Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo


1  2  3 Następna Ostatnia
Piraci w eterze. Proces powstawania prywatnej radiofonii lokalnej w Polsce w latach 1989-1995
Cena: 58,80 zł

Na początku transformacji ustrojowej niemal wszystkie prywatne stacje radiowe (ponad 100 małych, lokalnych rozgłośni, ale także Radio RMF FM i Radio Zet) działały w Polsce nielegalnie. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z 1992 roku, nadawcy prywatni po 1 lipca 1993 roku podlegali karze, jeśli emitowali program bez koncesji. Proces koncesyjny przedłużał się jednak i pierwsze tego typu zezwolenia wydano dopiero rok później. Dlatego, jak objaśnia...


Estetyka a pragmatyka. Estetyczne akty mowy
Cena: 73,50 zł

W drugiej połowie XX w. w naukach humanistycznych zaszły istotne zmiany, polegające m.in. na przekierowaniu badań na aspekt społeczny systemów znakowych, a tym badaniom sprzyjał aktywny rozwój nowego kierunku naukowego - pragmatyki. Jednocześnie w obrębie paradygmatu postmodernistycznego odbywały się zmiany w sztuce, która coraz bardziej otwierała się na nowe formy, z jednej strony - oparte na doświadczeniach codzienności, z drugiej - oparte...


Książka - gazeta - kancjonał - kalendarz. Studia i szkice z zakresu historii i teorii literatury, kultury ludowej i prasoznawstwa
Cena: 115,50 zł

Monografia stanowi zbiór opublikowanych wcześniej artykułów naukowych dotyczących prasy mazurskiej z przełomu XIX i XX w. Charakter pism mazurskich powoduje, że jednostkowy tekst wnoszący ważne dla odbiorcy treści poznawcze, ideologiczne bądź ludyczne może być traktowany jako źródło informacji o społeczności regionalnej w minionych epokach, jeżeli uwzględniony zostanie jeden z podstawowych warunków jego istnienia, a mianowicie że...


Podręcznik użytkowania LMS ILIAS 6.3
Cena: 31,50 zł

Środowisko użytkowników platformy LMS ILIAS to bardzo dynamiczna społeczność, która wspólnymi siłami aktualizuje platformę, dostosowując ją do potrzeb użytkowników. Autorzy wyrażają nadzieję, że publikacja pomoże zrozumieć podstawy funkcjonowania systemu oraz rozwinąć kompetencje cyfrowe w tym zakresie. Przedstawiony materiał ma charakter przewodnika po funkcjonalnościach platformy e-learningowej. Jego celem nie jest wskazanie...


Twitter w komunikacji politycznej w Polsce
Cena: 77,70 zł

Autorka monografii jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest także dziennikarką lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej". Już w trakcie praktyki w Polskiej Agencji Prasowej w 2012 roku jednym z jej zadań było obserwowanie profili polskich polityków na Twitterze. To sprawiło, że czytanie i przeglądanie politycznych wpisów stało się pewnego rodzaju nawykiem. Kilkuletnie obserwacje serwisu...


Czas reportażu. O tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku
Cena: 63,00 zł

[...] opracowanie Bernadetty Darskiej ma charakter pionierski. Dowiadujemy się z tej monografii, jak działa cała, niezwykle rozbudowana, infrastruktura „wokółreportażowa", jak się interesującego Darską gatunku „używa" (np. hierarchizuje, naznacza prestiżem), jak owa forma rezonuje w polskim życiu kulturalnym itd. Oznajmienie, że oto od pierwszych lat XXI wieku proza reportażowa nie tylko cieszy się dużym uznaniem, ale i nieprzerwanie pozostaje „w natarciu" (liczba...


Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 2: Wojna z sojusznikami (1913)
Cena: 84,00 zł

Monografia stanowi drugi tom poświęcony wojnom bałkańskim (1912-1913), w którym autor opisał wydarzenia militarne i polityczne w Bułgarii podczas II wojny bałkańskiej na podstawie publikacji dziennika „Ilustrowany Kuryer Codzienny", dokumentów dyplomatycznych oraz ustaleń historyków i specjalistów. W rozdziale pierwszym dokonano analizy narastającego konfliktu między Bułgarią a jej sojusznikami na tle podziału ziem macedońskich,...


Gloria Victis. Bułgarskie działania dyplomatyczne i militarne podczas wojen bałkańskich w publikacjach dziennika "Ilustrowany Kuryer Codzienny", t. 1: Wojna z Turcją (1912-1913)
Cena: 84,00 zł

W monografii przedstawiono dzieje Bałkanów (w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch I wojny bałkańskiej aż do jej zakończenia) na podstawie publikacji galicyjskiego dziennika bulwarowego „Ilustrowany Kuryer Codzienny" (założonego w 1910 r. przez Mariana Dąbrowskiego), który po wybuchu konfliktu na Półwyspie Bałkańskim w 1912 r. obszernie relacjonował działania polityczne i militarne w tym regionie. Autor przeanalizował wszystkie...


Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja. Od teorii do pragmatyki użytkowania
Cena: 23,10 zł

Jest to praca zbiorowa młodych adeptów nauki, których zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego społeczeństwa on-line - podkreśla w recenzji prof. Filip Pierzchalski - [...] wpisuje się w nurt badań STS (Science and Technology Studies), w których analizuje się społeczne konsekwencje rozwoju technologii, w tym narzędzi infokomunikacyjnych. Konceptualizacja tak interdyscyplinarnego i wielowątkowego...


Od serialu telewizyjnego do odserialowych formatów internetowych
Cena: 75,60 zł

W prezentowanej monografii przedmiotem analizy badawczej stały się formaty serialowe, które są częścią mediosfery oraz systematycznie podlegają różnorodnym przemianom formalno-treściowym z powodu dynamicznie zachodzących zjawisk medialnych, jak chociażby triada medialna - transformacja, rekontekstualizacja i remediacja.
Seriale na przestrzeni ostatnich lat to jedne z najważniejszych formatów w mediosferze. Łączą w sobie zarówno...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38