• "Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Szmyt Andrzej, Klimus Elżbieta
 • Kliniczne aspekty zaburzeń rozrodu psów i kotów

  brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Zduńczyk Sławomir, Janowski Tomasz (red.)
 • Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa

  W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie,...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Gieszczyński Witold (wybór, wstęp i opracowanie)
 • Libris serviens. Studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Makarczyk Irena, Pytasz-Kołodziejczyk Anna (red.)
 • Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne

  W monografii opisano katastrofy w transporcie kolejowym spowodowane...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Łyżwa Aneta, Tokarski Mirosław
 • Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny

  Na temat oświadczenia pro futuro, które ma już prawie...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Machinek Marian, Prusak Małgorzata, Zadorożny Tadeusz (red.)
 • Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku. Drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury

  Zamieszczone w monografii teksty zostały przygotowane przez...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Górniewicz Józef (red.)
 • Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty – porównania – analizy

  W latach 2005-2013 do Internetu trafiło kilkadziesiąt polskich gier...

  Cena: 65,10 zł
  Autor: Babecki Miłosz
 • Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce

  Przedmiotem badań opisanych w publikacji była efektywność działania...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Rutkowska Anna
 • Dziedzictwo indoeuropejskie w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia

  brak opisu

  Cena: 44,10 zł
  Autor: (red.) Dudziak Arkadiusz, Zlobin Andrew, Payunena Marina
 • Mikroświaty dziecięcych niepowodzeń szkolnych - studium socjopedagogiczne

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

  (e-mail:...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria, Kamińska Krystyna Danuta
 • Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Bielinowicz Adam ks.
 • Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku

  Monografia „Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: (red.) Dulisz Ilona, Schiller-Rydzewska Joanna
 • Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii

  W niniejszej pracy zbiorowej autorzy akcentują istotność wszelkich...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: (red.) Ojcewicz Grzegorz
 • Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie

  Przygotowane opracowanie na temat znaków własnościowych w...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Bujko Anna, Obrębska Agnieszka
 • W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem

  brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Jawor Marek
 • Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim

  Książka ks. Lucjana Świto jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Świto Lucjan
 • Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej w latach 1981–2010

  Zagadnienie zmian klimatycznych należy do tych problemów...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Dragańska Ewa, Szwejkowski Zbigniew, Cymes Iwona
 • Plasticity in Structural Engineering

  brak opisu

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Klovanych Sergii F., Małyszko Leszek
 • Zapośredniczenia

  Książka Lecha Ostasza jawi się na rynku wydawniczym jako ciekawe, choć...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego

  Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

  (e-mail:...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Łukiewska Katarzyna
 • Od zniewolenia do chaosu. Akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)

  Książkę Jacka Soboty określa się jako przewodnik po literaturze science...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Sobota Jacek
 • "Pod maską Talii..." O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi

  brak opsiu

  Cena: 65,10 zł
  Autor: NDiaye Iwona Anna
 • Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe

  Książka „Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Lewandowska Izabela
 • Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej i jarej

  Światowa populacja ludności wzrasta dynamicznie i według umiarkowanych...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Pietrusewicz Mirosław, Skłodowski Michał Jacek
 • "Przez region do Europy". Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin

  Prezentowana publikacja jest wyrazem uznania dla dorobku intelektualnego...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: (red.) Szydłowska Joanna, Żmijkowska Magdalena
 • Peter Stolypin. The Early Stage of Hits Political Career 1889-1903

  Nakład wyczerpany

   

  Cena: 67,20 zł
  Autor: Jurkowski Roman
 • Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"

  W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich:...

  Cena: 60,90 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych

  brak opsiu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red. nauk.) Olubiński Andrzej, Zaworska-Nikoniuk Dorota
 • Social Work in Poland in Times od Transition

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kantowicz Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Zmysłowska Magdalena
 • Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne

  Monografia Izy Matusiak-Kempy poświęcona jest analizie nazw osobowych...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Matusiak-Kempa Iza
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dr. hab. Jerzego Strzeżka, doktora honoris causa. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy

  brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Strzeżek Jerzy
 • Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990–2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych

  brak opisu

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Butrym Marek
 • Faun - Pan - Satyr. Wybobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski

  Przedmiotem pracy jest jeden ze stereotypów wyobrażeniowych,...

  Cena: 84,00 zł
  Autor: Igliński Grzegorz
 • Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Nazarczuk Jarosław M., Umiński Stanisław
 • Wokół Witkacego

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Kościuszko Krzysztof
 • Caritas - Spes - Fides. Encykliki Benedykta XVI i Franciszka jako źrodło inspiracji pastoralnych

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Tryk Hubert ks., Ropiak Sławomir ks., Hajduk Ryszard CSsR
 • Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych

  Niespotykany dotąd w rozwoju ludzkości postęp techniczny i tempo rozwoju...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Strychalska-Rudzewicz Anna
 • Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej

  Problematyka pomyślnej starości jest obecnie bardzo istotna nie tylko z...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Leszczyńska-Rejchert Anna
 • Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Małyska Aldona
 • Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie

  Od zarania dziejów, kiedy małe grupy społeczne łączyły się w...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Matysiak Bogdan Wiktor
 • Imigracja(e) i imigranci w kontekście transkulturowości. Diagnoza pedagogiczna

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Guziuk-Tkacz Marta
 • Pozaszkolne formy edukacji matematycznej. Popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna

  brak opisu

  Cena: 81,90 zł
  Autor: Bojarska-Sokołowska Agnieszka
 • Młodzież z regionu warmińsko-mazurskiego wobec współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej

  Druk na zamówienie...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Przybyszewska Joanna Maria
 • Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika

  Autorka podjęła próbę określenia skutecznych narzędzi motywowania w...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia
 • Przemiany gospadarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956

  brak opisu

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Gross Radosław
 • Wykorzystanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego w technologiach inżynierii środowiska

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Zieliński Marcin
 • Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part II. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From the 20th century to the present times

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: (red. nauk.) Garbula Joanna Maria
 • Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part I. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From II Republic of Poland to the end of the 20th century

  brak opisu

   

  Nakład...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: (red. nauk.) Garbula Joanna Maria
 • Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu

  Wszyscy Autorzy tekstów prezentowanych w ramach niniejszej książki...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: (red. nauk.) Osowicka-Kondratowicz Magdalena
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38