• Filozofia Diogenesa i innych kyników a postawa cyniczna

  brak opsiu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju

  Zmiany w świadomości i postawach społeczeństw, będące konsekwencją:...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Bartoszewicz Anna, Burchart Renata, Dynowska Joanna, Jaskólska Apolonia
 • Cittaslow - model rozwoju i współpracy małych miast

  Międzynarodowy ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. w kilku włoskich...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Farelnik Eliza, Stanowicka Agnieszka, Wierzbicka Wioletta
 • Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Stupienko Elwira
 • Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne

  Kultura dziecięca stanowi immanentny element dzieciństwa, będąc efektem...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Dziekońska Joanna
 • Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego

  Autor, odnosząc się do nowej specjalizacji badawczej, jaką jest prawo...

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Mariański Michał
 • Sorpcja i biosorpcja barwników oraz farmaceutyków

  Omawiane w opracowaniu sorbaty, tj. barwniki i farmaceutyki, to dość...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Smoczyński Lech
 • Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej

  Sytuacja na rynku pracy jest zdeterminowana wieloma zmiennymi,...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Wysocka Magdalena (red.)
 • Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego

  brak opisu

   

  Druk na zamówienie
  (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Krzykowski Przemysław, Skóra Agnieszka, Majer Tomasz (red.)
 • Technologiczne i żywieniowe aspekty stosowania transglutaminazy w produkcji jogurtu (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 208)

  brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Baranowska Maria
 • Pozycja ustrojowa marszałka sejmu w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku

  Druk na zamówienie
  (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Przybyszewska-Szter Bogna
 • Człowiek a środowisko

  Naukowym efektem międzynarodowej konferencji pn. „Wpływ środowiska...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Górecki Ryszard (red.)
 • Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego

  Druk na zamówienie
  (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Dobkowski Jarosław, Sobotko Paweł, Goerick Jakub (red.)
 • Rola logistyki w polskim sektorze żywnościowym

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Gornowicz Mirosław (red.)
 • Media w glottodydaktyce. Obcokrajowcy w mediach

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Ndiaye Iwona Anna, Rółkowska Maria
 • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Część 2

   

  Cena: 46,20 zł
  Autor: (red.) Włodarczyk Bogdan
 • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Część 1

   

  Cena: 46,20 zł
  Autor: (red.) Szturo Marek
 • Technologie rynkowe przetwarzania biomasy lignocelulozowej do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych

  Cena: 0,00 zł
  Autor: Gołaszewski Janusz, Krzyżaniak Michał, Olba-Zięty Ewelina, Stolarski Mariusz, Radawiec Wioleta, Konkol Marcin, Kowalski Rafał, Rój Edward, Faber Antoni
 • Specyfika oszczędzania gospodarstw domowych w wybranych państwach europejskich. Sezonowość - trendy - modelowanie

  brak opisu

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Grzywińska-Rąpca Małgorzata, Olejarz Aleksandra
 • Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczna i empiryczna

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Piotrowski Marek
 • Zarządzanie potencjałem sportowca. Czyli jak dojść do mistrzostwa szachowego

  Sukces w sporcie zależy od wielu czynników, które mają...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Kozłowski Waldemar
 • Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej

  Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa...

  Cena: 75,60 zł
  Autor: Wawrzusiszyn Andrzej
 • Społeczno-edukacyjna działalność szkół polskich na Warmii w latach 1918–1939

  brak opisu

   

  Nakład wyczerpany

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kantowicz Ewa
 • John Donne – poeta. Oblicza konceptu metafizycznego w układach tekstowych wiersza „The Flea”

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Gładkowska Dorota
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim

  Książka jest wynikiem wieloletnich badań i stanowi próbę...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Chmieliński Bogdan
 • Lightweight Structures Contemporary Problems. Theoretical and Experimental Studies in Mechanics of Lightweight Structures

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Małyszko Leszek, Bilko Piotr (eds.)
 • Wojskowo-geograficzna charakterystyka Prus Wschodnich po pierwszej wojnie światowej

  brak opisu

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Łach Wiesław Bolesław
 • Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii (Skobcowej)

  Prezentowana monografia stanowi kontynuację badań Grzegorza Ojcewicza -...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Ojcewicz Grzegorz
 • Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

  W publikacji podjęto próbę identyfikacji determinant poziomu i...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Wichowska Anna
 • Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce

  Poszukiwanie pełniejszej wiedzy na temat rynku ziemi rolniczej w Polsce...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Marks-Bielska Renata
 • Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego

  Problematyka konkurencyjności gospodarstw rolniczych jest istotna,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Juchniewicz Małgorzata, Nasalski Zbigniew
 • Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Badania dotyczące emocji, miłości i związków osób z...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Żyta Agnieszka, Ćwirynkało Katarzyna
 • Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne

  Na książkę pt. „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne"...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Teoria i praktyka

  Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własnością Skarbu...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: (red. nauk.) Źróbek Ryszard
 • Kulturowe uwarunkowania społecznej odpowiedzialności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku stawia przez menadżerami...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Siemiński Marek
 • Defence Education Enhancement Programme as Vehicle to Strenghten and Stimulate Cooperation Between NATO and Partners. Case Studies - South Caucasus and Ukraine ADL Perspective

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Gawliczek Piotr, Guzewicz Wojciech, Iskandarov Khayal
 • Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)

  Twórczość Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i...

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Regiony nadmorskie: integracja, działalność morska, konkurencyjność [książka rosyjskojęzyczna]

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Bilczak Wasyl, Gornowicz Mirosław, Bilczak Michał
 • Kompozytorzy w powojennym Gdańsku 1945–1956. Geneza środowiska

  Książka o kompozytorach w powojennym Gdańsku skupia się na kwestiach...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Schiller-Rydzewska Joanna
 • Uwarunkowania i rozmiary polskich migracji do Norwegii

  „Migracje ludności są ważnym problemem społeczno-ekonomicznym,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Piotrowski Marek, Ciulkin Katarzyna
 • Deteminanty powstawania szarej strefy i jej regionalne zróżnicowanie

  Występowanie szarej strefy w gospodarce implikuje określone efekty...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Buszko Andrzej, Skorwider-Namiotko Jarosław
 • "Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów

  Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Szmyt Andrzej, Klimus Elżbieta
 • Kliniczne aspekty zaburzeń rozrodu psów i kotów (DODRUK)

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Zduńczyk Sławomir, Janowski Tomasz (red.)
 • Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa

  W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Gieszczyński Witold (wybór, wstęp i opracowanie)
 • Libris serviens. Studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Makarczyk Irena, Pytasz-Kołodziejczyk Anna (red.)
 • Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne

  W monografii opisano katastrofy w transporcie kolejowym spowodowane...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Łyżwa Aneta, Tokarski Mirosław
 • Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny

  Na temat oświadczenia pro futuro, które ma już prawie...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Machinek Marian, Prusak Małgorzata, Zadorożny Tadeusz (red.)
 • Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury

  Zamieszczone w monografii teksty zostały przygotowane przez...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Górniewicz Józef (red.)
 • Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy

  W latach 2005-2013 do Internetu trafiło kilkadziesiąt polskich gier...

  Cena: 65,10 zł
  Autor: Babecki Miłosz
 • Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce

  Przedmiotem badań opisanych w publikacji była efektywność działania...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Rutkowska Anna
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38