Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Patologia szczegółowa zwierząt, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Patologia szczegółowa zwierząt, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 73,50 zł
Autor: Madej J. A., Rotkiewicz T., Nozdryn-Płotnicki Z.
Liczba stron: 699
Rok wydania: 2007
Patologia szczegółowa zwierząt to drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Opisano w nim zmiany morfologiczne, głównie makroskopowe, w narządach zwierząt, ograniczając się do gatunków ściśle związanych z człowiekiem. Mimo pokaźnej objętości, podręcznik stanowi zwarte kompendium wiedzy (najważniejsze uwagi teoretyczne i praktyczne) z zakresu anatomii patologicznej. Treść podręcznika uzupełniają liczne zdjęcia i schematy oraz obszerny skorowidz nazw łacińskich. Tekst został poszerzony o dwa rozdziały, tj. dokładniej omówiono śmierć i zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia przemiany materii. Uwzględniono nowe choroby oraz omówiono dokładniej patogenezę wielu chorób. Zrezygnowano z podawania pełnego wykazu piśmiennictwa, a jedynie przedstawiono to, które uzupełnia wiadomości z zakresu patologii.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38