Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Weterynaria

Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945–2005)
Cena: 2,10 zł

Książka jest owocem zbiorowego wysiłku wielu autorów – fizjologów zwierząt. Zawiera opis historii i stanu obecnego placówek badawczych i dydaktycznych z obszaru nauk rolniczych i weterynaryjnych, które w swojej nazwie lub podstawowym dorobku badawczym mają zaznaczone fizjologiczne ukierunkowanie. Opisano takie katedry i zakłady fizjologii zwierząt uczelni rolniczych, placówek PAN i instytutów resortowych, jak: Katedra Nauk Fizjologicznych...


Choroby owadów użytkowych (wydanie drugie uzupełnione i poprawione)
Cena: 18,90 zł

Owady użytkowe to przede wszystkim pszczoła miodna, jedwabnik i trzmiel. Najbliższa człowiekowi jest pszczoła, dlatego jej poświęcono najwięcej uwagi w opracowaniu „Choroby owadów użytkowych". Opisano morfologię i anatomię, rozwój osobniczy pszczół, skład rodziny pszczelej, zależności w niej panujące. Dokładnie omówiono choroby pszczół, ich objawy, profilaktykę, diagnozowanie i leczenie. Uwzględniono dyrektywy Światowej...


Zwierzęta laboratoryjne – patologia i użytkowanie
Cena: 31,50 zł

Na rynku wydawniczym niewiele jest publikacji, w których tak szeroko byłyby przedstawione zagadnienia dotyczące użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Autorzy zawarli w publikacji wiele praktycznych porad niezbędnych do pracy ze zwierzęciem używanym w eksperymencie. W każdym omawianym aspekcie - co koniecznie trzeba podkreślić - przejawia się troska o zdrowie i dobrostan zwierząt doświadczalnych. Jednocześnie, omawiając wiele kwestii związanych...


Patologia ogólna zwierząt (wydanie trzecie poprawione i uzupełnione)
Cena: 52,50 zł

Studenci medycyny weterynaryjnej, ale także lekarze weterynarii pracujący zarówno w lecznictwie zwierząt, jak i w nadzorze weterynaryjnym otrzymują wydanie trzecie poprawione i uzupełnione cennego podręcznika akademickiego. Jak napisali autorzy w Przedmowie: „W podręczniku nawiązano do tradycji nauczania patomorfologii ogólnej, lecz równocześnie wprowadzono nowe podziały i treści wynikające ze stosowania nowych metod...


Choroby cieląt
Cena: 47,25 zł
Warunkiem opłacalnego chowu cieląt jest zapewnienie odpowiedniego pod względem jakościowym i technologicznym żywienia, dobrych warunków zoohigienicznych, stałej opieki weterynaryjnej i skutecznej profilaktyki. Wymaga to m.in. specjalnego przygotowania służby weterynaryjnej do wczesnego i właściwego rozpoznania choroby, leczenia chorych zwierząt i zapobiegania chorobom, a tym samym ograniczenia strat. Książkę Choroby cieląt opracowano na podstawie pracy Zdravie a produkcia teliat pod redakcją...

Patologia szczegółowa zwierząt, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 73,50 zł
Patologia szczegółowa zwierząt to drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii. Opisano w nim zmiany morfologiczne, głównie makroskopowe, w narządach zwierząt, ograniczając się do gatunków ściśle związanych z człowiekiem. Mimo pokaźnej objętości, podręcznik stanowi zwarte kompendium wiedzy (najważniejsze uwagi teoretyczne i praktyczne) z zakresu anatomii patologicznej. Treść...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38