Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Pozaprodukcyjne i proekologiczne walory stawów karpiowych i małych zbiorników wodnych oraz ich unikatowe znaczenie w środowisku
Cena: 56,70 zł

Chów i hodowla ryb, a zwłaszcza jego forma stawowa, oparta na wykorzystaniu naturalnych czynników środowiskowych, odznacza się licznymi walorami, których z reguły nie mają inne rodzaje chowu zwierząt stałocieplnych. Jest to produkcja naturalna oraz na poziomie chowu tzw. niskointensywnego, zdecydowanie proekologiczna.


...


Trendy w biotechnologii środowiskowej (cz. II)
Cena: 2,10 zł

W badaniach prowadzonych w ramach biotechnologii środowiskowej łączy się metody biologii molekularnej, informatyki i inżynierii procesowej w celu wykorzystania mikroorganizmów bądź ich składników dla tworzenia technologii pozwalających na wpływanie na ekosystemy naturalne. Dzięki rezultatom podejmowanych prac jest możliwe np. prowadzenie monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, unieszkodliwianie i usuwanie...


Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
Cena: 2,10 zł

Badania prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie oraz poszukiwania użytkowników i eksploatatorów systemów oczyszczania ścieków zmierzają do zidentyfikowania, scharakteryzowania, a następnie wdrożenia elementów wpływających na intensyfikację procesów usuwania zanieczyszczeń. Znalezienie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań jest niezmiernie istotne, gdyż liczba projektowanych, konstruowanych i...


Drobnoustroje w biotechnologii
Cena: 2,10 zł

Drobnoustroje (mikroorganizmy) występują powszechnie. Swoją aktywnością metaboliczną wpływają korzystnie lub negatywnie na środowisko. Wspierają również działalność człowieka. Mikroorganizmy są wykorzystywane w procesach biotechnologicznych, m.in.: w produkcji żywności, leków (w tym antybiotyków), szczepionek, środków ochrony roślin. Odrywają też znaczącą rolę w różnych dziedzinach nauki i techniki, np.: w farmacji,...


Wykorzystanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego w technologiach inżynierii środowiska
Cena: 23,10 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

 


Warunki środowiskowe i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego (Pojezierze Mazurskie)
Cena: 5,25 zł

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to jeden z najcenniejszych ekosystemów wodnych na świecie. Znajdują się tam zespoły jezior połączonych kanałami, zbiorniki bezodpływowe i przepływowe usytuowane w systemach rzecznych. Istotne znaczenie mają również zbiorniki śródpolne i leśne oraz mokradła i torfowiska. Pełnią nie tylko ważne funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, lecz także społeczne. Silna degradacja środowiska wodnego sprawia, że obiekty...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38