Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Twórcza codzienność mieszkańców Lomé
Cena: 63,00 zł

To wyjątkowa książka, pełna emocji, ale też i obiektywizmu, w której autor mierzy się z codziennością mieszkańców Lome. Codzienność miejska to sposób życia, praktyki, relacje i wyobrażenia mieszkańców miast. Przedstawione w pracy badania ukierunkowane były na skonstruowanie obrazu codzienności przez obserwację życia mieszkańców i liczne rozmowy. Autor przeprowadził systematyczne badania podczas trzech dwumiesięcznych...


Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie
Cena: 2,10 zł

Powołane w 2005 r. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w Olsztynie zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz promocją szeroko pojętej kultury polskiej (historii, literatury, sztuki, zwyczajów, tradycji). Prowadzi kursy semestralne, letnie, miesięczne oraz lekcje indywidualne. Od lutego 2005 do września 2010 r. w Centrum uczyły się 272 osoby. Najwięcej z nich pochodziło z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. Byli...


Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie
Cena: 52,50 zł

Pomysł przygotowania książki zrodził się w środowisku osób przez lata związanych ze sportem akademickim w Olsztynie. […] Teksty, składające się na publikację, zostały przygotowane przez grono nieprzypadkowych osób: nauczycieli, trenerów oraz naukowców – autorów wspomnień, którzy z estymą i dokładnością ukazują okoliczności powstawania sekcji sportowych, a co istotne, prezentują osobisty wkład w organizację...


Tatarstan. Kształtowanie się nowoczesnego narodu i państwa
Cena: 25,20 zł

Nowa publikacja politologa Selima Chazbijewicza to – jak sam Autor zaznacza we Wstępie – „wynik kilkuletniej pracy badawczej nad historią polityczną Tatarstanu, a przede wszystkim nad historią procesu narodowotwórczego, jakiemu podlegali i nadal podlegają Tatarzy nadwołżańscy zamieszkujący współczesną Republikę Tatarstanu w ramach Federacji Rosyjskiej”. 

Monografia składa się z trzech...


Język polski – nie taki obcy
Cena: 25,20 zł
Publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Rocznica dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stała się doskonałą...

Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianu i zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku
Cena: 21,00 zł

To ciekawa książka, bowiem Grzegorz Lewandowski - śpiewak operowy - dzieli się z czytelnikami refleksjami i naukowymi spostrzeżeniami na temat musicalu jako gatunku, ale także jego roli w świecie muzyki. Wielki boom musical osiągnął w Stanach Zjednoczonych w XIX w., na polskiej scenie muzycznej zagościł w latach pięćdziesiątych ub. wieku. I odtąd ma swoich fanów i przeciwników. Autor analizuje wybrane przykłady kompozycji w odniesieniu do...


Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Cena: 21,00 zł

Intencją autora monografii jest wniesienie określonego wkładu do nauki o mediach i komunikacji społecznej w postaci syntetycznego opracowania zarysu teorii perswazji w odniesieniu do komunikacji reklam społecznych. Zjawisko perswazji zostało tu omówione w takich aspektach, jak: etymologia i terminologia, istota i przejawy funkcjonowania (w tym zakresy oddziaływania racjonalnego i emocjonalnego), cele oddziaływania, funkcje w procesie komunikowania...


Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde” (1990–2010)
Cena: 31,50 zł

Prezentowana publikacja jest unikatowa na polskim rynku wydawniczym. Autor podjął się bowiem analizy mediów francuskich pod kątem problematyki afrykańskiej. Napisał: „Niniejsze opracowanie jest próbą wniesienia realnego wkładu w dotychczasową wiedzę na temat francuskich relacji medialnych, komunikacji społecznej oraz polityki informacyjnej dotyczącej problematyki afrykańskiej w publikatorach francuskich".

więcej

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38