• Sen o potędze. Plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939

  W polskiej historii XX w. Edward Śmigły-Rydz jest postacią nietuzinkową....

  Cena: 90,30 zł
  Autor: Kała Grzegorz
 • Zagadnienia termicznego wytężenia materiału żarowytrzymałego

  Rozprawa dotyczy mechaniki wytężenia cieplnego będącego podstawą opisu...

  Cena: 111,30 zł
  Autor: Dudda Waldemar
 • Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych

  brak opsiu

  Cena: 69,30 zł
  Autor: Woźniak Aleksander
 • Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008-2020

  brak opisu

  Cena: 98,70 zł
  Autor: Ojcewicz Grzegorz
 • "Kobieta demoniczna" w Polsce. O prozie humorystycznej Nadieżdy Teffi w przekładzie Juliana Tuwima

  W najnowszej książce prof. dr hab. Iwony Anny NDiaye zbiegają się...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna
 • Terapeutyczny wymiar gatunktów autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku

  Od połowy XX stulecia w literaturze ważne miejsce zajmują różne...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Chłosta-Zielonka Joanna
 • Dymitr Fiłosofow "Niedzielne rozmowy". Publicyści emigracji (1920-1939). Tom 1: Królewstwo Antychrysta [książka rosyjskojęzyczna]

  Czterotomowe wydanie emigracyjnej publicystyki Dymitra Fiłsofowa...

  Cena: 54,60 zł
  Autor: Ndiaye Iwona Anna (oprac.)
 • Wojciech Ciesielski. "Solidarność". Tożsamość wolności

  brak opisu

  Cena: 81,90 zł
  Autor: Kolczyński Krzysztof
 • Zaginięcia osób. Studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne

  brak opsiu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Wojnicz Piotr
 • 20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Księga jubileuszowa (2001-2021)

  Wydawnictwa o charakterze jubileuszowym rządzą się z reguły swoimi...

  Cena: 73,50 zł
  Autor: (red.) Dobkowski Jarosław, Majer Piotr, Majer Tomasz
 • Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województw mazowieckiego i podlaskiego

  Analizowany w pracy rozwój zrównoważony na poziomie...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Kochanowicz Zdzisław Stefan, Bórawski Piotr, Żuchowski Ireneusz
 • Finanse gospodarstw domowych w świetle subiektywnych ocen sytuacji materialnej

  W badaniach dotyczących zachowań konsumenta konieczne jest uwzględnienie,...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Grzywińska-Rąpca Małgorzata
 • Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym

  Z całą pewnością można stwierdzić, że proces nie może dziś sprawnie...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: (red.) Broniecka Rossana, Aszkiełowicz Piotr
 • Anatomia kryminalistyczna. Wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii

  Niniejsze opracowanie, w założeniu ogólnym, jest tylko próbą...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Żywucka-Kozłowska Elżbieta
 • Projektowanie w pracy socjalnej - badanie, kształcenie, działanie

  W monografii podjęto refleksję nad teoretyczno-metodologicznymi...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: (red.) Kantowicz Ewa, Zmysłowska Magdalena
 • Zasoby pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Zagadnienia wybrane

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Wysocka Magdalena
 • Solidaryzm i idea solidarności we francuskiej myśli polityczno-prawnej przełomu XIX i XX wieku

  brak opisu

  Cena: 48,30 zł
  Autor: Augustyniak Małgorzata
 • Geometria różniczkowa I

  brak opsiu

  Cena: 18,90 zł
  Autor: Panasyuk Andriy
 • Teoria grup II

  brak opisu

  Cena: 16,80 zł
  Autor: Panasyuk Andriy
 • Teoria grup I

  brak opisu

  Cena: 16,80 zł
  Autor: Panasyuk Andriy
 • The strategy of military non-alignment and NATO with a focus on the case of the Republic of Azerbaijan

  brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Iskandarov Khayal, Gawliczek Piotr
 • Środowisko a konkurencyjność gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Chrobocińska Katarzyna, Napiórkowska-Baryła Agnieszka, Świdyńska Natalia, Witkowska-Dąbrowska Mirosława
 • The South Caucasus and non-military security threats

  brak opisu

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Gawliczek Piotr, Guzewicz Wojciech, Iskandarov Khayal
 • Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza

  W monografii poruszono zagadnienia z zakresu regulacji prawnej...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: (red.) Bentkowski Sebastian, Dobkowski Jarosław, Ziniewicz Monika A.
 • Interdyscyplinarne konteksty wartości. Jednostka - społeczeństwo - biznes

