Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • KONTAKT

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn


e-mail: wydawca@uwm.edu.pl


tel. (089) 523 36 61 (sekretariat Wydawnictwa UWM)

fax (089) 523 34 38

 

 

Redaktor naczelny

mgr Aurelia Grejner


tel. (089) 523 36 61


e-mail: a.grejner@uwm.edu.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego


mgr Maria Fafińska


tel. (089) 523 36 61


e-mail: maria.fafinska@uwm.edu.pl

 

 

Stanowisko ds. umów i rozliczeń


mgr Patrycja Łapińska

tel. (089) 523 34 10


e-mail: patrycja.lapinska@uwm.edu.pl

 

 


Administracja stroną

 

mgr Stanisław Nowogrodzki

email: stanislaw.nowogrodzki@gmail.com

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38