Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Zamawiana liczba książek:

Lekarz weterynarii jako biegły, wydanie piąte poprawione i uzupełnione, liczne przykłady i kolorowe rysunki
Lekarz weterynarii jako biegły, wydanie piąte poprawione i uzupełnione, liczne przykłady i kolorowe rysunki
Cena: 36,75 zł
Autor: Szarek J.
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2005
Książka jest udoskonaloną bazą danych służącą zarówno lekarzom weterynarii, jak i biegłym różnych specjalności w rozwiązywaniu trudnych spraw w postępowaniach procesowych i administrowaniu. Sprawność i skuteczność w pracy lekarza weterynarii to także posiadanie odpowiedniej wiedzy i gotowych przykładów działania, które przytacza prezentowana książka. Omawiana pozycja: – pomaga praktykującym lekarzom weterynarii w inspekcji weterynaryjnej, – niesie pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, niezależnie od zajmowanego stanowiska, – przybliża poradnictwo niezbędne do wykorzystania wiedzy podczas przeprowadzania ekspertyz, wydawania opinii, zaświadczeń i sporządzania notatek służbowych, – prezentuje rolę lekarza weterynarii w procesach spornych, – daje wiedzę odnośnie praw i zakresu obowiązków lekarza weterynarii. Prof. dr hab. mgr praw Władysław Lutyński podkreślił w recenzji, że: „autor nie ograniczył się do podania teoretycznych kodeksowych wiadomości z omawianej dziedziny, lecz podbudował je szeregiem rozwiązań i przykładów z zakresu medycyny weterynaryjnej”, a prof. dr hab. lek. med. Zbigniew Michalski, drugi recenzent, wskazał, że książka jest „praktycznym podsumowaniem ogromu wiadomości lekarsko-weterynaryjnych i jest unikatowa nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami”.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38