Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji
Cena: 37,80 zł

Niniejsza książka została poświęcona filozoficznej twórczości osiemnastowiecznego ukraińskiego myśliciela, pedagoga i poety Hryhorija Skoworody (1722-1794), postaci raczej mało znanej w polskiej humanistyce. Główna idea pracy opiera się na założeniu, zgodnie z którym religijna antropologia Skoworody posiada głęboki psychologiczny wymiar i w istocie opisuje proces samoaktualizacji. Staje się to bardziej widoczne po zestawieniu teorii...


Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Cena: 39,90 zł

Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z ważniejszych przedstawicieli filozofii współczesnej - kanadyjskiemu myślicielowi Charlesowi Taylorowi. Autor prezentowanej monografii przedstawił koncepcję społeczeństwa i religii Taylora oraz podkreślił potrzebę obecności religii w sferze publicznej w związku z jego koncepcją człowieka. Filozof traktuje religię nie tyle w aspekcie duchowym, ile przede wszystkim w kategoriach zjawiska...


Wokół Witkacego
Cena: 27,30 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany.


W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem
Cena: 37,80 zł

Prezentowana praca stanowi krytyczną analizę i ocenę największego sporu w polskiej myśli chrześcijańskiej, który toczył się w Polsce, zwłaszcza w latach 70. i 80., pomiędzy Józefem Tischnerem, popularyzatorem różnych nurtów współczesnej filozofii, a polskimi przedstawicielami filozofii tomistycznej, opowiadającymi się za klasycznym kształtem filozofii chrześcijańskiej. I chociaż spór skupił uwagę najwybitniejszych...


Zapośredniczenia
Cena: 31,50 zł

Książka Lecha Ostasza jawi się na rynku wydawniczym jako ciekawe, choć przede wszystkim intrygujące studium - sam tytuł każe się zatrzymać potencjalnemu odbiorcy i zastanowić, co oznacza słowo „zapośredniczenie".
Autor, poszukując i opisując zapośredniczenia, identyfikuje je, zastanawia się, czym są, jak się mają do innych procesów. Do kogo zatem jest adresowana ta książka? Do każdego, kto ma chęć dodatkowo - w stosunku do wiedzy, jaką...


Od zniewolenia do chaosu. Akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)
Cena: 27,30 zł

Książkę Jacka Soboty określa się jako przewodnik po literaturze science fiction. Jest to zatem kompendium wiedzy na temat najważniejszych dzieł z tego zakresu i jednocześnie analiza ukazanej na łamach omawianej literatury problematyki. W recenzji pracy podkreślono: „Autor w jasny, przejrzysty sposób przedstawił przegląd najważniejszych dzieł, autorów i podstawowych problemów poruszanych w tej literaturze. [...] Ale zaletą książki nie...


Podstawy filozofii (wydanie trzecie poprawione i zmienione)
Cena: 2,10 zł

Podręcznik, jak piszą autorzy w „Przedmowie", „Okazał się udaną inicjatywą tak pod względem wydawniczym, jak też jako skuteczna pomoc w niełatwej dydaktyce przedmiotów z zakresu nauk filozoficznych. [...] Wymierny postęp w filozofii [...] wyraża się przede wszystkim w nowych publikacjach, których autorzy próbują formułować nowe problemy i rozstrzygnięcia, ale - co równie ważne - powracają także do tradycyjnych pytań i...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38