Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • CZASOPISMA
  • Acta Polono-Ruthenica

Dostępne są następujące numery:

LP Nazwa Cena Rok wydania Liczba stron Opcje
1 „Acta Polono-Ruthenica” XVIII 28,08 zł 2013 244
2 "Acta Polono-Ruthenica” XIX 28,08 zł 2014 286
3 "Acta Polono-Ruthenica” XXII 28,08 zł 2017 168
4 "Acta Polono-Ruthenica” XXII/2 28,08 zł 2017 150
5 "Acta Polono-Ruthenica” XXII/3 28,08 zł 2017 164
6 "Acta Polono-Ruthenica” XXII/4 28,08 zł 2017 138
7 "Acta Polono-Ruthenica” XXIII/1 15,12 zł 2018 142
8 "Acta Polono-Ruthenica” XXIII/3 15,12 zł 2018 160
9 "Acta Polono-Ruthenica” XXIII/2 15,12 zł 2018 138
10 "Acta Polono-Ruthenica” XXIII/4 15,12 zł 2018 121
11 "Acta Polono-Ruthenica” XXIV/1 15,12 zł 2019 158
12 "Acta Polono-Ruthenica” XXIV/2 15,12 zł 2019 154
13 "Acta Polono-Ruthenica” XXIV/3 15,12 zł 2019 164
14 "Acta Polono-Ruthenica” XXIV/4 15,12 zł 2019 212
15 "Acta Polono-Ruthenica” XXV/1 15,12 zł 2020 180
16 "Acta Polono-Ruthenica” XXV/2 15,12 zł 2020 200
17 "Acta Polono-Ruthenica” XXV/3 15,12 zł 2020 200
18 Acta Polono-Ruthenica” XXV/4 15,12 zł 2020 199

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38