Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia

Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej
Cena: 33,60 zł

Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym. Dotyczy każdego środowiska. Oprócz uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, odnotowuje się uzależnienie od jedzenia, robienia zakupów, seksu, hazardu, Internetu itd. Jednak najbardziej powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm - choroba przewlekła, postępująca, będąca dysfunkcją wielopłaszczyznową, obejmująca różne sfery życia osoby: organizm, psychikę oraz...


Teoria ewolucji a wiara chrześcijan
Cena: 5,25 zł

Publikacja zawiera artykuły będące pokłosiem IX Dni Interdyscyplinarnych zorganizowanych przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie. Autorzy w sposób niezwykle interesujący pokazują bogactwo aspektów problematyki wzajemnych powiązań między wiarą chrześcijańską a teorią ewolucji, zaprezentowaną w fundamentalnym dziele Darwina O powstawaniu gatunków.


Godność człowieka i rodziny
Cena: 2,10 zł

Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu UWM zorganizowała 26 maja br. w Olsztynie Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Godność człowieka i rodziny”. Rekomendowana publikacja stanowi zbiór artykułów przygotowanych na tę okazję. Wśród autorów znaleźli się nie tylko pracownicy Wydziału Teologii UWM, ale także zaproszeni goście, m.in.: ks. Arkadiusz Nowak z Krajowego Centrum ds. AIDS, senator RP prof. Adam Biela, Alina Wiśniewska – dyrektor...


Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna
Cena: 2,10 zł

W pracy poddano analizie narratywnej całą pierwszą Ewangelię kanonu ksiąg Nowego Testamentu, odczytując w niej sposób opowiadania historii ziemskiego Jezusa i Jego Kościoła w Izraelu przez jej ostatniego redaktora, zwanego Mateuszem. Skoncentrowano się przede wszystkim na trzech kwestiach teologicznych: chrystologii, eklezjologii i misjologii ewangelisty oraz Kościoła, jaki reprezentuje i do którego kieruje konkretne rozwiązania niezwykle istotnych dla niego...


Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny (z doświadczeń Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie)
Cena: 2,10 zł

Praca jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy zaangażowaniem małżonków we wspólnotę religijną a funkcjonowaniem ich rodziny? W celu znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie autor odwołuje się do doświadczenia rodzin, z których małżonkowie należą do wspólnoty religijnej, zwanej Domowym Kościołem Ruchu Światło-Życie. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono historię i zasady...


Małżeństwo w świetle dialogu kultur
Cena: 2,10 zł

Jak napisał w Przedmowie ks. prof. Władysław Nowak: „Dialog zaczyna się w rodzinie. Przez sakramentalne małżeństwo Bóg sam wskazuje i uświęca drogę dialogu". Ta idea przyświeca całej książce. Piętnastu autorów spojrzało na małżeństwo ukazane w różnych aspektach. Ks. Antoni Misiaszek podejmuje problem dialogu w duszpasterstwie polskim, odwołując się do uwarunkowań, w jakich żyje polskie społeczeństwo: politycznych, ekonomicznych, wyznaniowych. Michał...


Szatan w Apokalipsie św. Jana
Cena: 18,90 zł

Szatan jest według teologii największym zagrożeniem chrześcijanina. Wielu współczesnych, również chrześcijan, wątpi w jego istnienie. Ks. M. Karczewski podjął się całościowego spojrzenia na postać szatana w świetle księgi A


Dotychczas w literaturze biblijnej można odnotować wiele artykułów na temat poszczególnych tekstów z Ap, nie ma jednak opracowania kompleksowego, stąd praca ks. M....


Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów mezopotamskich w starożytności
Cena: 21,00 zł

Autor monografii, biblista, znawca języka sumeryjskiego, opisuje w swojej monografii trzy wielkie cywilizacje, które rozwinęły się na Bliskim Wschodzie na terenie Mezopotamii (inaczej „Międzyrzecza”), obszaru leżącego między dwiema dużymi rzekami – Tygrysem i Eufratem.

Opisywana cywilizacja to Sumer, Babilonia i Asyria. Sumerowie zapoczątkowali rozwój naukowy, technologiczny i kulturowy tych terenów. Po upadku Sumerów Mezopotamię zasiedlili...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38