Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Chemia

Sorpcja i biosorpcja barwników oraz farmaceutyków
Cena: 33,60 zł

Omawiane w opracowaniu sorbaty, tj. barwniki i farmaceutyki, to dość skomplikowane związki organiczne, stanowiące wielkie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Barwniki to grupa związków organicznych o pewnych cechach wspólnych, ponieważ w swojej strukturze zawsze zawierają grupy chromoforowe i auksochromowe, a na ogół również antyauksochromowe. Farmaceutyki w wodzie, ściekach i środowisku naturalnym to tematyka nowa i niewątpliwie...


Łuczyński M. K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L., Podstawy chemii organicznej. Teoria i praktyka
Cena: 37,80 zł
Autorzy postrzegają proces uczenia chemii organicznej jako logiczny wywód przedstawiający właściwości poszczególnych grup związków. Ich celem nie jest zmuszenie studenta do pamięciowego opanowania licznych przykładów reakcji, lecz umożliwienie zrozumienia zależności, które powodują takie, a nie inne właściwości związków, ich wzajemne oddziaływania, reakcje itd. Podręcznik zawiera opis właściwości grup związków organicznych, przykłady reakcji, którym związki te ulegają, oraz metody ich...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38