• Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki

  Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: (red. naukowa) Adamczyk Marcin, Karaźniewicz Justyna, Pruszkiewicz-Słowińska Katarzyna
 • Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej

  Autorzy postawili sobie za cel ukazanie pełnego zróżnicowania...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Święczkowska Justyna, Hołdyński Czesław
 • Ewolucja miksji i stan troficzny Jeziora Starodworskiego na tle warunków klimatycznych i postępującej urbanizacji (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 205)

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Tandyrak Renata
 • Rośliny zielarskie

  W skrypcie zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące roślin zielarskich....

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Szempliński Władysław
 • Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego

  Badanie rozmowy ma w polskim językoznawstwie dobrą tradycję. Niniejsza...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Makarewicz Renata
 • Metody oceny struktury przestrzennej i potencjału obszarów wiejskich wspomagające prace urządzeniowo-rolne i rewitalizacyjne (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 204)

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Podciborski Tomasz Stanisław
 • Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion

  W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Markowski Piotr
 • Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora

  Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Jasiński Karol
 • Studium o efektywności łowieckiej na przykładzie Koła Łowieckiego nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie

  Autor, wykorzystując analizy efektywności pracy myśliwych w UE i w Polsce...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Puczkowski Benedykt
 • Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, wydanie czwarte poprawione i uzupełnione

  Wszelka działalność gospodarcza i społeczna odbywa się w przestrzeni i...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: (red.) Cymerman Ryszard
 • Minóg rzeczny

  W słodkich i słonych wodach w Polsce żyją organizmy, które ze...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: (red.) Kujawa Roman
 • "Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

  Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Maciejewska Iwona, Zawilska Katarzyna
 • Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)

  Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Makarczyk Irena
 • Przerodzić żal w nadzieję. Medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego

  Naukowcy dostrzegają w badaniach nad komórkami macierzystymi nowe,...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Majka Marcin, Machinek Marian (red.)
 • Spoglądając w przeszłość. Historia w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Chojnacka Ewa
 • Modelowanie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie

  Utrzymanie ruchu to zespół działań technicznych, ekonomicznych i...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Drożyner Przemysław
 • Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego

  Zasługi Edwarda Martuszewskiego dla kolekcjonowania i porządkowania wiedzy...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Chłosta-Zielonka Joanna (oprac.)
 • Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej

  Dynamika zachodzących we współczesnym świecie procesów...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Guziuk-Tkacz Marta, Matyjewicz Marek, Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna (red.)
 • Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID

  Systemy informacji przestrzennej (SIP) są powszechnie wykorzystywane do...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Gościewski Dariusz
 • Ocena cech prozdrowotnych kaszy gryczanej w zależności od zastosowanego surowca i procesu produkcji (seria Rozprawy i Monografie 201)

  Brak 

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Klepacka Joanna Maria
 • Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom I – Wyzwania i szanse edukacyjne

  Celem powstania książki było rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Olubiński Andrzej, Zaworska-Nikoniuk Dorota (red.)
 • Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie

  Celem monografii o charakterze interdyscyplinarnym jest analiza sytuacji...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Gajownik Tomasz, Pietnoczka Paweł, Sidorkiewicz Krzysztof (red.)
 • Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Grzebieniak Andrzej, Pieńkowska-Kamieniecka Sylwia, Przybytniowski Jarosław W.
 • Rozwój integracji przygranicznej. Aspekty regionalne

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Bilczak Wasyl, Gornowicz Mirosław
 • Polska – Europa Wschodnia: Wzajemne wpływy i relacje historyczno-kulturowe, literackie i językowe (Studia Polsko-Wschodnie 1)

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Kiklewicz Aleksander, Jurkowski Roman, Kasparek Norbert
 • Phraseologismen und Kollokationen im Sprachgebrauch. Didaktisch aufbereitete Materialien für den textgebundenen Konversationsunterricht

  Brak opisu (wydanie drugie poprawione i uzupełnione)

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Rozłucki Janusz
 • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami) - (wydanie drugie)

  Brak opisu

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Wiśniewski Zbigniew
 • Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików

  Coraz częściej docenia się jakość i walory prozdrowotne mięsa...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Gugołek Andrzej, Kowalska Dorota, Jastrzębska Agata
 • Modelowanie zmian przestrzennych wywołanych decyzjami lokalizacyjnymi z zastosowaniem sieci Bayesa i statystyk Morana na przykładzie strefy podmiejskiej Olsztyna (seria Rozprawy i Monografie 200)

  Brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Szczepańska Agnieszka
 • Konsument na rynku żywności lokalnej – studium empiryczne

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail:

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Radzymińska Monika
 • Jekyll i Hyde meta polityki. Rozważania o przemianach w rozumieniu tolerancji, wolności i sprawiedliwości

  Brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Stoiński Andrzej
 • Ludzie „starych” mediów vs. Ludzie „nowych” mediów. Spory między dziennikarzami i Glogerami na polskim rynku medialnym

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Więckiewicz-Archacka Marta
 • Prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego a polski porządek prawny

  Brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Cymbała Jan, Krzywkowska Justyna, Paszkowski Marek (red.)
 • Puszkin w Polsce. Bibliografia. 1976–2010

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Rudziewicz Irena
 • Przestępstwo zgwałcenia. Studium prawnokarne i kryminologiczne

  Brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Chodorowska Anna
 • Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych. Zagadnienia teoretyczne i aplikacje praktyczne

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria (red.)
 • Wytwarzanie polihydroksykwasów z udziałem mieszanych kultur mikroorganizmów jako metoda zagospodarowania gliceryny surowej (seria Rozprawy i Monografie 199)

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Pokój Tomasz
 • Zdolność zachowania równowagi ciała w różnych aspektach biologicznej i sportowej determinacji

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Kruczkowski Dariusz, Jaszczur-Nowicki Jarosław
 • Beton. Leksykon

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Usherov-Marshak Aleksandr, Ciak Marek J., Ciak Natalia
 • Bóbr europejski (Castor fiber) – biologia i ekologia gatunku

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Janiszewski Paweł, Hanzal Vladimir
 • Forcible Protection of Nationals Abroad: Study of Contemporary Law and State Practice

  Brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Fordoński Radosław
 • Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni obszarów wiejskich w aspekcie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych

  Brak opisu

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Kocur-Bera Katarzyna
 • Precyzyjne pomiary hydrograficzne trudnych akwenów budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem zintegrowanych technik GNSS, RTS, INS oraz SBES

  Brak opisu

   

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Popielarczyk Dariusz
 • Studium możliwości wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym

  Brak opisu

   

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Wierzbicki Sławomir
 • Tańce polskie. Suita historycznoliteracka

  Brak opisu

   

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Kotliński Andrzej
 • Oblicza tożsamości europejskiej na łamach polskich tygodników opinii w latach 2004–2015

  Brak opisu

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Frankowiak Anita Monika
 • Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych

  Antroponimy nieoficjalne, jako nazwy osób, mogą być w określonych...

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Biolik Maria
 • Czym jest sprawiedliwość? Punkty widzenia, interpretacje, kryteria, definicja

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar

  Brak opisu

   

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Rudzewicz Adam
 • Socjalne traktowanie bezrobocia (dodruk)

  Brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Jaworska Katarzyna
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38