Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego
Cena: 100,80 zł

Stan więzień w Polsce, aż do czasów nowożytnych, był tak zły jak w większości krajów Europy. Proces zmian rozpoczął się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku za sprawą reformatorów epoki oświecenia, którzy głosili poglądy o konieczności szerszego stosowania kary więzienia oraz jej humanitarnego wykonywania.
Monografia, oprócz poszukiwania odpowiedzi na pytanie główne dotyczące genezy oraz kształtowania się...


Edukacja przegranych. Fenomen narracji pamiętnikarskich
Cena: 48,30 zł

Podstawą do napisania tej pracy był wyjątkowy materiał pamiętnikarski nadesłany na konkurs „Życiorys własny robotnika", zorganizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Komitet Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konkurs został rozpisany w miesiącach letnich 1981 r. (w czasach przełomu) oraz w 60. rocznicę pierwszego konkursu na historię życia robotników ogłoszonego przez wybitnego...


Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mizerkowi
Cena: 73,50 zł

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Hanny Kędzierskiej, Moniki Maciejewskiej i Joanny Ostrouch-Kamińskiej ma charakter księgi pamiątkowej, która została przygotowana z okazji 70 urodzin Profesora Henryka Mizerka. Wydawanie takiego rodzaju publikacji wpisuje się w najlepszą tradycję życia akademickiego i stanowi przejaw dojrzałości środowiska olsztyńskich pedagogów. W tym kontekście na uznanie zasługuje podjęcie przez redaktorki naukowe trudu...


Photos kai/et image. Światło i obraz. Spory o istotę wyobraźni
Cena: 42,00 zł

[...] Prowadząc czytelnika przez karty książki, jej autor wykorzystuje bogatą różnorodność źródeł wiedzy o wyobraźni jako przedmiocie refleksji, zarówno filozoficznej, jak i psychologicznej, socjologicznej czy wreszcie pedagogicznej. Nie stroni także od refleksji z dziedziny ekonomii czy nauk politycznych. W swojej pracy Józef Górniewicz wykorzystuje efekty dociekań swoich poprzedników, ale w dużej mierze monografia...


Pedagogika w świecie niepewności. Aspekty
Cena: 60,90 zł

Żyjemy w świecie, w którym istnieje wiele czynników zagrażających dobrostanowi ludzi i wpływających na niepewność, nieprzewidywalność współczesnego świata. Są to: zmiany i kryzysy zachodzące w środowisku naturalnym, niebezpieczeństwa wynikające z interakcji między organizmami a ich mikrobiologicznym otoczeniem, rozpowszechnienie urządzeń technologicznych - coraz bardziej wymykające się spod kontroli człowieka, konflikty i antagonizmy społeczne, nierówności,...


Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów
Cena: 35,70 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38