Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • DLA AUTORóW

Wskazówki dla Autorów Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie UWM należy składać w sekretariacie Wydawnictwa w:   2 egzemplarzach - prace dydaktyczne/podręcznik i prace naukowe/prace interdyscyplinarne/tzw. monografie habilitacje/tzw. monografie profesorskie; 1 egzemplarzu - pozostałe prace dydaktyczne i naukowe....
1.1. Obowiązują uwagi zawarte w Uwagach ogólnych1.2. Jeżeli praca jest pisana w języku obcym, Autor składa ja tylko w tej wersji językowej.1.3. Zarówno prace monograficzne, jak i zbiorowe powinny zawierać słowa kluczowe. Przy tworzeniu słów kluczowych należy kierować się zaleceniami „słowników słów...
1. Obowiązują wskazówki zamieszczone w Uwagach ogólnych. 2. Prace naukowe publikowane w Wydawnictwie ukazują się w czasopismach oraz serii Rozprawy i Monografie - Dissertations and Monographs (w języku polskim lub angielskim). 3. Prace złożone do Wydawnictwa powinny być tłumaczone lub weryfikowane przez profesjonalnych...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38