Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Zwierzęta laboratoryjne – patologia i użytkowanie
Zwierzęta laboratoryjne – patologia i użytkowanie
Cena: 31,50 zł
Autor: Szarek Józef, Szweda Magdalena, Strzyżewska Emilia (red.)
Liczba stron: 396
Rok wydania: 2013

Na rynku wydawniczym niewiele jest publikacji, w których tak szeroko byłyby przedstawione zagadnienia dotyczące użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Autorzy zawarli w publikacji wiele praktycznych porad niezbędnych do pracy ze zwierzęciem używanym w eksperymencie. W każdym omawianym aspekcie - co koniecznie trzeba podkreślić - przejawia się troska o zdrowie i dobrostan zwierząt doświadczalnych. Jednocześnie, omawiając wiele kwestii związanych z pracą z tymi zwierzętami, podkreślono rolę lekarza weterynarii, fachowca w swej dziedzinie, przestrzegającego prawa, postępującego zawsze etycznie.

 

Wśród ciekawych zagadnień podjętych w pracy, należy odnotować: Ochronę prawną zwierząt w eksperymencie; Odpowiedzialność zawodową lekarza weterynarii; Modele doświadczalne a opieka nad zwierzętami; Wybrane testy toksykologiczne z użyciem zwierząt laboratoryjnych; Pies - wybrane zagadnienia z użytkowania i patologii; Doświadczenia na gadach - procedury akceptacji eksperymentu. Wybrane warunki przeprowadzania doświadczenia i specyfika eksperymentu; Zwierzęta transgeniczne; Zwierzęta laboratoryjne a ochrona przed pasożytami; Leczenie małych zwierząt egzotycznych; Zawodowe organizacje europejskie pomocne w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

 

Autorzy wyrazili nadzieję, że zawarta wiedza w prezentowanej publikacji będzie dobrze wykorzystywana w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, a jednocześnie, że doświadczenia prowadzone na zwierzętach będą miały wpływ (i mają) na nasze zdrowie i życie, o czym zawsze powinniśmy pamiętać.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38