• Rolnictwo uspołecznione w procesie kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich

  „W rozprawie Marta Gwiaździńska-Goraj przedstawiła wyniki swych...

  Cena: 92,40 zł
  Autor: Gwiaździńska-Goraj Marta
 • Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 2: Wojna z sojusznikami (1913)

  Monografia stanowi drugi tom poświęcony wojnom bałkańskim (1912-1913), w...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Rubacha Jarosław
 • 24. Wiersze ukraińskie i polskie

  Dzień 24.02.2022 na zawsze wpisał się w historię Ukrainy jako data...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Betko Iryna, Chojnowski Zbigniew
 • Pedagogika w świecie niepewności. Aspekty

  Żyjemy w świecie, w którym istnieje wiele czynników zagrażających dobrostanowi ludzi i...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Piotrowski Paweł (red.)
 • Twitter w komunikacji politycznej w Polsce

  Autorka monografii jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu...

  Cena: 77,70 zł
  Autor: Siudak Martyna
 • "Hannibal" Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie

  Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) to kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z...

  Cena: 50,40 zł
  Autor: Wolny Miron, Supady Grzegorz
 • Systemy uczące się - sztuczne sieci neuronowe i uczenie głębokie

  Sztuczne sieci neuronowe to jedne z najpopularniejszych w świecie metod...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Krzywicki Tomasz
 • Krętość ośrodków porowatych - podejście algorytmiczne

  Opracowanie to zbiór opisów algorytmów stosowanych w badaniach nad ośrodkami...

  Cena: 105,00 zł
  Autor: Sobieski Wojciech
 • Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991). Wybrane zagadnienia

  Cena: 50,40 zł
  Autor: Kasparek Norbert, Gieszczyński Witold (red.)
 • Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 1: Wojna z Turcją (1912-1913)

  W monografii przedstawiono dzieje Bałkanów (w okresie bezpośrednio...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Rubacha Jarosław
 • Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. T. VII. Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy

  Na VII tom serii wydawniczej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne"...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Ndiaye Bara (red.)
 • Glosator warmiński 2. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: (red.) Frąckowiak Kamil, Lubiszewski Maciej
 • Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. IX: Języki, teksty, interpretacje

  Monografia stanowi IX tom serii wydawniczej „Między Słowami - Między...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Kujawska-Lis Ewa, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Letka-Spychała Olga (red.)
 • Drób ozdobny - bioróżnorodność

  Chów drobiu ozdobnego odbywa się w systemie ekstensywnym, w małych...

  Cena: 88,20 zł
  Autor: Mróz Emilia, Szwaczkowski Tomasz
 • Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 2: Ideologiczne poszukiwania, emigranci, misja emigracji [książka rosyjskojęzyczna]

  W tomie zaprezentowano dorobek publicystyczny Dymitra Fiłosofowa (ur....

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna (oprac.)
 • Niesławne, pospolite, znikome. Robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej

  Monografia poświęcona została wyobrażeniom zoomorficznym w literaturze,...

  Cena: 94,50 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach

  W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów życia...

  Cena: 71,40 zł
  Autor: Grążawski Kazimierz
 • Berlinowanie. Zapiski z doświadczania miasta

  Książka Bernadetty Darskiej jest książką znakomitą i niezwykłą pod wieloma...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Darska Bernadetta
 • Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law

  Niniejsza monografia została przygotowana przez pracowników i...

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Zięty Jakub Jan (red.)
 • Obraz miłości w "Song and Sonnets" Johna Donne'a. Docere et delectare

  Niniejsza monografia to kontynuacja rozważań na temat poezji Johna Donne'a...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Gładkowska Dorota
 • Julian Wołoszynowski. Recenzje i szkice teatralne

  Niniejszy zbiór prezentujący krytykę teatralną Juliana...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Szczepkowska Ewa
 • Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na dowodach naukowych i klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA-International (NANDA-I)

  Dynamiczne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Gutysz-Wojnicka Aleksandra (red. nauk.)
 • Efektywność działań inwestycyjnych i logistycznych na rynku mleka w Polsce na tle Unii Europejskiej

  Przemiany na rynku mleka są związane z uwarunkowaniami funkcjonowania...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Bórawski Piotr
 • Sens eutanazji. Argumenty na jej rzecz

  Monografia „Sens eutanazji. Argumenty na jej rzecz" to nie tyle...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin

  Prezentowana monografia ma charakter okolicznościowy. Powstała z okazji...

