• Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych

  Opracowanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych gospodarką...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Cieślak Iwona
 • Wybrane zagadnienia z nasiennictwa

  W rolnictwie i ogrodnictwie do siewu używa się zarówno nasion...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Kwiatkowski Jacek, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef
 • Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym

  W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Krajewski Piotr
 • Media - Dziennikarze - Odbiorcy. Wybrane zagadnienia z problematyki mediów społecznościowych

  We współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma komunikacja...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Myślak Dominika A., Siudak Martyna M.
 • Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II. Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych?

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Olubiński Andrzej, Suska-Kuźmicka Monika, Labiak Damian
 • O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem

  Otoczeni szczelnie mediasferą, zaabsorbowani krótkimi wiadomościami...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Plonka Maria, Wieteska Stanisław i inni
 • Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej

  Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym....

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Jucewicz Antoni SVD
 • Ekologiczne żywienie zwierząt

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red. naukowa) Zollitsch Werner, Lipiec Antoni, Jankowski Jan, Jeroch Heinz,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we francuskim Kodeksie handlowym. Tekst przepisów wraz z tłumaczeniem oraz porównaniem do polskiego Kodeksu spółek handlowych

  Druk na zamówienie...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Klimaszewska Anna, Mariański Michał, Zięty Jakub Jan, Warylewska Krystyna
 • The Right to Deter and the UN Security Council Resolutions concerning North Korea Missile Program

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Fordoński Radosław
 • Selected legal problems of conventional deterrence

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Fordoński Radosław
 • Twórcza codzienność mieszkańców Lomé

  To wyjątkowa książka, pełna emocji, ale też i obiektywizmu, w...

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Pawlik Jacek Jan
 • Strzępy autobiografii i refleksje starego fizjologa racjonalisty nad życiem

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Krzymowski Tadeusz
 • Obiektywne i subiektywne wymiary konsumpcji gospodarstw domowych

  Termin „konsumpcja" zajął poczesne miejsce w ekonomii dopiero po...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Grzywińska-Rąpca Małgorzata
 • Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku

  Celem monografii jest przedstawienie analizy nazwisk pochodzenia...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Guz Marzena
 • Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia

  Druk na zamówienie...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: (red.) Gieszczyński Witold
 • Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku

  W monografii, w kontekście historycznym i kulturowym, przedstawiono...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Rółkowska Maria
 • Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych w Polsce

  Polowe eksperymenty wieloletnie są dziś unikalnym źródłem wiedzy...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: (red.) Marks Marek, Jastrzębska Magdalena, Kostrzewska Marta K.
 • Lokalne działania w polu pedagogiki specjalnej. Kierunki - problemy - rozwiązania

  brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Zaorska Marzenna
 • Integracja niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi w badaniach nad antropogenicznymi deformacjami powierzchni Ziemi

  Integracja niwelacji geometrycznej przeprowadzanej techniką precyzyjnej...

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Baryła Radosław
 • Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989)

  Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach, pomimo znaczącego wkładu w...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Suchowiecka Anita
 • Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego)

  Monografia autorstwa Bogdana Włodarczyka dotyczy bardzo ważnej i słabo...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Włodarczyk Bogdan
 • Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnygo szpitalem

  Szpitale zajmują szczególne miejsce w systemie opieki zdrowotnej...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Cygańska Małgorzata
 • Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 2. Front salonicki

  Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Rubacha Jarosław, Rozbicka Renata
 • Bułgarska epopeja (1915-1918). Armia bułgarska na frontach I wojny światowej w świetle publikacji krakowskiego dziennika "Czas". Tom 1. Kampanie serbska i rumuńska

  Krakowski dziennik „Czas", ukazujący się od 1848 r., w znaczący...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Rubacha Jarosław, Rozbicka Renata
 • Regionalizm w edukacji - od dziecka do nauczyciela. Tom 4

  W ramach serii „Człowiek - sztuka - edukacja" ukazały się dwa...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Suświłło Małgorzata, Kurkowski Cezary
 • Regionalizm w kulturze - między słowem, muzyką i architekturą. Tom 3

  W ramach serii „Człowiek - sztuka - edukacja" ukazały się dwa...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Suświłło Małgorzata, Grabowski Adam
 • Humor i władza. Wprowadzenie do gelotologii politycznej

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Szalkiewicz Wojciech Krzysztof, Sokołowski Marek
 • Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna

  W książce zaprezentowano i omówiono wyniki badań autorskich...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Butrym Marek
 • Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej

  Zbiór studiów i szkiców zaprezentowany Czytelnikom...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: (red.) Maciejewska Iwona, Roćko Agata
 • Pozaprodukcyjne i proekologiczne walory stawów karpiowych i małych zbiorników wodnych oraz ich unikatowe znaczenie w środowisku

  Chów i hodowla ryb, a zwłaszcza jego forma stawowa, oparta na...

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Guziur Janusz
 • Idea sprawiedliwości społecznej. Wstępna klasyfikacja znaczeń

  „Sprawiedliwość społeczna" należy do pojęć ekspansywnych. Od połowy...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Stoiński Andrzej
 • EVENT w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna

  Autorka prezentowanej monografii opisuje zjawisko eventów -...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Zduniak Agnieszka
 • Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej

  Dotychczas brakowało w języku polskim opracowania poświęconego metodyce...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Srokosz Piotr E., Dyka Ireneusz, Bujko Marcin
 • Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki

  Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: (red. naukowa) Adamczyk Marcin, Karaźniewicz Justyna, Pruszkiewicz-Słowińska Katarzyna
 • Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej

  Autorzy postawili sobie za cel ukazanie pełnego zróżnicowania...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Święczkowska Justyna, Hołdyński Czesław
 • Ewolucja miksji i stan troficzny Jeziora Starodworskiego na tle warunków klimatycznych i postępującej urbanizacji (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 205)

  brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Tandyrak Renata
 • Rośliny zielarskie

  W skrypcie zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące roślin zielarskich....

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Szempliński Władysław
 • Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego

  Badanie rozmowy ma w polskim językoznawstwie dobrą tradycję. Niniejsza...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Makarewicz Renata
 • Metody oceny struktury przestrzennej i potencjału obszarów wiejskich wspomagające prace urządzeniowo-rolne i rewitalizacyjne (seria ROZPRAWY I MONOGRAFIE 204)

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Podciborski Tomasz Stanisław
 • Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion

  W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Markowski Piotr
 • Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora

  Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Jasiński Karol
 • Studium o efektywności łowieckiej na przykładzie Koła Łowieckiego nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie

  Autor, wykorzystując analizy efektywności pracy myśliwych w UE i w Polsce...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Puczkowski Benedykt
 • Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, wydanie czwarte poprawione i uzupełnione

  Wszelka działalność gospodarcza i społeczna odbywa się w przestrzeni i...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: (red.) Cymerman Ryszard
 • Minóg rzeczny

  W słodkich i słonych wodach w Polsce żyją organizmy, które ze...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: (red.) Kujawa Roman
 • "Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

  Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Maciejewska Iwona, Zawilska Katarzyna
 • Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)

  Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja...

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Makarczyk Irena
 • Przerodzić żal w nadzieję. Medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego

  Naukowcy dostrzegają w badaniach nad komórkami macierzystymi nowe,...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Majka Marcin, Machinek Marian (red.)
 • Spoglądając w przeszłość. Historia w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Chojnacka Ewa
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38