Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medycyna

Podstawy praktyki pielęgniarskiej oparte na dowodach naukowych i klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA-International (NANDA-I)
Cena: 42,00 zł

Dynamiczne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej przyczyniają się do wzrostu oczekiwań i wymagań stawianych pielęgniarkom. Jednym z nowych wyzwań, przed jakimi stają pielęgniarki i położne, jest konieczność pełnego dokumentowania wykonywanej pracy w taki sposób, aby odzwierciedlony był zarówno zakres i nakład pracy pielęgniarki, jak i obszar jej działań wykonywany samodzielnie, bez zlecenia lekarza, w oparciu o posiadane...


Leczenie wewnątrznaczyniowe małych tętniaków naczyń mózgowych
Cena: 65,10 zł

Przełom wieków XX i XXI to czas dynamicznego rozwoju medycyny, w tym neuroradiologii i neurochirurgii wewnątrznaczyniowej. Postęp technologiczny w naukach medycznych pozwolił na minimalnie inwazyjne leczenie takich wewnątrzczaszkowych patologii naczyniowych, jak tętniaki naczyń mózgowych. W monografii przedstawiono najważniejsze aspekty związane z postępem leczenia patologii naczyń mózgowych, w tym bardzo małych tętniaków. Zawarto w...


Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny [dodruk]
Cena: 39,90 zł

Na temat oświadczenia pro futuro, które ma już prawie pięćdziesięcioletnią historię i które ulegało przez ten czas ewolucji, mówi się raczej niewiele, ponieważ nadal jest to problem żywy i czasami kontrowersyjny. Stąd niniejsza publikacja jest cenna poznawczo i merytorycznie, ponieważ daje ogląd tego problemu z punktu widzenia medycznego, etycznego, teologicznego i prawnego. Autorzy starali się podejść do zagadnienia,...


Stuttering in preschool age
Cena: 2,10 zł

Książka przygotowana w języku angielskim.

Jak podkreślają we Wstępie autorzy, jąkanie jest nadal tematem tabu - „wprawdzie istnieje, ale jest bardzo niechętnie ujawniane". Niepłynność mówienia pojawia się najczęściej między 2. a 3. rokiem życia. Na podstawie badań można stwierdzić, że niepłynność mówienia u małego dziecka może ujawnić się nagle albo stopniowo. Jeśli proces ten ma charakter...


Assessment and self-assessment of stuttering and self-image (Samoocena i ocena jąkania a koncepcja „ja”)
Cena: 2,10 zł

 

Prezentowana monografia dotyczy zjawiska jąkania i podejmuje problem samooceny dokonywanej przez osoby jąkające się. Czytelnik znajdzie w niej zarówno prezentację metody własnej autora, jak i przegląd innych metod, przy pomocy których badać można osoby jąkające się oraz zapozna się z definicyjnymi problemami dotyczącymi tego zjawiska. Zdaniem autora w badaniach pod uwagę należy brać nie tylko opinie...


Przerodzić żal w nadzieję. Medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego
Cena: 37,80 zł

Naukowcy dostrzegają w badaniach nad komórkami macierzystymi nowe, nie do końca jeszcze zbadane pole do odkrywczej i poznawczej aktywności. Lekarze wskazują przede wszystkim na potencjalne korzyści, które mogą zrewolucjonizować arsenał środków, jakimi mogą się posłużyć w pracy z pacjentami. Osoby zainteresowane rozwojem procedur badawczych i terapeutycznych również dostrzegają możliwość wykorzystania funduszy przeznaczonych na tenże...


Pulmonologia - od statystyki do opisu przypadku
Cena: 35,70 zł

W monografii przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym różne aspekty pulmonologii. Autorzy, opierając się na bogatym dorobku naukowo-badawczym, przedstawili oryginalne opracowania, które pozwalają lepiej określić i zrozumieć charakter chorób. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza to nawiązanie do interdyscyplinarnego wymiaru badań i opieki nad chorym pulmonologicznym. Przedstawiono tu informacje o roli oraz rodzaju badań...


Jąkanie w wieku przedszkolnym
Cena: 10,50 zł

Jak podkreślają we Wstępie autorzy, jąkanie jest nadal tematem tabu - „wprawdzie istnieje, ale jest bardzo niechętnie ujawniane". Niepłynność mówienia pojawia się najczęściej między 2. a 3. rokiem życia. Na podstawie badań można stwierdzić, że niepłynność mówienia u małego dziecka może ujawnić się nagle albo stopniowo. Jeśli proces ten ma charakter stopniowy, występują pewne pierwsze symptomy, które mogą być uchwycone przez...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38