Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Edukacja przegranych. Fenomen narracji pamiętnikarskich
Cena: 48,30 zł

Podstawą do napisania tej pracy był wyjątkowy materiał pamiętnikarski nadesłany na konkurs „Życiorys własny robotnika", zorganizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Komitet Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konkurs został rozpisany w miesiącach letnich 1981 r. (w czasach przełomu) oraz w 60. rocznicę pierwszego konkursu na historię życia robotników ogłoszonego przez wybitnego...


Pedagogika w świecie niepewności. Aspekty
Cena: 60,90 zł

Żyjemy w świecie, w którym istnieje wiele czynników zagrażających dobrostanowi ludzi i wpływających na niepewność, nieprzewidywalność współczesnego świata. Są to: zmiany i kryzysy zachodzące w środowisku naturalnym, niebezpieczeństwa wynikające z interakcji między organizmami a ich mikrobiologicznym otoczeniem, rozpowszechnienie urządzeń technologicznych - coraz bardziej wymykające się spod kontroli człowieka, konflikty i antagonizmy społeczne, nierówności,...


Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów
Cena: 35,70 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce (1951-1961). Miejsce odrodzenia  polskiej inteligencji na Litwie
Cena: 46,20 zł

Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce to pierwsza powojenna wszechnica polska, która prawie od podstaw - krok po kroku, rok po roku, promocja za promocją - odbudowywała polską inteligencję na Litwie - tak liczną, sławną, pełną wielkich i otwartych umysłów jeszcze nie tak dawno, bo przed wojną. Polskie szkolnictwo na Litwie przetrwało dzięki kształceniu nauczycieli w języku polskim. Obecnie możliwość uczenia się dzieci na Litwie w ojczystym...


Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego
Cena: 100,80 zł

Stan więzień w Polsce, aż do czasów nowożytnych, był tak zły jak w większości krajów Europy. Proces zmian rozpoczął się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku za sprawą reformatorów epoki oświecenia, którzy głosili poglądy o konieczności szerszego stosowania kary więzienia oraz jej humanitarnego wykonywania.
Monografia, oprócz poszukiwania odpowiedzi na pytanie główne dotyczące genezy oraz kształtowania się...


Ojcowie z niepełnosprawnością intelektualną
Cena: 46,20 zł

W monografii zarysowano dokonujące się zmiany i aktualną sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, możliwe formy wsparcia, a także szanse i bariery stojące na drodze do normalizacji warunków ich życia, emancypacji i empowermentu. Było to w pracy punktem wyjścia do tego, by przedstawić doświadczenia rodzicielskie z perspektywy ojców z niepełnosprawnością intelektualną - osób bardzo często pomijanych nie...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38