Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo


Pozaprodukcyjne i proekologiczne walory stawów karpiowych i małych zbiorników wodnych oraz ich unikatowe znaczenie w środowisku
Cena: 56,70 zł

Chów i hodowla ryb, a zwłaszcza jego forma stawowa, oparta na wykorzystaniu naturalnych czynników środowiskowych, odznacza się licznymi walorami, których z reguły nie mają inne rodzaje chowu zwierząt stałocieplnych. Jest to produkcja naturalna oraz na poziomie chowu tzw. niskointensywnego, zdecydowanie proekologiczna.


...


Warunki środowiskowe i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego (Pojezierze Mazurskie)
Cena: 5,25 zł

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to jeden z najcenniejszych ekosystemów wodnych na świecie. Znajdują się tam zespoły jezior połączonych kanałami, zbiorniki bezodpływowe i przepływowe usytuowane w systemach rzecznych. Istotne znaczenie mają również zbiorniki śródpolne i leśne oraz mokradła i torfowiska. Pełnią nie tylko ważne funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, lecz także społeczne. Silna degradacja środowiska wodnego sprawia, że obiekty...


Trendy w biotechnologii środowiskowej (część II)
Cena: 2,10 zł

W badaniach prowadzonych w ramach biotechnologii środowiskowej łączy się metody biologii molekularnej, informatyki i inżynierii procesowej w celu wykorzystania mikroorganizmów bądź ich składników dla tworzenia technologii pozwalających na wpływanie na ekosystemy naturalne. Dzięki rezultatom podejmowanych prac jest możliwe np. prowadzenie monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, unieszkodliwianie i usuwanie...


Minóg rzeczny
Cena: 52,50 zł

W słodkich i słonych wodach w Polsce żyją organizmy, które ze względu na swoje upodobania pokarmowe mogą być określane rybimi wampirami. Z wyglądu przypominają węgorze, lecz w odróżnieniu od nich są zaliczane do bezszczękowców. Jednym z nich jest minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (L.), który ma wężowate (węgorzowate) ciało, a jego pozbawiona łusek skóra jest pokryta śluzem. Głowa minoga jest zakończona otworem gębowym...


Ostrowski J. Y., Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części, w których omówiono: najważniejsze międzynarodowe akty normatywne dotyczące praw człowieka, zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, następnie główne problemy cywilizacji, zagadnienia związane z biosferą oraz sposoby przeciwdziałania narastającym zagrożeniom. Główne problemy cywilizacji to m.in.: globalizacja, ubożenie społeczeństw, rozwój miast, zła sytuacja dzieci na świecie oraz...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38