Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB
Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB
Cena: 25,20 zł
Autor: pod red. ks. Marka Jodkowskiego
Liczba stron: 476
Rok wydania: 2013

Ta jubileuszowa publikacja powstała w dowód uznania i wdzięczności za pracę na rzecz nauki, a także w 50. rocznicę pierwszych ślubów zakonnych s. prof. Jadwigi Kalinowskiej OSB. Ks. dr Marek Jodkowski nakreślił sylwetkę Jubilatki, podkreślając, że droga, którą obrała nie była prosta, wymagała dużego zaangażowania, wytrwałości i ciężkiej pracy. We Wstępie napisał: „ Ogrom pracy, umiejętność godzenia obowiązków zakonnych z pasją naukowych wyzwań przywoływały i uobecniały ducha benedyktyńskiej cierpliwości, które wyróżnia i charakteryzuje Siostrę".

 

Tom otwiera Wstęp autorstwa ks. M. Jodkowskiego, następnie pomieszczono Listy gratulacyjne, Życiorys i Bibliografię publikacji Siostry Profesor. Prezentowana Księga zawiera 29 artykułów - dar przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz osób, które na swojej drodze naukowej spotkały Siostrę Profesor.

 

Warstwę edytorską Księgi jubileuszowej dopracowano ze szczególną starannością.   

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38