  Celem rozważań podjętych w opracowaniu było przedstawienie...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Kozłowski Wojciech, Rutkowska Anna
 • Uwarunkowania sprawności instytucjonalnej samorządów gminnych w kontekście lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

  brak opisu

  Cena: 56,70 zł
  Autor: Marks-Bielska Renata, Lizińska Wiesława, Wojarska Magdalena
 • Administracyjnoprawne standardy jakości administracji publicznej

  brak opisu

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Bentkowski Sebastian Krzysztof
 • Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce

  Zmienność warunków funkcjonowania współczesnych...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Radecka-Romaniuk Krystyna
 • Pedagogika specjalna - przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości (wybrane aspekty)

  Prezentowana monografia pod redakcją naukową Katarzyny Ćwirynkało,...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: (red. nauk.) Ćwirynkało Katarzyna, Zaorska Marzenna, Żyta Agnieszka
 • Znaczenie mediów społecznościowych w budowaniu relacji organizacji pożytku publicznego z interesariuszami na przykładzie serwisu Facebook

  brak opisu

   

  Nakład wyczerpany
  Druk na zamówienie
  (e-mail:

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Szamrowski Piotr
 • Model biznesu klubu piłki siatkowej. W drodze do zwiększania konkurencyjności

  Zmiana form funkcjonowania sportu zawodowego w Polsce (jego...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Wiśniewski Adam
 • Działalność Piotra Stołypina w północno-zachodnich prowincjach Rosji (1889-1903) [książka rosyjskojęzyczna]

  brak opisu

  Cena: 100,80 zł
  Autor: Jurkowski Roman
 • Glosator warmiński. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa

  Prezentowy zbiór prac dotyczy problematyki stosowania prawa, a jego...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: (red.) Cieślak Wojciech, Zięty Jakub Jan, Romańczuk-Grącka Marta
 • Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych

  Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest jeden z...

  Cena: 39,90 zł
  Autor: Ziółkowska Krystyna
 • Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017

  Książka przedstawia zarys dorobku naukowego 46 duchownych, którzy w...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Guzewicz Wojciech
 • Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć

  Pamięć o polskich szkołach na Warmii powoli się zaciera. A przecież wielu...

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Lewandowska Izabela, Batożyński Radosław
 • Rola infrastruktury w tworzeniu warunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

  brak opisu

  Cena: 35,70 zł
  Autor: Świdyńska Natalia Karolina
 • Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji

  Niniejsza książka została poświęcona filozoficznej twórczości...

  Cena: 37,80 zł
  Autor: Snopkov Pavlo
 • Szczególne postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach wsparcia bezpośredniego w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Krzykowski Przemysław
 • Efektywność ekonomiczna klubów piłkarskiej Ekstraklasy

  Efektywność jest wieloaspektowym zagadnieniem, które interesuje...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Wyszyński Artur (red.)
 • Pedagogika akademicka w procesie zmian - troski, nadzieje, perspektywy

  Z okazji 50-lecia olsztyńskiej pedagogiki ukazała się ostatnia z cyklu...

  Cena: 75,60 zł
  Autor: Ostrouch-Kamińska Joanna, Pulińska Urszula, Radziszewska Maria (red.)
 • Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki regionalnej [książka rosyjskojęzyczna]

  brak opisu

  Cena: 63,00 zł
  Autor: Bilczak Michał, Włodarczyk Bogdan, Mnacakanian Albert
 • Filozofia Diogenesa i innych kyników a postawa cyniczna

  brak opsiu

  Cena: 25,20 zł
  Autor: Ostasz Lech
 • Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju

  Zmiany w świadomości i postawach społeczeństw, będące konsekwencją:...

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Bartoszewicz Anna, Burchart Renata, Dynowska Joanna, Jaskólska Apolonia
 • Cittaslow - model rozwoju i współpracy małych miast

  Międzynarodowy ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. w kilku włoskich...

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Farelnik Eliza, Stanowicka Agnieszka, Wierzbicka Wioletta
 • Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

  brak opisu

  Cena: 42,00 zł
  Autor: Stupienko Elwira
 • Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne

  Kultura dziecięca stanowi immanentny element dzieciństwa, będąc efektem...

  Cena: 46,20 zł
  Autor: Dziekońska Joanna
 • Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego

  Autor, odnosząc się do nowej specjalizacji badawczej, jaką jest prawo...

  Cena: 73,50 zł
  Autor: Mariański Michał
 • Sorpcja i biosorpcja barwników oraz farmaceutyków

  Omawiane w opracowaniu sorbaty, tj. barwniki i farmaceutyki, to dość...

  Cena: 33,60 zł
  Autor: Smoczyński Lech
 • Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej

  Sytuacja na rynku pracy jest zdeterminowana wieloma zmiennymi,...

  Cena: 44,10 zł
  Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Wysocka Magdalena (red.)
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne - przedpłata na konto (po uzgodnieniu). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38