• Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim

  brak opisu

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Chmieliński Bogdan
 • Lightweight Structures Contemporary Problems. Theoretical and Experimental Studies in Mechanics of Lightweight Structures

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Małyszko Leszek, Bilko Piotr (eds.)
 • Wojskowo-geograficzna charakterystyka Prus Wschodnich po pierwszej wojnie światowej

  brak opisu

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Łach Wiesław Bolesław
 • Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii (Skobcowej)

  brak opisu

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Ojcewicz Grzegorz
 • Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

  W publikacji podjęto próbę identyfikacji determinant poziomu i...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Wichowska Anna
 • Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce

  Poszukiwanie pełniejszej wiedzy na temat rynku ziemi rolniczej w Polsce...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Marks-Bielska Renata
 • Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego

  Problematyka konkurencyjności gospodarstw rolniczych jest istotna,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Juchniewicz Małgorzata, Nasalski Zbigniew
 • Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Badania dotyczące emocji, miłości i związków osób z...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Żyta Agnieszka, Ćwirynkało Katarzyna
 • Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne

  Na książkę pt. „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne"...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Teoria i praktyka

  Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własnością Skarbu...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: (red. nauk.) Źróbek Ryszard
 • Kulturowe uwarunkowania społecznej odpowiedzialności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku stawia przez menadżerami...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Siemiński Marek
 • Defence Education Enhancement Programme as Vehicle to Strenghten and Stimulate Cooperation Between NATO and Partners. Case Studies - South Caucasus and Ukraine ADL Perspective

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Gawliczek Piotr, Guzewicz Wojciech, Iskandarov Khayal
 • Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)

  Twórczość Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i...

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Regiony nadmorskie: integracja, działalność morska, konkurencyjność [książka rosyjskojęzyczna]

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Bilczak Wasyl, Gornowicz Mirosław, Bilczak Michał
 • Kompozytorzy w powojennym Gdańsku 1945–1956. Geneza środowiska

  Książka o kompozytorach w powojennym Gdańsku skupia się na kwestiach...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Schiller-Rydzewska Joanna
 • Uwarunkowania i rozmiary polskich migracji do Norwegii

  „Migracje ludności są ważnym problemem społeczno-ekonomicznym,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Piotrowski Marek, Ciulkin Katarzyna
 • Deteminanty powstawania szarej strefy i jej regionalne zróżnicowanie

  Występowanie szarej strefy w gospodarce implikuje określone efekty...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Buszko Andrzej, Skorwider-Namiotko Jarosław
 • "Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów

  Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Szmyt Andrzej, Klimus Elżbieta
 • Kliniczne aspekty zaburzeń rozrodu psów i kotów

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Zduńczyk Sławomir, Janowski Tomasz (red.)
 • Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa

  W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Gieszczyński Witold (wybór, wstęp i opracowanie)
 • Libris serviens. Studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Makarczyk Irena, Pytasz-Kołodziejczyk Anna (red.)
 • Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne

  W monografii opisano katastrofy w transporcie kolejowym spowodowane...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Łyżwa Aneta, Tokarski Mirosław
 • Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny

  Na temat oświadczenia pro futuro, które ma już prawie...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Machinek Marian, Prusak Małgorzata, Zadorożny Tadeusz (red.)
 • Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury

  Zamieszczone w monografii teksty zostały przygotowane przez...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Górniewicz Józef (red.)
 • Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy

  W latach 2005-2013 do Internetu trafiło kilkadziesiąt polskich gier...

  Cena: 65,10 zł
  Autor: Babecki Miłosz
 • Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce

  Przedmiotem badań opisanych w publikacji była efektywność działania...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Rutkowska Anna
 • Dziedzictwo indoeuropejskie w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia

  brak opisu

  Cena: 44,10 zł
  Autor: (red.) Dudziak Arkadiusz, Zlobin Andrew, Payunena Marina
 • Mikroświaty dziecięcych niepowodzeń szkolnych - studium socjopedagogiczne

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

  (e-mail:...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria, Kamińska Krystyna Danuta
 • Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej

  Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnych (TIK) są dzisiaj...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Bielinowicz Adam ks.
 • Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku

  Monografia „Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: (red.) Dulisz Ilona, Schiller-Rydzewska Joanna
 • Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii

  W niniejszej pracy zbiorowej autorzy akcentują istotność wszelkich...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: (red.) Ojcewicz Grzegorz
 • Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie

  Przygotowane opracowanie na temat znaków własnościowych w...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Bujko Anna, Obrębska Agnieszka
 • W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem

  Prezentowana praca stanowi krytyczną analizę i ocenę największego sporu w...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Jawor Marek
 • Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim

  Książka ks. Lucjana Świto jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Świto Lucjan
 • Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej w latach 1981–2010

  Zagadnienie zmian klimatycznych należy do tych problemów...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Dragańska Ewa, Szwejkowski Zbigniew, Cymes Iwona
 • Plasticity in Structural Engineering

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Klovanych Sergii F., Małyszko Leszek
 • Zapośredniczenia

  Książka Lecha Ostasza jawi się na rynku wydawniczym jako ciekawe, choć...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

  (e-mail:...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Łukiewska Katarzyna
 • Od zniewolenia do chaosu. Akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)

  Książkę Jacka Soboty określa się jako przewodnik po literaturze science...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Sobota Jacek
 • "Pod maską Talii..." O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi

  brak opsiu

  Cena: 65,10 zł
  Autor: NDiaye Iwona Anna
 • Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe

  Książka „Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Lewandowska Izabela
 • Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej i jarej

  Światowa populacja ludności wzrasta dynamicznie i według umiarkowanych...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Pietrusewicz Mirosław, Skłodowski Michał Jacek
 • "Przez region do Europy". Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin

  Prezentowana publikacja jest wyrazem uznania dla dorobku intelektualnego...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: (red.) Szydłowska Joanna, Żmijkowska Magdalena
 • Peter Stolypin. The Early Stage of Hits Political Career 1889-1903

  Nakład wyczerpany

   

  Cena: 67,20 zł
  Autor: Jurkowski Roman
 • Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"

  W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich:...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych

  brak opsiu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red. nauk.) Olubiński Andrzej, Zaworska-Nikoniuk Dorota
 • Social Work in Poland in Times od Transition

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kantowicz Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Zmysłowska Magdalena
 • Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne

  Monografia Izy Matusiak-Kempy poświęcona jest analizie nazw osobowych...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Matusiak-Kempa Iza
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dr. hab. Jerzego Strzeżka, doktora honoris causa. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy

  brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Strzeżek Jerzy
 • Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990–2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych

  brak opisu

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Butrym Marek
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38