Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej
Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej
Cena: 33,60 zł
Autor: Jucewicz Antoni SVD
Liczba stron: 290
Rok wydania: 2018

Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym. Dotyczy każdego środowiska. Oprócz uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, odnotowuje się uzależnienie od jedzenia, robienia zakupów, seksu, hazardu, Internetu itd. Jednak najbardziej powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm - choroba przewlekła, postępująca, będąca dysfunkcją wielopłaszczyznową, obejmująca różne sfery życia osoby: organizm, psychikę oraz sferę duchową.


Autor podjął się w pracy analizy programu Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej. W toku przeprowadzonych badań okazało się, że program AA przedstawia spójną wizję antropologiczną. W jej świetle człowiek jawi się jako istota , której ważnym wymiarem jest sfera duchowa. Autorzy programu AA upatrują źródła uzdrowienia człowieka w Bogu, który jest pierwszym krokiem w rozpoczętym procesie wyzwolenia wewnętrznego. Jednocześnie człowiek uzależniony musi podejmować każdego dnia wysiłek na rzecz trzeźwego życia. W konkluzji dotyczącej wyników badań należy zatem skonstatować, że abstynencja nie jest jedynym celem programu AA. Ma on także bogatą wartość teologiczną i terapeutyczną.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38