  Cena: 126,00 zł
  Autor: Dobkowski Jarosław, Kasparek Norbert, Misiuk Andrzej (red. nauk.)
 • Transgraniczny handel i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej - problematyka prawna

  Monografia dotyczy zagadnień prawnych związanych z transgranicznym handlem...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Krzykowski Michał
 • Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord

  Celem monografii jest ukazanie polskiego wychodźstwa we Francji po upadku...

  Cena: 81,90 zł
  Autor: Tarkowska Ewelina
 • Zdalne nauczanie akademickie w inżynierii lądowej

  W monografii zaprezentowano przykłady skutecznych rozwiązań, po...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Szafranko Elżbieta, Srokosz Piotr E. (red. nauk.)
 • Kształtowanie środowiska na obszarach wiejskich - w stronę rozwoju trwałego i zrównoważonego

  Na kształtowanie środowiska wpływa wiele czynników, m.in....

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Witkowska-Dąbrowska Mirosława
 • Inspiracje kompozytorów islandzkich w twórczości kameralnej z fortepianem

  Muzyka islandzka coraz częściej obecna jest na scenach światowych, a...

  Cena: 58,80 zł
  Autor: Panasiuk Agnieszka
 • Leczenie wewnątrznaczyniowe małych tętniaków naczyń mózgowych

  Przełom wieków XX i XXI to czas dynamicznego rozwoju medycyny, w...

  Cena: 65,10 zł
  Autor: Sowa Mariusz
 • Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu

  Monografia jest wynikiem projektu badawczego Tworzenie zdolności obronnych...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Wojciszko Mariusz, Sochala Cezary, Masiowski Tadeusz (red. nauk.)
 • Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce (1951-1961). Miejsce odrodzenia polskiej inteligencji na Litwie

  Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce to pierwsza powojenna wszechnica...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Kamilewicz-Rucińska-Danuta
 • Pomiędzy dysonansem a konsonansem społecznym. Studia i szkice pedagogiczne

   

  Cena: 58,80 zł
  Autor: (red.) Górniewicz Józef
 • Jan Kossakowski. Podróże naukowe 1948. Część II

  brak opisu

  Cena: 65,10 zł
  Autor: Gołębiowska Ewelina (oprac., wstęp i przypisy)
 • Ciemna strona sprawiedliwości. O dikaiologicznych obowiązkach i prawach

  brak opisu

   

   

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie:

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Stoiński Andrzej
 • Od serialu telewizyjnego do odserialowych formatów internetowych

  W prezentowanej monografii przedmiotem analizy badawczej stały się formaty...

  Cena: 75,60 zł
  Autor: Myślak Dominika Agata
 • Wyzwania i zadania geragogiki

  brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Leszczyńska-Rejchert Anna
 • Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego

  Stan więzień w Polsce, aż do czasów nowożytnych, był tak zły jak w...

  Cena: 100,80 zł
  Autor: Czołgoszewski Jerzy
 • Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób Głuchych

  brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Jakóbowski Jan (red.)
 • "Umysł miał jasny i serce miłujące". Edward Woyniłłowicz w dokumentach i materiałach

  brak opisu

   

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie:

  Cena: 94,50 zł
  Autor: Jurkowski Roman
 • Valerio Zurlini - liryczny egzystencjalista europejskiego kina

  Valerio Zurlini to wybitny włoski reżyser, który wciąż pozostaje...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Marczak Mariola
 • Aksjologiczne szkice na temat szarej strefy

  Szara strefa jest swoistym fenomenem ekonomicznym, ponieważ występuje w...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Buszko Andrzej
 • Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy (1946-1975)

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Radziszewska Maria Jolanta
 • Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną

  W monografii zarysowano dokonujące się zmiany i aktualną sytuację...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Ćwirynkało Katarzyna
 • Przemiany systemu ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989-1991. Wstęp wybór i opracowanie dokumentów

  brak opisu

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Łach Halina
 • Choroby owadów użytkowych [wyd. trzecie - uzupełnione, poprawione i rozszerzone]

  Jest to trzecie wydanie - uzupełnione, poprawione i rozszerzone - skryptu...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Sokół Rajmund, Michalczyk Maria, Pluta Patrycja
 • Małżeństwo i rodzina w świadomości policjantów na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studium teologicznopastoralne

  brak opisu

  Cena: 79,80 zł
  Autor: ks. Czupryński Wojsław
 • Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics

  Zjawisko przestrzeni jest odmiennie definiowane i nie daje się opisać w...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Rosiński Adam (red. nauk.)
 • Sen o potędze. Plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939

  W polskiej historii XX w. Edward Śmigły-Rydz jest postacią nietuzinkową....

  Cena: 90,30 zł
  Autor: Kała Grzegorz
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38