Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Biologia. Nauka o Ziemi

Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej
Cena: 37,80 zł

Autorzy postawili sobie za cel ukazanie pełnego zróżnicowania florystycznego i ekologicznego zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej, identyfikację ich głównych zagrożeń i konsekwencji oraz wskazanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów łąkowych.


Puszcza Borecka jest ostoją dla wielu ginących zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie obszarów...


Cena: 2,10 zł

Spośród różnych kierunków mikrobiologii, mikrobiologia środowiskowa ma do spełnienia najbardziej złożone zadanie. Opiera się ona na wielu dodatkowych dyscyplinach naukowych: chemii, toksykologii, ekologii, biochemii, genetyce oraz wybranych działach mikrobiologii szczegółowej, w tym lekarskiej, spożywczej i przemysłowej.


W opracowaniu Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38