• Teraźniejszość polskiego autostopu

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Żyliński Szymon
 • Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie

  W swojej najnowszej książce Agnieszka Bojarska-Sokołowska podejmuje temat nowego typu placówek...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Bojarska-Sokołowska Agnieszka
 • Ciąża i macierzyństwo na portalach internetowych. Aspekty edukacyjne

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Zaworska-Nikoniuk Dorota
 • Threat of Force In Contemporary International Law

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Fordoński Radosław
 • Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne

  Rynek globalny ma duży wpływ na sektor ubezpieczeniowy, który w...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Witkowska Justyna, Pieńkowska-Kamieniecka Sylwia, Stempel Ryszard, Wieteska Stanisław, Szczepański Marek, Bak Joanna, Cicha-Nazarczuk Marlena, Strupczewski Grzegorz, Kraiński Karol
 • Sód w żywieniu drobiu. Wybrane zagadnienia

  Brak opisu

  Cena: 18,90 zł
  Autor: Jankowski Jan, Zduńczyk Zenon
 • Język polski – nie taki obcy
  Publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum...
  Cena: 25,20 zł
  Autor: NDiaye Iwona Anna, Przybyszewski Sebastian, Rółkowska Maria
 • Zarys geologii i geomorfologii

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Łachacz Andrzej (red.)
 • Oświata na Warmii i Mazurach. Konteksty historyczne i współczesne

  Prezentowana książka to próba nowego spojrzenia na problematykę...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Garbula Joanna Maria, Gaber Mariola, Lisowska Kinga, Zakrzewska Aldona
 • Żywienie tchórzofretek w hodowlach amatorskich

  Tchórze, zwane potocznie tchórzofretkami, należą do zwierząt...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Gugołek Andrzej
 • Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy

  Brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Szymańska Urszula, Zębek Elżbieta
 • „To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka

  26 grudnia 2015 r. minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego poety i...

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Kujawska-Lis Ewa (red.)
 • Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”

  Redaktorki tomu podkreślają we Wprowadzeniu, że seniorzy stają się grupą...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Leszczyńska-Rejchert, Domańska Lidia, Subocz Elżbieta (red.)
 • Zeszyt do ćwiczeń z geologii, cz. 2. Geologia inżynierska i geomorfologia – wydanie drugie

  Brak opisu

  Cena: 10,50 zł
  Autor: Jaromińska Marzena
 • Zeszyt do ćwiczeń z geologii, cz. 1. Petrografia – wydanie drugie

  Brak opisu

  Cena: 10,50 zł
  Autor: Jaromińska Marzena
 • „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy

  Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Korytko Andrzej
 • English for Social Sciences

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Cierach Magdalena, Mindziul Barbara, Narbutt-Rogalska Kamila
 • Konzeptuelle Metaphern In Medizinischen Texten

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Gierzyńska Marta Anna
 • Creative expression and the 21st century education

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Suświłło Małgorzata, Grabowski Adam (red.)
 • Art in the public and sacred spheres

  Brak opisu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Grabowski Adam, Suświłło Małgorzata (red.)
 • Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach

  Sprawne funkcjonowanie organizacji publicznych wymaga od osób nimi zarządzających stosowania...

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Krukowski Krzysztof, Siemiński Marek (red.)
 • Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981–2015

  Kanon prywatny… Zbigniewa Chojnowskiego to monografia...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy

  Prawo do swobody wypowiedzi, także za pośrednictwem mediów, można...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Doliwa Urszula
 • Piractwo morskie. Studium prawnokarne i kryminologiczne

  Autor przywołuje na początku książki celnie dobrane przysłowie malajskie...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Frąckowiak Kamil
 • Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
  Dzielenie się wiedzą i informacją, nazywane także wymianą czy przepływem informacji, transferem wiedzy, a...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Świgoń Marzena
 • Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie (1956–1993)
  Brak opisu
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Lewandowska Izabela
 • Misja GOCE - radiometria satelitarna w aspekcie orbitalnym
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Bobojć Andrzej
 • Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Marczak Mariola (red.)
 • Radio w dobie nowych mediów
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Doliwa Urszula (red.)
 • Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Sokołowski Marek (red.)
 • MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych. Tom 2. Implementacja i przykłady
  Brak opisu
  Cena: 25,20 zł
  Autor: Małyszko Leszek, Jemioło Stanisław, Bilko Piotr, Gajewski Marcin
 • Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Wójcik Marta, Antoszewska Beata (red.)
 • Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Poniedziałek Jacek (red.)
 • Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Siemiński Marek, Krukowski Krzysztof (red.)
 • Dialekt warmiński. Fonetyka i fonologia
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Biolik Maria
 • O negacji w języku ontologii
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Bastek Adam
 • Ogniwa paliwowe, wodór, metanol i biomasa szansą rozwoju obszarów wiejskich i zurbanizowanych
  Brak opisu
  Cena: 33,60 zł
  Autor: Ciechanowicz Wiesław, Szczukowski Stefan
 • Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego
  Przedmiotem rozprawy jest świat roślin w twórczości Słowackiego okresu genezyjskiego (po przełomie...
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Adamkowicz-Iglińska Bożena
 • Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Napiórkowski Jerzy (red.)
 • Literatura na progu XXI wieku

  Brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Chłosta-Zielonka Joanna, Chojnowski Zbigniew (red.)
 • Hortiterapia
  Hortiterapia nazywana jest terapią ogrodniczą. W terapii tej wykorzystuje się rośliny do poprawy zdrowia...
  Cena: 29,40 zł
  Autor: Płoszaj-Witkowska Beata
 • Problemy turystyki i rekreacji wodnej
  O randze środowiska wodnego w przestrzeni turystycznej decydują nie tylko jego cechy użytkowe oraz wartość...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Hakuć-Błażowska Anna, Furgała-Selezniow Grażyna, Skrzypczak Andrzej (red.)
 • Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła
  Książka rekonstruuje ważniejsze elementy wyobraźni historycznej Mazurów pruskich w okresie, kiedy zaczęła...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Nowak Magdalena
 • Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
  Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Pikulski Stanisław, Szczechowicz Krystyna, Romańczuk-Grącka Marta (red.)
 • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami
  Brak opisu
  Cena: 44,10 zł
  Autor: Wiśniewski Zbigniew
 • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Cellmer Radosław
 • Produkt i promocja w koncepcji marketingowej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Kozłowski Wojciech, Michalak Jacek, Rudzewicz Adam, Warzocha Zbigniew
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, wydanie drugie
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Cymerman Ryszard (red.)
 • Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu diagnostycznego
  Ciągniki kołowe mają zastosowanie w różnych działach gospodarki – rolnictwie, leśnictwie, budownictwie,...
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Michalski Ryszard (red.)
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38