• Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981–2015

  Kanon prywatny… Zbigniewa Chojnowskiego to monografia...

  Cena: 31,50 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy

  Prawo do swobody wypowiedzi, także za pośrednictwem mediów, można...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Doliwa Urszula
 • Piractwo morskie. Studium prawnokarne i kryminologiczne

  Autor przywołuje na początku książki celnie dobrane przysłowie malajskie...

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Frąckowiak Kamil
 • Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne

  Brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Warżała Rafał
 • Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
  Dzielenie się wiedzą i informacją, nazywane także wymianą czy przepływem informacji, transferem wiedzy, a...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Świgoń Marzena
 • Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie (1956–1993)
  Brak opisu
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Lewandowska Izabela
 • Misja GOCE - radiometria satelitarna w aspekcie orbitalnym
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Bobojć Andrzej
 • Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Marczak Mariola (red.)
 • Radio w dobie nowych mediów
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Doliwa Urszula (red.)
 • Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Sokołowski Marek (red.)
 • MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych. Tom 2. Implementacja i przykłady
  Brak opisu
  Cena: 25,20 zł
  Autor: Małyszko Leszek, Jemioło Stanisław, Bilko Piotr, Gajewski Marcin
 • Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Wójcik Marta, Antoszewska Beata (red.)
 • Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Poniedziałek Jacek (red.)
 • Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Siemiński Marek, Krukowski Krzysztof (red.)
 • Dialekt warmiński. Fonetyka i fonologia
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Biolik Maria
 • O negacji w języku ontologii
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Bastek Adam
 • Ogniwa paliwowe, wodór, metanol i biomasa szansą rozwoju obszarów wiejskich i zurbanizowanych
  Brak opisu
  Cena: 33,60 zł
  Autor: Ciechanowicz Wiesław, Szczukowski Stefan
 • Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego
  Przedmiotem rozprawy jest świat roślin w twórczości Słowackiego okresu genezyjskiego (po przełomie...
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Adamkowicz-Iglińska Bożena
 • Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Napiórkowski Jerzy (red.)
 • Literatura na progu XXI wieku

  Brak opisu

  Cena: 29,40 zł
  Autor: Chłosta-Zielonka Joanna, Chojnowski Zbigniew (red.)
 • Hortiterapia
  Hortiterapia nazywana jest terapią ogrodniczą. W terapii tej wykorzystuje się rośliny do poprawy zdrowia...
  Cena: 29,40 zł
  Autor: Płoszaj-Witkowska Beata
 • Problemy turystyki i rekreacji wodnej
  O randze środowiska wodnego w przestrzeni turystycznej decydują nie tylko jego cechy użytkowe oraz wartość...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Hakuć-Błażowska Anna, Furgała-Selezniow Grażyna, Skrzypczak Andrzej (red.)
 • Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła
  Książka rekonstruuje ważniejsze elementy wyobraźni historycznej Mazurów pruskich w okresie, kiedy zaczęła...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Chojnowski Zbigniew
 • Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Nowak Magdalena
 • Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
  Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Pikulski Stanisław, Szczechowicz Krystyna, Romańczuk-Grącka Marta (red.)
 • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami
  Brak opisu
  Cena: 44,10 zł
  Autor: Wiśniewski Zbigniew
 • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Cellmer Radosław
 • Produkt i promocja w koncepcji marketingowej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Kozłowski Wojciech, Michalak Jacek, Rudzewicz Adam, Warzocha Zbigniew
 • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, wydanie drugie
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Cymerman Ryszard (red.)
 • Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu diagnostycznego
  Ciągniki kołowe mają zastosowanie w różnych działach gospodarki – rolnictwie, leśnictwie, budownictwie,...
  Cena: 27,30 zł
  Autor: Michalski Ryszard (red.)
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast
  Autorzy omawianej publikacji objęli swoimi badaniami 174 urzędy miast na terenie kraju, zaś szczegółowo...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Siemiński Marek, Krukowski Krzysztof, Szamrowski Piotr
 • Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Krawczyk Jacek (red.)
 • Porozmawiajmy o starości…
  Książka wpisuje się w zbiór niezwykle cennych publikacji, na łamach których podejmowane są ważne kwestie...
  Cena: 25,20 zł
  Autor: Antoszewska Beata, Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna (red.)
 • W dialogu z Korczakiem
  Brak opisu
  Cena: 25,20 zł
  Autor: Nowicka Marzenna (red.)
 • Przeszłość polskiego autostopu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Żyliński Szymon
 • Współczesne konteksty pedagogiki międzykulturowej
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Guziuk-Tkacz Marta, Józefowicz Anna, Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna (red.)
 • Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium e-tnograficzne
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Marcinkiewicz Stefan Michał
 • Biologia i ocalenie . William James o wolnej woli
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Biegalska Agnieszka
 • Phraseologismen und Kollokationen im Sprachgebrauch. Didaktisch aufbereitete Materialien für den textgebundenen Konversationsunterricht
  Brak opisu
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Rozłucki Janusz
 • Diagnoza i metody wspomagania rozwoju

  Cena: 23,10 zł
  Autor: Antoszewska Beata, Wójcik Marta (red.)
 • Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991-2007
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Pietnoczka Paweł
 • Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych. Aspekty prawno-kryminologiczne
  Brak opisu
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Kisiel Szymon
 • Między tekstem a sceną. Staropolskie inscenizacje Kazimierza Dejmka
  Praca jest wynikiem badań relacji zachodzących między literaturą a teatrem na przykładzie inscenizacji,...
  Cena: 25,20 zł
  Autor: Bialik Kamila
 • Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty - teoria - praktyka
  Redaktorzy we wstępie napisali: „Z rozważań o sensotwórczych, generatywnych i asymilacyjnych...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Miłosz Babecki, Marta Więckiewicz (red.)
 • Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
  Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie...
  Cena: 23,10 zł
  Autor: Piotr Krajewski
 • Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Elżbieta Subocz
 • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
  W opracowaniu w sposób syntetyczny omówiono zagadnienia i specyfikę gospodarowania w Polsce (na tle...
  Cena: 37,80 zł
  Autor: Ryszard Źróbek, Sabina Źróbek, Alina Źróbek-Różańska, Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski
 • Selected topics convergence issues of the European Union Member States

  Brak opisu

  Cena: 21,00 zł
  Autor: Benedykt Puczkowski, Vladimír Úradníček, Bogdan Włodarczyk (ed.)
 • Fizjologia zwierząt z elementami anatomii

  Brak opisu

  Cena: 27,30 zł
  Autor: Luiza Dusza (red.)
 • Charles Dickens - refleksje, inspiracje, (re)interpretacje
  W roku 2012 obchodziliśmy 200-rocznicę urodzin Charlesa Dickensa. Uczczono ją wieloma publikacjami, przede...
  Cena: 21,00 zł
  Autor: Ewa Kujawska-Lis, Anna Kwiatkowska (red.)
Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne.

Dla autorów

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa. Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną wersją elektroniczną. Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów.

Warunki zamawiania

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i czasopism. Osoby fizyczne – przesyłka płatna przy odbiorze (tzw. paczka za pobraniem). Osoby prawne – przesyłka płatna na podstawie faktury przelewowej (inne formy płatności do uzgodnienia). Do ceny katalogowej książki nie są doliczane koszty przesyłki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38