Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Psychologia

Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia
Cena: 2,10 zł

Książka stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1) jak przebiegają procesy uzgadniania stanowisk w grupach złożonych z osób różniących się systemami wartości w warunkach regulowanych normami deliberowania? 2) jakie możliwe rozwiązania rozbieżności poglądów w kwestiach budzących kontrowersje natury ideologicznej i organizacyjnej mogą być wypracowane poprzez dyskusję w warunkach regulowanych normami deliberowania? 3) jak...


Psychologia na uniwersytecie i w praktyce
Cena: 23,10 zł

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM skupia 11-osobowy zespół psychologów, wspomagany przez dwie doktorantki. Pracownicy realizują zadania dydaktyczne, podejmują badania naukowe, prowadzą działania praktyczne w sferze poradnictwa, psychoterapii coachingu, promocji zdrowia i szkoleń. Wiedza teoretyczna umożliwia im skuteczną interwencję w praktyce i odwrotnie - działania praktyczne wzbogacają ich wiedzę teoretyczną.

więcej

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38