Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Choroby cieląt
Choroby cieląt
Cena: 47,25 zł
Autor: Kuleta Z. (red.)
Liczba stron: 378
Rok wydania: 2005
Warunkiem opłacalnego chowu cieląt jest zapewnienie odpowiedniego pod względem jakościowym i technologicznym żywienia, dobrych warunków zoohigienicznych, stałej opieki weterynaryjnej i skutecznej profilaktyki. Wymaga to m.in. specjalnego przygotowania służby weterynaryjnej do wczesnego i właściwego rozpoznania choroby, leczenia chorych zwierząt i zapobiegania chorobom, a tym samym ograniczenia strat. Książkę Choroby cieląt opracowano na podstawie pracy Zdravie a produkcia teliat pod redakcją L’Slaniny. Zawartą treść poprawiono i uzupełniono, dostosowując do polskich warunków. Książka ta to pierwsze wielodyscyplinarne opracowanie dotyczące przyczyn i patogenezy chorób cieląt, terapii i profilaktyki weterynaryjnej oraz żywienia i ochrony środowiska. Zagadnienia dotyczące zdrowia cieląt zostały przedstawione w układzie zespołów chorobowych (syndromów). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów weterynaryjnych i lekarzy praktyków, zwłaszcza specjalizujących się w chorobach bydła.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38