• Ludzie „starych” mediów vs. Ludzie „nowych” mediów. Spory między dziennikarzami i Glogerami na polskim rynku medialnym

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Więckiewicz-Archacka Marta
 • Prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego a polski porządek prawny

  Brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Cymbała Jan, Krzywkowska Justyna, Paszkowski Marek (red.)
 • Puszkin w Polsce. Bibliografia. 1976–2010

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Rudziewicz Irena
 • Przestępstwo zgwałcenia. Studium prawnokarne i kryminologiczne

  Brak opisu

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Chodorowska Anna
 • Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych. Zagadnienia teoretyczne i aplikacje praktyczne

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria (red.)
 • Wytwarzanie polihydroksykwasów z udziałem mieszanych kultur mikroorganizmów jako metoda zagospodarowania gliceryny surowej (seria Rozprawy i Monografie 199)

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Pokój Tomasz
 • Zdolność zachowania równowagi ciała w różnych aspektach biologicznej i sportowej determinacji

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Kruczkowski Dariusz, Jaszczur-Nowicki Jarosław
 • Beton. Leksykon

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Usherov-Marshak Aleksandr, Ciak Marek J., Ciak Natalia
 • Bóbr europejski (Castor fiber) – biologia i ekologia gatunku

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Janiszewski Paweł, Hanzal Vladimir
 • Forcible Protection of Nationals Abroad: Study of Contemporary Law and State Practice

  Brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Fordoński Radosław
 • Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni obszarów wiejskich w aspekcie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych

  Brak opisu

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Kocur-Bera Katarzyna
 • Ku socjologii… Filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi

  Brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Podgórski Ryszard A.
 • Precyzyjne pomiary hydrograficzne trudnych akwenów budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem zintegrowanych technik GNSS, RTS, INS oraz SBES

  Brak opisu

   

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Popielarczyk Dariusz
 • Studium możliwości wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym

  Brak opisu

   

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Wierzbicki Sławomir
 • Tańce polskie. Suita historycznoliteracka

  Brak opisu

   

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Kotliński Andrzej
 • Oblicza tożsamości europejskiej na łamach polskich tygodników opinii w latach 2004–2015

  Brak opisu

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Frankowiak Anita Monika
 • Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Biolik Maria
 • Czym jest sprawiedliwość? Punkty widzenia, interpretacje, kryteria, definicja

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar

  Brak opisu

   

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Rudzewicz Adam
 • Socjalne traktowanie bezrobocia

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Jaworska Katarzyna
 • Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja. Od teorii do pragmatyki użytkowania

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Myślak Dominika Agata, Siudak Martyna Małgorzata
 • Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej

  Brak opisu

   

   

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Romaniuk Krystyna
 • „ДУШИ ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИМЕТЫ”… ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ КЛАССИКИ В ЗЕРКАЛЕ МИФО-АРХЕТИПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

  Brak opisu

   

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Betko Iryna
 • Informacyjny i operacyjny potencjał poważnych gier internetowych w systemie komunikowania społecznego. Analiza efektywności, struktury, tematyzacji, funkcji

  Brak opisu

   

   

  Cena: 52,50 zł
  Autor: Babecki Miłosz Jarosław
 • Jakość mięsa buhajków mieszańców rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z rasą belgijską błękitno-białą w czasie przechowywania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery (seria Rozprawy i Monografie 198)

  Brak opisu

   

   

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Śmiecińska Katarzyna
 • Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości

  Brak opisu

   

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Konieczna Jadwiga, Trystuła Agnieszka, Goraj Sebastian
 • Conditions underlying migrations from Poland to Germany and the United Kingdom

  Brak opisu

  Cena: 18,90 zł
  Autor: Marks-Bielska Renata, Lizińska Wiesława, Babuchowska Karolina, Kaczmarczyk Milena
 • Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior

  Brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Ruszczyńska Joanna, Ciecierska Hanna
 • Kowieński marszałek, grodzieński gubernator. Kresowe początki kariery politycznej Piotra Stołypina (1889–1903)

  Brak opisu

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Jurkowski Roman
 • Aksjologia idei Kościoła i etosu Ojczyzny w służbie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego

  Brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Podgórski Ryszard Adam
 • Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności

  Brak opisu

   

  Cena: 25,20 zł
  Autor: (red.) Bartnikowska Urszula, Żyta Agnieszka, Przybyliński Sławomir
 • Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań. Tom 2

  Brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Chrostowska Bożena, Dymowska Magdalena, Zmysłowska Magdalena
 • Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Tom 1

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: (red.) Kantowicz Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Willan-Horla Lidia
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa

  Brak opisu

   

  Cena: 31,50 zł
  Autor: (red.) Dobkowska Bogusława, Sobotko Paweł, Ziniewicz Monika A.
 • Słowo. Obraz. Dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów

  Brak opis

   

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Sokołowski Marek
 • Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku

  Brak opis

   

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Domańska Lidia, Subocz Elżbieta, Leszczyńska-Rejchert Anna
 • Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej

  Brak opis

   

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Zaorska Marzenna
 • Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. I, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku

  Publikacja wydana w dwóch tomach jest zbiorem opracowań poświęconych...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Maciejewska Iwona
 • Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe

  Regionalne rozgłośnie radiowe, niejednokrotnie jako jedyne, poruszają...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Łyszczarz Michał, Sokołowski Marek
 • Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe

  Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom związanym z procesem...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Sokołowski Marek
 • Slavica – Onomastica – Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie

  Trzy przedstawione w tytule elementy, wyznaczające specyfikę opracowania,...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Biolik Maria, Naruszewicz-Duchlińska Alina, Szulowska Wanda Wolnicz-Pawłowska Ewa, Włoskowicz Wojciech
 • Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie

  Pomysł przygotowania książki zrodził się w środowisku osób przez lata...

  Cena: 52,50 zł
  Autor: (red.) Siwicki Marek, Dubielski Grzegorz
 • Praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Od teorii do praktyki

  Główną ideą wyznaczającą sposób pracy socjalno-wychowawczej z...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
 • Pedagog specjalny – dylematy roli

  Ciągle pozostają aktualne pytania: Jak być pedagogiem (specjalnym), nauczycielem? Czy w dzisiejszych...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: (red.) Bartnikowska Urszula, Kosakowski Czesław
 • Tatarstan. Kształtowanie się nowoczesnego narodu i państwa

  Nowa publikacja politologa Selima Chazbijewicza to – jak sam Autor...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Chazbijewicz Selim
 • Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych

  Hortiterapia (łac. hortus – ogród) polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii....

  Cena: 31,50 zł
  Autor: (red.) Płoszaj-Witkowska Beata
 • W rytmie zegara… Wokół zagadnień chronozoficznych

  W książce zawarto wyniki indywidualnych badań nad temporalnością w kulturze....

  Cena: 27,30 zł
  Autor: (red.) Chojnowski Zbigniew, Kurządkowska Beata, Rzymska Anna
 • Teraźniejszość polskiego autostopu

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Żyliński Szymon
 • Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie

  W swojej najnowszej książce Agnieszka Bojarska-Sokołowska podejmuje temat nowego typu placówek...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Bojarska-Sokołowska Agnieszka
 • Ciąża i macierzyństwo na portalach internetowych. Aspekty edukacyjne

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Zaworska-Nikoniuk Dorota
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38