Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia


Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym
Cena: 21,00 zł

Publikacja przedstawia wyniki badań empirycznych zrealizowanych w latach 2007/2008 na próbie 568 rodziców uczniów trzecich klas gimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem podjętych w pracy badań było ukazanie stosunku rodziców legitymujących się zróżnicowanym statusem społeczno-ekonomicznym do edukacji...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38