Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów mezopotamskich w starożytności
Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów mezopotamskich w starożytności
Cena: 21,00 zł
Autor: Matysiak Bogdan Wiktor
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2014

Autor monografii, biblista, znawca języka sumeryjskiego, opisuje w swojej monografii trzy wielkie cywilizacje, które rozwinęły się na Bliskim Wschodzie na terenie Mezopotamii (inaczej „Międzyrzecza”), obszaru leżącego między dwiema dużymi rzekami – Tygrysem i Eufratem.

Opisywana cywilizacja to Sumer, Babilonia i Asyria. Sumerowie zapoczątkowali rozwój naukowy, technologiczny i kulturowy tych terenów. Po upadku Sumerów Mezopotamię zasiedlili Babilończycy, którzy przyczynili się do rozwoju astronomii (np. podział dnia na 24 godziny wywodzi się z astronomii babilońskiej), medycyny, matematyki i prawa (tzw. kodeks Hammurabiego).

Kolejne imperium to Asyria, państwo o niezwykle sprawnie działającej administracji, z archiwum i bibliotekami, w których przechowywano dziesiątki tysięcy glinianych tabliczek o szerokim spektrum tematycznym.

Omówione w książce trzy wielkie cywilizacje dawno przeminęły, ale z ich zdobyczy korzystamy do dziś, często o tym nawet nie widząc.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38