• Musical nieznany. Polskie inscenizacje musicalowe w latach 1961-1986

  brak opisu

  Cena: 50,40 zł
  Autor: Lewandowski Grzegorz
 • Użyteczność robota kompana w świetle determinant wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Studium empiryczne

  Zgodnie z prognozami Eurostatu społeczeństwo Polski do 2100 r. będzie...

  Cena: 0,00 zł
  Autor: Piotrowski Marek (red.)
 • Zeszyt do ćwiczeń z fitopatologii. Kierunek rolnictwo

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Wachowska Urszula, Cwalina-Ambroziak Bożena, Damszel Marta, Przemieniecki Sebastian W., Kwiatkowska Edyta
 • Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991). Wybrane zagadnienia 2

   

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Kasparek Norbert, Gieszczyński Witold (red.)
 • Prawo pracy

  W książce scharakteryzowano prawo pracy jako gałąź prawa regulującą...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: (red.) Czuryk Małgorzata, Prusinowski Piotr
 • Propozycja systemu wspomagającego proces gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

  Gospodarowanie nieruchomościami jest złożonym i skomplikowanym procesem....

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Kryszk Hubert
 • Wielowyrazowe jednostki leksykalne w polszczyźnie. Studium leksykograficzne

  Struktura współczesnych słowników wraz z uprzywilejowaniem...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Czerepowicka Monika
 • Estetyka a pragmatyka. Estetyczne akty mowy

  W drugiej połowie XX w. w naukach humanistycznych zaszły istotne zmiany,...

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Kiklewicz Aleksander
 • Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mizerkowi

  Praca zbiorowa pod redakcją naukową Hanny Kędzierskiej, Moniki...

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Kędzierska Hanna, Maciejewska Monika, Ostrouch-Kamińska Joanna (red.)
 • Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 3 [książka rosyjskojęzyczna]

  brak opisu

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna (oprac.)
 • Vladimir Nabokov. Poezja - proza - przekład

  brak opisu

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna (red.)
 • Tranzycja. Od pedagogiki społecznej i opiekuńczej do pedagogiki humanistycznej

  brak opisu

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Górniewicz Józef (red.)
 • Czy potrzebne są zmiany w ortografii?

  „Pomysł tej książki zrodził się niespodzianie.
  Jest to...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Saloni Zygmunt
 • Photos kai/et image. Światło i obraz. Spory o istotę wyobraźni

  [...] Prowadząc czytelnika przez karty książki, jej autor wykorzystuje...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Górniewicz Józef
 • Piraci w eterze. Proces powstawania prywatnej radiofonii lokalnej w Polsce w latach 1989-1995

  Na początku transformacji ustrojowej niemal wszystkie prywatne stacje...

  Cena: 58,80 zł
  Autor: Doliwa Urszula
 • Uchodźcy środowiskowi - otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa

  Migracje środowiskowe nie są zjawiskiem nowym. Katastrofy naturalne od...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Krajewski Piotr
 • Książka - gazeta - kancjonał - kalendarz. Studia i szkice z zakresu historii i teorii literatury, kultury ludowej i prasoznawstwa

  Monografia stanowi zbiór opublikowanych wcześniej artykułów...

  Cena: 115,50 zł
  Autor: Staniszewski Andrzej
 • Podręcznik użytkowania LMS ILIAS 6.3

  Środowisko użytkowników platformy LMS ILIAS to bardzo dynamiczna...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Gawliczek Piotr, Pietraszkiewicz Danuta
 • Mentaloterapia - stosowanie i towarzyszące rozważania

  Niniejsza monografia jest trzecią (po „Psychoterapii filozoficznej"...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Zastosowanie nieniszczącej metody ultradźwiękowej w badaniach nad jakością oliwy z oliwek Extra Virgin

  W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania nieniszczącej...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Wesołowski Andrzej Janusz
 • Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku

  Publikacja dwóch olsztyńskich historyków - Radosława Grossa (Uniwersytet...

  Cena: 0,00 zł
  Autor: Gross Radosław, Tomkiewicz Ryszard
 • Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona

  Przypadający w roku 2023 jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika...

  Cena: 0,00 zł
  Autor: Jóźwiak Iwona, Lewandowska Izabela
 • Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską

  Spółka europejska jest formą spółki akcyjnej, która...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Gornowicz Michał
 • Czas reportażu. O tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku

  [...] opracowanie Bernadetty Darskiej ma charakter pionierski. Dowiadujemy się z tej monografii, jak...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Darska Bernadetta
 • In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka

  Niniejsza monografia jest rezultatem V Warmińskiej Konferencji Nauk...

