Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej.


Wydawnictwo UWM przejęło dorobek obydwu poprzednio istniejących wydawnictw, dlatego też od momentu powstania mogło działać jako duża, prężna i profesjonalna jednostka, posiadająca w swej ofercie zarówno publikacje z dziedzin szeroko pojętej humanistyki, jak i nauk ścisłych. Profil wydawnictwa obejmuje m.in. biologię, chemię, fizykę, ekonomię, filologię polską i filologie obce, filozofię, pedagogikę, socjologię, prawo, a także rolnictwo, ochronę środowiska, geodezję, technikę, technologię żywności, zootechnikę i weterynarię.


W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.


Uniwersytecką politykę wydawniczą kreuje Kolegium Wydawnicze, w którego skład wchodzą reprezentanci wszystkich wydziałów uniwersytetu, wybitni fachowcy w swoich dziedzinach.


Nasza oferta wydawnicza prezentowana jest okazjonalnie na różnych stronach  internetowych i na łamach specjalistycznych czasopism.

 

Nagrody, wystawy, targi


W październiku 1999 r. wydawnictwo brało udział w Targach Książki Akademickiej ATENA 99 w Warszawie, na których w konkursie na najlepszą książkę akademicką nagrodę otrzymał podręcznik Patologia ogólna zwierząt J.A. Madeja i T. Rotkiewicza. W 2000 r. książka Grzegorza Iglińskiego Pieśni wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906-1926 otrzymała Nagrodę Olsztyńskiego Forum Naukowego.


Wydawnictwo bierze udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych wystawach polskiej książki naukowej: w listopadzie 1999 r. we Lwowie i w kwietniu 2000 r. w Rzymie. Jesienią 2000 r. książki Wydawnictwa UWM były prezentowane na Wystawie Polskiej Książki Naukowej w Wilnie, w maju 2001 r. w Sztokholmie, w listopadzie 2001 r. w Pradze oraz w listopadzie 2002 r. w Kijowie. W następnych latach: 2004 r. - Dniepropietrowsk, 2005 r. - Sankt Petersburg, 2006 r. - Moskwa, 2007 r. - Watykan, 2008 r. - Wiedeń, 2009 r. - Madryt.


Podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie (2002 r.) Wydawnictwo UWM otrzymało Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za pracę dr hab. Norberta Kasparka Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832.

Podczas XIII Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2006, które trwały od 8 do 10 listopada Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymało nagrodę Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych za Najlepszą Książkę Akademicką z zakresu nauk rolniczych i leśnych za podręcznik J.A. Madeja i T. Rotkiewicza pt. Patologia ogólna zwierząt.

 

 I znów kolejna nagroda dla Wydawnictwa. Podczas uroczystego otwarcia XV Targów Książki Historycznej w Warszawie 30 listopada 2007 r. wręczono Nagrodę im. Profesora Jerzego Skowronka za rok 2006 Wydawnictwu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie za książkę Tomasza Strzeżka Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym - mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie.
Nagrodę odebrała Zofia Gawinek, redaktor naczelny Wydawnictwa UWM oraz autor książki dr Tomasz Strzeżek.
To prestiżowe wyróżnienie jest jedną z dwóch równorzędnych nagród przyznanych w tym roku, drugą taką nagrodę otrzymał Dom Wydawniczy Bellona.
 

Podczas Targów Książki i Prasy Rolniczej zorganizowanych przez Centralną Bibliotekę Rolniczą 25-27 kwietnia 2008 r. w Warszawie Wydawnictwo UWM otrzymało puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepszą książkę rolniczą - Biologia rozrodu zwierząt, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego (tom 1) i prof. dr. hab. Jerzego Strzeżka (tom 2). Puchar i dyplom wręczył wizytujący Targi minister dr Marek Sawicki.
Nagrodzona książka to dzieło dużego zespołu wybitnych uczonych nauk przyrodniczych i medycznych z całego kraju. Teksty do pierwszego tomu napisało czterdziestu czterech autorów, a do drugiego dwudziestu pięciu.
Jest to pierwsza w Polsce książka naukowa, w której kompleksowo przedstawiono aktualny i ogólnoświatowy stan badań oraz bogaty dorobek polskich placówek badawczych w zakresie rozrodu zwierząt.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38