Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura


Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics
Cena: 35,70 zł

Zjawisko przestrzeni jest odmiennie definiowane i nie daje się opisać w jeden charakterystyczny dla wszystkich sposób. Różnice w interpretacji oraz inne uwarunkowania w rozumieniu tego terminu skłoniły badaczy do refleksji na ten temat, a ich rozważania stały się podstawą powstania monografii naukowej Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics. Przestrzeni w tym wypadku nie należy rozumieć w kategoriach matematyczno-fizycznych, ale...


Przestrzenie akustyki. Professional Acoustics 2
Cena: 42,00 zł

Monografia stanowi kontynuację tematyki zapoczątkowanej w tomie 1 Przestrzenie akustyki (Professional Acoustics), który ukazał się 2021 r. Ma charakter interdyscyplinarny i wieloautorski. Napisana jest w języku angielskim. Zawiera teksty z wielu dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki dotyczące różnych aspektów akustyki. Przestrzeń rozumiana i ujmowana jest w niej nie tylko w matematyczno-fizycznym znaczeniu, ale...


Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. T. VII. Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy
Cena: 44,10 zł

Na VII tom serii wydawniczej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne" złożyły się teksty poświęcone różnym aspektom życia politycznego i społecznego w krajach afrykańskich w dobie pandemii COVID-19. Pandemia pogłębiła kryzys w wielu państwach o niestabilnych systemach opieki zdrowotnej. Rządy podjęły różnego rodzaju środki, mające na celu zwalczanie choroby. W niektórych krajach wprowadzono nawet stan wyjątkowy z godziną policyjną. Mimo...


Berlinowanie. Zapiski z doświadczania miasta
Cena: 54,60 zł

Książka Bernadetty Darskiej jest książką znakomitą i niezwykłą pod wieloma względami. Pod względem formy jest rodzajem eseju, czy raczej podzielonych na rozdziały serii esejów, zawierających fragmenty spisywanych przez autorkę na gorąco wrażeń z wędrówek śladami pozostałości po Murze Berlińskim, jej osobistego odbioru umieszczonych na nim przedstawień street artu, połączonych z głęboką refleksją (literaturoznawczą, historyczną,...


Inspiracje kompozytorów islandzkich w twórczości kameralnej z fortepianem
Cena: 58,80 zł

Muzyka islandzka coraz częściej obecna jest na scenach światowych, a zainteresowanie nią sukcesywnie wzrasta. Mimo stosunkowo krótkiej historii, kraj ten może poszczycić się dzisiaj znaczącym dorobkiem muzycznym. Brak suwerennej państwowości przez okres ponad 600 lat był z całą pewnością dominującą przyczyną ograniczenia rozwoju kulturalnego kraju, którego warunki naturalne i geograficzne były i nadal są wyjątkowo surowe i trudne. Odrodzenie...


Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych
Cena: 69,30 zł

Aleksander Woźniak to artysta z dużym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, twórca ekspresyjnych grafik w klasycznych technikach grafiki artystycznej: suchej igle, litografii i technikach drzeworytniczych, a także malarz i rysownik. Autor podjął współpracę artystyczną z Seiichiro Miida, artystą grafikiem, profesorem Wydziału Grafiki Tokio University of Arts. Ich wspólna praca twórcza jest dowodem na to, że kultury mogą się wzajemnie...


Kompozytorzy w powojennym Gdańsku 1945–1956. Geneza środowiska
Cena: 54,60 zł

Książka o kompozytorach w powojennym Gdańsku skupia się na kwestiach tożsamości i genezy środowiska z lat 1945-1956. Autorka uwzględnia w swoich obserwacjach szerokie spektrum zjawisk politycznych i socjologicznych sytuując życie muzyczne w obszarze trudnych powojennych dziejów miasta. Głównymi bohaterami książki są trzej kompozytorzy: Henryk Hubertus Jabłoński, Władysław Walentynowicz i Konrad Pałubicki. Ich losy wprost ukazują złożoność...


Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku
Cena: 42,00 zł

Monografia „Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku" to ważne przedsięwzięcie, wypełniające „białe plamy" w historii muzyki polskiej. Jednocześnie praca ta odkrywa pewne treści historyczne i kulturowe na nowo, poddaje ponownemu przeredagowaniu muzyczne dzieje Polski i ziem ją otaczających w trudnych i pełnych wyzwań czasach przełomu XIX i XX wieku. Rewizja wcześniejszych dróg interpretacji rzuca nowe światło na sytuację...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38