Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Pedagogika opiekuńcza w zarysie, wyd.4 cz.1 i cz. 2
Cena: 4,20 zł

To już czwarte wydanie tego poszukiwanego i cenionego podręcznika przez studentów wydziałów pedagogicznych, specjalności „pedagogika opiekuńcza", skierowanego także do opiekunów-wychowawców placówek opiekuńczych. Podręcznik zawiera treści poznawcze dotyczące opieki międzyludzkiej w ogóle, jej osobotwórczych funkcji, takich jak wychowanie przez opiekę i wychowanie przez opiekuńczą funkcję szkoły.


Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, wyd. drugie
Cena: 2,10 zł

Wkrajach Unii Europejskiej praca socjalna jest tym obszarem, który nabiera coraz większego znaczenia w procesach integracyjnych i podnoszeniu jakości życia społeczeństw ulegających zarówno pozytywnym, jak i negatywnym konsekwencjom zmian. I chociaż idea państwa opiekuńczego (Welfare State) przeżywa nieunikniony kryzys, to obywatele Europy nadal oczekują wsparcia, a ograniczanie sfery usług socjalnych budzi ogólny sprzeciw. Przedmiotem...


Adaptacja szkolna siedmiolatków, wyd. drugie zmienione i poprawione
Cena: 2,10 zł

Proces adaptacji szkolnej pierwszoklasisty, jak pisze autorka, ma znaczący wpływ na całe życie dziecka, przebiega bowiem w niezbyt korzystnych warunkach osobniczych i środowiskowych. Dziecko dysponuje jeszcze niewielkim zasobem umiejętności i strategii przystosowawczych, jego układ nerwowy cechuje niska odporność, ale duża wrażliwość. Z kolei środowisko, do którego ma się przystosować, jest dla niego całkowicie nowe, jeśli chodzi o role społeczne,...


Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych
Cena: 2,10 zł

Nauczanie historii zmierza współcześnie do ukazywania nie tylko wielkich zdarzeń i syntez politycznych, ale prezentowania także mikrohistorii - drobnych wydarzeń i prywatnych mikroświatów zwykłych ludzi. Intencją Autorki było „przetarcie" drogi mikrohistorii do przestrzeni kształcenia początkowego. Znacznie bliższa i ważniejsza od tzw. wielkiej historii jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym historia prywatna, która wiąże się ze...


Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania
Cena: 2,10 zł

Dynamika zmian cywilizacyjnych (politycznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych) we współczesnym świecie powoduje, że nauczyciele stają wobec coraz to nowszych wyzwań edukacyjnych. Wszelkie transformacje globalne (makro) wywołują zmiany kontekstów edukacyjnych w skali lokalnej (mikro). Można stwierdzić, że szkoła jest swoistym lustrem, w którym odbijają się problemy i kryzysy społeczne. Niepożądane zjawiska funkcjonowania...


Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej
Cena: 42,00 zł

Problematyka pomyślnej starości jest obecnie bardzo istotna nie tylko z uwagi na to, że Polacy żyją coraz dłużej, z czym wiąże się postępujący proces starzenia się społeczeństwa, ale również z powodu potrzeby wzbogacenia wiedzy o predykatorach i zmiennych konstytuujących pomyślne starzenie się. Zmienność zagadnień z tego zakresu może przyczynić się do ułatwienia osiągania pomyślnej starości znacznej liczbie osób. W dobie szybkiego rozwoju...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38