozwoju energetyki odnawialnej (2000 r.), opracowanej przez Ministerstwo Środowiska (zgodnie z dyrektywami UE), jako jeden z celów polskiej polityki określono osiągnięcie 7,5-procentowego udziału energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej kraju w 2010 r., w tym zwiększenie mocy termicznych kolektorów słonecznych z 10 do 700 MW.
Monografia Jurija Dobriańskiego dotyczy tej aktualnej tematyki, poświęcona jest wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Omówiono w niej główne mechanizmy przekazywania ciepła (przewodzenie, konwekcję, przenikanie i promieniowanie), podając proste formuły matematyczne.
Szczegółowo wyjaśniono konstrukcję i zasadę działania podstawowych typów kolektorów, opisano ich zalety i wady. Przedstawiono również własną koncepcję autora, tzw. termosyfon odwrócony, który pozwala zwiększyć sprawność i niezawodność instalacji solarnej.
Książka skierowana jest do studentów i doktorantów nauk technicznych oraz projektantów, badaczy i użytkowników instalacji słonecznych. Uproszczony przez autora aparat matematyczny opisu problemów konwersji promieniowania słonecznego sprawia, że czytelnicy nie muszą mieć gruntownej wiedzy z termodynamiki i wymiany ciepła. Wyniki rozważań przedstawiono w postaci tabel i wykresów, które nadają się do bezpośredniego wykorzystania, bez konieczności przeprowadzania głębszych analiz.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38