Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Słowo. Obraz. Dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów
Cena: 31,50 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna
Cena: 23,10 zł

W książce zaprezentowano i omówiono wyniki badań autorskich przeprowadzonych bezpośrednio po wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 r. wśród wybranych grup studentów. Na pytania przygotowanej w tym celu ankiety odpowiadali respondenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badaniami objęto osoby, które po raz pierwszy po ukończeniu 18. roku życia miały możliwość udziału w...


EVENT w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna
Cena: 31,50 zł

Autorka prezentowanej monografii opisuje zjawisko eventów - wielkich zgromadzeń masowych, które zyskują coraz większe znaczenie w różnych sferach życia społecznego, np. w sferze polityki, ekonomii, religii. Stawia tezę, że event to coś daleko więcej niż tylko kolejny produkt kultury popularnej. Zarówno treści stające się jego przedmiotem, jak i forma, w jakiej są przekazywane, mówią wiele o kulturze ponowoczesnej: o...