Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945–2005)
Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945–2005)
Cena: 2,10 zł
Autor: Krzymowski T. (red.)
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2005

Książka jest owocem zbiorowego wysiłku wielu autorów – fizjologów zwierząt. Zawiera opis historii i stanu obecnego placówek badawczych i dydaktycznych z obszaru nauk rolniczych i weterynaryjnych, które w swojej nazwie lub podstawowym dorobku badawczym mają zaznaczone fizjologiczne ukierunkowanie. Opisano takie katedry i zakłady fizjologii zwierząt uczelni rolniczych, placówek PAN i instytutów resortowych, jak: Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu; Katedra i Instytut Fizjologii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach; Zespół Fizjologii Klinicznej Katedry Morfologii Funkcjonalnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą – Zakład Endokrynologii i Neuroendokrynologii, Zakład Fizjologii Żywienia Zwierząt, Zakład Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Pracownia Fizjologii Środowiskowej; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Oddział Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu – Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych, Zakład Histofizjologii Rozrodu, Zakład Endokrynologii Rozrodu Bydła, Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Zakład Endokrynologii Rozwojowej i Eksperymentalnej, Zakład Patologii Rozrodu, Zakład Andrologii Molekularnej, Zakład Biologii Nasienia, Zakład Immunologii Rozrodu; Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie; Instytut Zootechniki w Balicach pod Krakowem – Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt, Zakład Fizjologii Zwierząt. Oprócz opisu historii tworzenia katedr i zakładów zwierząt, zaprezentowano także sylwetki i dokonania osób szczególnie zasłużonych w dziejach danej jednostki organizacyjnej. Ukazano także drogę, jaką przeszły opisywane jednostki, by osiągnąć obecny poziom, a także w syntetycznej formie przedstawiono informacje o aktualnych kierunkach badawczych i osiągnięciach naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego – prof. dr hab. Stanisław J. Konturek, w Przedmiowie do książki pisze: „To dzieło zapewne będzie stanowić milowy krok na drodze utrwalenia historii i dorobku naukowego tak dynamicznie rozwijających się zakładów fizjologii zwierząt i wzór do naśladowania dla reprezentantów fizjologii uczelni medycznych”.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38