  Cena: 126,00 zł
  Autor: Cieślak Wojciech, Romańczuk-Grącka Marta, Kurzyński Michał (red.)
 • Migracje międzynarodowe w Polsce. Tendencje, uwarunkowania i konsekwencje

  W warunkach globalizacji migracje międzynarodowe ludności przybrały masowy...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna
 • Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics 2

  Monografia stanowi kontynuację tematyki zapoczątkowanej w tomie 1...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Rosiński Adam (red. nauk.)
 • The Role of the Shadow Economy in Post-Transition Countries. A Case of Legitimatization of the Shadow Economy in Central and Eastern European Economies

  Szara strefa stanowi tę część gospodarki, której dochody osiągane z...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Buszko Andrzej
 • Edukacja przegranych. Fenomen narracji pamiętnikarskich

  Podstawą do napisania tej pracy był wyjątkowy materiał pamiętnikarski...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria
 • Autentyczność tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów

  W dobie nieustannie rozwijającego się rynku żywności (...) widoczny jest...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Jakubowska Dominika
 • Rolnictwo uspołecznione w procesie kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich

  „W rozprawie Marta Gwiaździńska-Goraj przedstawiła wyniki swych...

  Cena: 92,40 zł
  Autor: Gwiaździńska-Goraj Marta
 • Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 2: Wojna z sojusznikami (1913)

  Monografia stanowi drugi tom poświęcony wojnom bałkańskim (1912-1913), w...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Rubacha Jarosław
 • 24. Wiersze ukraińskie i polskie

  Dzień 24.02.2022 na zawsze wpisał się w historię Ukrainy jako data...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Betko Iryna, Chojnowski Zbigniew
 • Pedagogika w świecie niepewności. Aspekty

  Żyjemy w świecie, w którym istnieje wiele czynników zagrażających dobrostanowi ludzi i...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Piotrowski Paweł (red.)
 • Twitter w komunikacji politycznej w Polsce

  Autorka monografii jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu...

  Cena: 77,70 zł
  Autor: Siudak Martyna
 • "Hannibal" Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie

  Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) to kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z...

  Cena: 50,40 zł
  Autor: Wolny Miron, Supady Grzegorz
 • Systemy uczące się - sztuczne sieci neuronowe i uczenie głębokie

  Sztuczne sieci neuronowe to jedne z najpopularniejszych w świecie metod...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Krzywicki Tomasz
 • Krętość ośrodków porowatych - podejście algorytmiczne

  Opracowanie to zbiór opisów algorytmów stosowanych w badaniach nad ośrodkami...

  Cena: 105,00 zł
  Autor: Sobieski Wojciech
 • Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991). Wybrane zagadnienia

  Cena: 50,40 zł
  Autor: Kasparek Norbert, Gieszczyński Witold (red.)
 • Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 1: Wojna z Turcją (1912-1913)

  W monografii przedstawiono dzieje Bałkanów (w okresie bezpośrednio...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Rubacha Jarosław
 • Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. T. VII. Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy

  Na VII tom serii wydawniczej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne"...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Ndiaye Bara (red.)
 • Glosator warmiński 2. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: (red.) Frąckowiak Kamil, Lubiszewski Maciej
 • Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. IX: Języki, teksty, interpretacje

  Monografia stanowi IX tom serii wydawniczej „Między Słowami - Między...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Kujawska-Lis Ewa, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Letka-Spychała Olga (red.)
 • Drób ozdobny - bioróżnorodność

  Chów drobiu ozdobnego odbywa się w systemie ekstensywnym, w małych...

  Cena: 88,20 zł
  Autor: Mróz Emilia, Szwaczkowski Tomasz
 • Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 2: Ideologiczne poszukiwania, emigranci, misja emigracji [książka rosyjskojęzyczna]

  W tomie zaprezentowano dorobek publicystyczny Dymitra Fiłosofowa (ur....

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna (oprac.)
 • Niesławne, pospolite, znikome. Robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej

  Monografia poświęcona została wyobrażeniom zoomorficznym w literaturze,...

  Cena: 94,50 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach

  W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów życia...

  Cena: 71,40 zł
  Autor: Grążawski Kazimierz
 • Berlinowanie. Zapiski z doświadczania miasta

  Książka Bernadetty Darskiej jest książką znakomitą i niezwykłą pod wieloma...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Darska Bernadetta
 • Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law

  Niniejsza monografia została przygotowana przez pracowników i...

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Zięty Jakub Jan (red.)
 • Obraz miłości w "Song and Sonnets" Johna Donne'a. Docere et delectare

  Niniejsza monografia to kontynuacja rozważań na temat poezji Johna Donne'a...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Gładkowska Dorota
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38