Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Zamawiana liczba książek:

Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny (z doświadczeń Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie)
Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny (z doświadczeń Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie)
Cena: 2,10 zł
Autor: ks. Opalach C.
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2006

Praca jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy zaangażowaniem małżonków we wspólnotę religijną a funkcjonowaniem ich rodziny? W celu znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie autor odwołuje się do doświadczenia rodzin, z których małżonkowie należą do wspólnoty religijnej, zwanej Domowym Kościołem Ruchu Światło-Życie. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono historię i zasady Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Rozdział drugi prezentuje charakterystykę poszczególnych elementów systemu rodzinnego oraz ich wzajemnych relacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w tychże interakcjach. Rozdział trzeci podejmuje problematykę wpływu religijności na funkcjonowanie rodziny. W rozdziale czwartym, metodologicznym, przedstawiono problem badawczy, hipotezy, zastosowane metody, informacje dotyczące badanych grup oraz strategię prowadzonych badań. Rozdział piąty jest prezentacją wyników badań. Tutaj także autor podejmuje próbę ich interpretacji. W badaniach uczestniczyło ponad 60 rodzin, a przyjęta procedura badawcza pokazała, iż rodziny tych małżonków, którzy należą do Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie i realizują jego zasady, w tym zobowiązanie comiesięcznego dialogu małżeńskiego, odznaczają się najlepszym funkcjonowaniem w aspekcie poziomu religijności personalnej, obrazu małżeństwa, projekcyjnego obrazu rodziny oraz postaw rodzinnych. Natomiast rodziny małżonków należących do Ruchu, lecz niewypełniających obowiązku dialogu małżeńskiego, oraz rodziny małżonków nienależących do żadnej wspólnoty religijnej, funkcjonują na takim samym poziomie, w wyżej podanych wymiarach, lecz niższym niż grupa poprzednia. W ten sposób autor udowodnił, że istnieje pozytywny związek między przynależnością do wspólnoty religijnej a funkcjonowaniem rodziny. Przeprowadzone badania pokazały także, że w przypadku rodzin zdrowych, nie patologicznych, jedną z dróg, ulepszającą ich funkcjonowanie, jest praca nad poprawą umiejętności komunikacyjnych oraz przynależność do wspólnoty lub stowarzyszenia, które stawiałoby sobie za cel pracę nad poprawą więzi małżeńskich i rodzinnych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38