Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Trendy w biotechnologii środowiskowej (część II)
Cena: 23,10 zł

W badaniach prowadzonych w ramach biotechnologii środowiskowej łączy się metody biologii molekularnej, informatyki i inżynierii procesowej w celu wykorzystania mikroorganizmów bądź ich składników dla tworzenia technologii pozwalających na wpływanie na ekosystemy naturalne. Dzięki rezultatom podejmowanych prac jest możliwe np. prowadzenie monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, unieszkodliwianie i usuwanie...


Ostrowski J. Y., Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części, w których omówiono: najważniejsze międzynarodowe akty normatywne dotyczące praw człowieka, zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, następnie główne problemy cywilizacji, zagadnienia związane z biosferą oraz sposoby przeciwdziałania narastającym zagrożeniom. Główne problemy cywilizacji to m.in.: globalizacja, ubożenie społeczeństw, rozwój miast, zła sytuacja dzieci na świecie oraz...


Problemy turystyki i rekreacji wodnej
Cena: 21,00 zł
O randze środowiska wodnego w przestrzeni turystycznej decydują nie tylko jego cechy użytkowe oraz wartość ekologiczna, ale również stan zagospodarowania i skupiona wokół infrastruktura. Prezentowana monografia jest odzwierciedleniem złożoności zagadnień związanych z użytkowaniem zasobów wodnych na potrzeby turystyki i rekreacji w różnych regionach świata. W pracy poruszono m.in. koncepcyjne i systemowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania wód jako składnika przestrzeni turystycznej oraz...

Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
Cena: 16,80 zł

Badania prowadzone przez ośrodki naukowe na całym świecie oraz poszukiwania użytkowników i eksploatatorów systemów oczyszczania ścieków zmierzają do zidentyfikowania, scharakteryzowania, a następnie wdrożenia elementów wpływających na intensyfikację procesów usuwania zanieczyszczeń. Znalezienie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań jest niezmiernie istotne, gdyż liczba projektowanych, konstruowanych i...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38