• Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"

  W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich:...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych

  brak opsiu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red. nauk.) Olubiński Andrzej, Zaworska-Nikoniuk Dorota
 • Social Work in Poland in Times od Transition

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kantowicz Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Zmysłowska Magdalena
 • Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne

  Monografia Izy Matusiak-Kempy poświęcona jest analizie nazw osobowych...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Matusiak-Kempa Iza
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dr. hab. Jerzego Strzeżka, doktora honoris causa. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy

  brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Strzeżek Jerzy
 • Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990–2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych

  brak opisu

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Butrym Marek
 • Faun - Pan - Satyr. Wybobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski

  Przedmiotem pracy jest jeden ze stereotypów wyobrażeniowych,...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Nazarczuk Jarosław M., Umiński Stanisław
 • Wokół Witkacego

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kościuszko Krzysztof
 • Caritas - Spes - Fides. Encykliki Benedykta XVI i Franciszka jako źrodło inspiracji pastoralnych

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Tryk Hubert ks., Ropiak Sławomir ks., Hajduk Ryszard CSsR
 • Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych

  Niespotykany dotąd w rozwoju ludzkości postęp techniczny i tempo rozwoju...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Strychalska-Rudzewicz Anna
 • Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej

  Problematyka pomyślnej starości jest obecnie bardzo istotna nie tylko z...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Leszczyńska-Rejchert Anna
 • Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Małyska Aldona
 • Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie

  Od zarania dziejów, kiedy małe grupy społeczne łączyły się w...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Matysiak Bogdan Wiktor
 • Imigracja(e) i imigranci w kontekście transkulturowości. Diagnoza pedagogiczna

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Guziuk-Tkacz Marta
 • Pozaszkolne formy edukacji matematycznej. Popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna

  brak opisu

  Cena: 81,90 zł
  Autor: Bojarska-Sokołowska Agnieszka
 • Młodzież z regionu warmińsko-mazurskiego wobec współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej

  Druk na zamówienie...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Przybyszewska Joanna Maria
 • Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika

  Autorka podjęła próbę określenia skutecznych narzędzi motywowania w...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia
 • Przemiany gospadarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956

  brak opisu

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Gross Radosław
 • Wykorzystanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego w technologiach inżynierii środowiska

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Zieliński Marcin
 • Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part II. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From the 20th century to the present times

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: (red. nauk.) Garbula Joanna Maria
 • Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part I. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From II Republic of Poland to the end of the 20th century

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: (red. nauk.) Garbula Joanna Maria
 • Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu

  Wszyscy Autorzy tekstów prezentowanych w ramach niniejszej książki...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: (red. nauk.) Osowicka-Kondratowicz Magdalena
 • Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy

  Każde podjęcie działalności gospodarczej jest wyrazem aktywności...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Buszko Andrzej
 • Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)

  Procesy integracyjne w Europie są instrumentem postępu gospodarczego oraz...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Batyk Iwona Michalina
 • Mikrokapsułkowanie oleju z nasion amarantusa w mikrożelowanych matrycach białkowo-sacharydowych (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 207)

  brak opsiu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Dajnowiec Fabian Julian
 • Metody wyznaczania geometrycznych parametrów nasion

  Obecny rozwój technik pomiarowych pozwala na wykorzystanie co...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Anders Andrzej
 • Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

  Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

  Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Studia nad jakością technologiczną buraka cukrowego i jakością cukru w aspekcie wykorzystania w uprawie pofermentu z biogazowni (seria ROZPRAWY I MONOGARFIE 206)

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Baryga Andrzej
 • Głębia i integralność. Inspiracje pedagogiczne Anselma Grüna

  Dążenie do osiągnięcia ideału człowieczeństwa poprzez refleksję nad życiem...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Kulesz Zbigniew
 • Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów

  W monografii syntetycznie ujęto istniejący dorobek literatury oraz...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Rudzewicz Adam
 • Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej

  Autorka podjęła się ukazania problematyki przestrzeni miejskiej w...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Tarnowska Beata
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia

  W pracy skoncentrowano się na powiązaniach sytuacji mieszkaniowej z...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Janusz Marcin
 • Ferdinand Gregorovius. "Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom". Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach "Neue Königsberger Zeitung"

  Ferdinand Adolf Gregorovius (1821-1891), urodzony w Nidzicy wybitny...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Jasiński Grzegorz, Szymańska-Jasińska Małgorzata (tłumaczenie, wstęp i opracowanie)
 • Koncepcja metodologii doboru determinant wpływających na wybór miejsca realizacji scaleń gruntów rolnych

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Dudzińska Małgorzata
 • Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych

  Do podstawowych i zawsze aktualnych zadań Kościoła należy ewangelizacja,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Zellma Anna, Czupryński Wojsław ks., Tryk Hubert ks.
 • Jan Kossakowski. Podróże naukowe 1931-1939. Część I

  brak opisu

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Klempert Mateusz, Gołębiowska Ewelina (opracowanie, wstęp i przypisy)
 • Społeczeństwo informacyjne w metodycznym kontekście zarządzania projektami informatycznymi

  Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia zarządzania projektami...

  Cena: 71,40 zł
  Autor: Tańska Halina
 • Sukcjesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka

  Dialog pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Polskokatolickim...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Rabczyński Paweł ks. (red.)
 • Bronisław Ferdynand Trentowski (1808–1869). Filozofia uniwersalna i myśli o „wyjarzmieniu” ojczyzny

  brak opisu

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Starzyńska-Kościuszko Ewa
 • Legal and Political Dimensions of American Federalism: Development and Interpretations

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Sokalska Edyta
 • Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych

  Opracowanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych gospodarką...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Cieślak Iwona
 • Wybrane zagadnienia z nasiennictwa

  W rolnictwie i ogrodnictwie do siewu używa się zarówno nasion...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Kwiatkowski Jacek, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef
 • Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym

  W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Krajewski Piotr
 • Media - Dziennikarze - Odbiorcy. Wybrane zagadnienia z problematyki mediów społecznościowych

  We współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma komunikacja...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Myślak Dominika A., Siudak Martyna M.
 • Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II. Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych?

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Olubiński Andrzej, Suska-Kuźmicka Monika, Labiak Damian
 • O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem

  Otoczeni szczelnie mediasferą, zaabsorbowani krótkimi wiadomościami...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Plonka Maria, Wieteska Stanisław i inni
 • Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej

  Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym....

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Jucewicz Antoni SVD
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38