Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria


Patologia ogólna zwierząt (wydanie trzecie poprawione i uzupełnione)
Cena: 52,50 zł

Studenci medycyny weterynaryjnej, ale także lekarze weterynarii pracujący zarówno w lecznictwie zwierząt, jak i w nadzorze weterynaryjnym otrzymują wydanie trzecie poprawione i uzupełnione cennego podręcznika akademickiego. Jak napisali autorzy w Przedmowie: „W podręczniku nawiązano do tradycji nauczania patomorfologii ogólnej, lecz równocześnie wprowadzono nowe podziały i treści wynikające ze stosowania nowych metod...


Patologia szczegółowa zwierząt, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 73,50 zł
Patologia szczegółowa zwierząt to drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Opisano w nim zmiany morfologiczne, głównie makroskopowe, w narządach zwierząt, ograniczając się do gatunków ściśle związanych z człowiekiem. Mimo pokaźnej objętości, podręcznik stanowi zwarte kompendium wiedzy (najważniejsze uwagi teoretyczne i praktyczne) z zakresu anatomii patologicznej. Treść...

Lekarz weterynarii jako biegły, wydanie piąte poprawione i uzupełnione, liczne przykłady i kolorowe rysunki
Cena: 36,75 zł
Książka jest udoskonaloną bazą danych służącą zarówno lekarzom weterynarii, jak i biegłym różnych specjalności w rozwiązywaniu trudnych spraw w postępowaniach procesowych i administrowaniu. Sprawność i skuteczność w pracy lekarza weterynarii to także posiadanie odpowiedniej wiedzy i gotowych przykładów działania, które przytacza prezentowana książka. Omawiana pozycja: – pomaga praktykującym lekarzom weterynarii w inspekcji weterynaryjnej, – niesie pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,...

Badanie sanitarno-weterynaryjne ryb, skorupiaków i mięczaków
Cena: 18,90 zł
Ryby, skorupiaki i mięczaki stanowią cenne źródło łatwo przyswajalnych białek, tłuszczu, składników mineralnych i witamin. Oprócz walorów odżywczych, żywność powinna bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego. Jakość zdrowotna mięsa i przetworów z ryb, skorupiaków i mięczaków zależy od wielu czynników, m.in. środowiska naturalnego, warunków hodowli oraz warunków transportu, poszczególnych etapów przetwórstwa, dystrybucji oraz kulinarnego przygotowania. W celu uzyskania produktów...

Wprowadzenie do ogólnej i klinicznej immunologii weterynaryjnej
Cena: 31,50 zł
Jest to pierwszy polski podręcznik z zakresu immunologii ogólnej i klinicznej na krajowym rynku wydawniczym. Podręcznik ma być pomocą dydaktyczną umożliwiającą Czytelnikowi zapoznanie się z teorią i praktycznym zastosowaniem osiągnięć immunologii weterynaryjnej. W celu zwiększenia przystępności nie zawsze prostych danych, autorzy posługują się prostym i jasnym stylem naukowym, a także maksymalnie uprościli omawiane mechanizmy i zastosowali spójność logiczną i czasową w zakresie mechanizmów...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38