Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Głębia i integralność. Inspiracje pedagogiczne Anselma Grüna [dodruk]
Cena: 48,30 zł

Dążenie do osiągnięcia ideału człowieczeństwa poprzez refleksję nad życiem to stały i nieodłączny element kultury, w szczególności kultury zachodniej. Dzieje myśli humanistycznej ukazują wysiłki ludzkości zmierzającej do odkrycia celu i sensu życia oraz sposobu jego realizacji. Bogactwo poglądów wyraża wielki potencjał ludzi w dążeniu do zrozumienia człowieczeństwa i świata. W czasach współczesnych poszukiwania te zachodzą w zmiennych...


Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim [dodruk]
Cena: 69,30 zł

Książka ks. Lucjana Świto jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem dotyczącym zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim. Autor nie tylko skupił się na regulacjach prawno-kościelnych, ale także ukazał szerszy wymiar relacji zachodzących między Kościołami i związkami wyznaniowymi. Praca wpisuje się także w obchody pięćdziesiątej piątej rocznicy Dekretu o ekumenizmie Unitatis...


Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie [dodruk do wydania z 2018 r.]
Cena: 31,50 zł

Od zarania dziejów, kiedy małe grupy społeczne łączyły się w większe wspólnoty, podstawową ich komórką był związek mężczyzny z kobietą, a każda z tych osób miała odmienne zadania - odpowiednio do swoich umiejętności i możliwości fizycznych. Na prehistorycznych rysunkach naskalnych można zobaczyć mężczyzn polujących na żyjące wówczas zwierzęta oraz kobiety zajmujące się pracami domowymi. Odnaleziono także liczne figurki z tych...


Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej
Cena: 39,90 zł

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnych (TIK) są dzisiaj obecne w różnych obszarach aktywności. W zaprezentowanej pracy autor skupił się na obszarze edukacji i wychowania w odniesieniu do nauczycieli religii, bowiem TIK, jego zdaniem, nie są już uzupełniniem pracy pedagogicznej, ale stałym elementem życia, który wywiera wpływ na sposób uczenia się i nauczania, także katechizowania. Zadaniem stojącym przed nauczycielami religii...


Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017
Cena: 35,70 zł

Książka przedstawia zarys dorobku naukowego 46 duchownych, którzy w latach 1992-2017 posiadali co najmniej stopień doktora i przynależeli jurysdykcyjnie do diecezji ełckiej. Terminy ad quo i ad quem obejmują lata 1992-2017, tj. pierwsze 25-lecie istnienia diecezji ełckiej (diecezja ta została powołana 25 marca 1992 r.). Kilkuletnia kwerenda zaowocowała pozyskaniem materiałów m.in. na temat życia i działalności naukowej, zdobytych tytułów i...


Sukcjesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka
Cena: 27,30 zł

Dialog pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Polskokatolickim rozpoczął się na mocy decyzji Episkopatu z 27 listopada 1997 r. Kościół Polskokatolicki należy do grupy Kościołów starokatolickich. Siedzibą władz Kościoła jest Warszawa. Zwierzchnikiem Kościoła i przewodniczącym Rady Synodalnej jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Na rzecz dialogu pracują połączone zespoły obydwu Kościołów. Odbyło się wiele posiedzeń roboczych...


Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
Cena: 25,20 zł

Do podstawowych i zawsze aktualnych zadań Kościoła należy ewangelizacja, polegająca na przepowiadaniu i uobecnianiu Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jednym ze współczesnych sposobów ewangelizowania dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce są rekolekcje szkolne. Coraz częściej postrzega się je jako szansę na ewangelizację nie tylko dzieci i młodzieży, ale także grona pedagogicznego i rodziców, którzy w czasie rekolekcji...


Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej
Cena: 33,60 zł

Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym. Dotyczy każdego środowiska. Oprócz uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, odnotowuje się uzależnienie od jedzenia, robienia zakupów, seksu, hazardu, Internetu itd. Jednak najbardziej powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm - choroba przewlekła, postępująca, będąca dysfunkcją wielopłaszczyznową, obejmująca różne sfery życia osoby: organizm, psychikę oraz...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38