Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych [dodruk]
Cena: 56,70 zł

Hortiterapia (łac. hortus – ogród) polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii. Można ją podzielić na bierną (spacerowanie po ogrodzie, aktywność fizyczna, doznania zmysłowe i estetyczne) oraz czynną (uprawa i pielęgnacja roślin, np. sianie, sadzenie, zbieranie owoców). Celem terapii jest ograniczenie stresu przez przebywanie wśród zieleni oraz zadowolenie z pielęgnowania roślin. Specjaliści dobierają rodzaje prac...


Hortiterapia [dodruk]
Cena: 56,70 zł

Hortiterapia nazywana jest terapią ogrodniczą. W terapii tej wykorzystuje się rośliny do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka przez pracę w ogrodzie. Terapia ta od ogrodnictwa amatorskiego różni się tym, że jest prowadzona przez terapeutów w wyspecjalizowanych instytucjach przystosowanych do tego celu. Prowadzi się ją z osobami, które zmagają się z takimi schorzeniami, jak: psychiczne, umysłowe, fizyczne, sensoryczne, geriatryczne, uzależnienia od...


Efektywność działań inwestycyjnych i logistycznych na rynku mleka w Polsce na tle Unii Europejskiej
Cena: 52,50 zł

Przemiany na rynku mleka są związane z uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wymaganiami konsumentów oraz wspólną polityką rolną Unii Europejskiej. Zwiększająca się liczba ludności na świecie wywiera presję na rolnictwo, które musi wytwarzać coraz więcej żywności, gospodarując na mniejszym obszarze użytków rolnych, co powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego. Głównym celem badań była ocena...


Rośliny zielarskie [dodruk]
Cena: 50,40 zł

W skrypcie zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące roślin zielarskich. Opis obejmuje taksony roślin wykorzystywane w uprawach polowych, jak też dziko rosnących. Gatunki zestawiono według podstawowego kryterium ich podziału, czyli rodzajów dostarczanego surowca zielarskiego. W ich charakterystyce podano ważniejsze cechy botaniczne roślin potrzebne do ich identyfikacji, dotyczące organów wegetatywnych (system korzeniowy, łodyga, liście) i...


Wybrane zagadnienia z nasiennictwa [dodruk do wydania z 2017 r.]
Cena: 52,50 zł

W rolnictwie i ogrodnictwie do siewu używa się zarówno nasion (grochu, łubinu, bobu, maku, lnu), jak i owoców (orzeszków konopi, niełupek słonecznika, rozłupek marchwi, ziarniaków zbóż), które w praktyce nasienniczej często się określa jednakowo - jako nasiona. W nasiennictwie występuje również szersze pojęcie - materiał siewny, które obejmuje zarówno wegetatywny, jak i generatywny materiał...


Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej w latach 1981–2010
Cena: 42,00 zł

Zagadnienie zmian klimatycznych należy do tych problemów współczesności, które w skrajnym przypadku mogą stanowić barierę cywilizacyjną. Klimat zmienia się w czasie i przestrzeni nawet na niewielkim obszarze, dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na precyzyjną informację dotyczącą aktualnych warunków klimatycznych.


Ewa Dragańska, Zbigniew Szwejkowski i Iwona Cymes opracowali...


Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej i jarej
Cena: 31,50 zł

Światowa populacja ludności wzrasta dynamicznie i według umiarkowanych prognoz w 2050 roku może liczyć ponad 9 miliardów. Taki wzrost ludności pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na żywność. Istnieją dwie strategie zwiększania produkcji żywności - przez zwiększanie obszaru rolniczego kosztem innych terenów lub przez zwiększenie plonów z upraw na obszarach już zagospodarowanych rolniczo.
Zboża, a szczególnie pszenica,...


Trendy w biotechnologii środowiskowej (cz. I)
Cena: 2,10 zł

Praca zbiorowa, podejmująca popularne w ostatnich latach problemy badań z dziedziny biotechnologii środowiskowej, zwłaszcza zaś kwestii ochrony oraz odnowy zdegradowanych elementów środowiska, stosowania technologii zrównoważonego korzystania ze środowiska, tu szczególnie – ochrony bioróżnorodności gatunków i zasobów genomowych. Omawiane zagadnienia wiążą się z: zastosowaniem metod chemii analitycznej,...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38