Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województw mazowieckiego i podlaskiego
Cena: 44,10 zł

Analizowany w pracy rozwój zrównoważony na poziomie województw, powiatów i gmin w obszarach: gospodarka, społeczeństwo i środowisko, zależy od wielu czynników. Rozwój zrównoważony należy celowo ukierunkować, uwzględniając lokalne potrzeby oraz perspektywy finansowe jednostek. Ważnym czynnikiem dynamiki rozwoju zrównoważonego, oprócz uwarunkowań historyczno-gospodarczych, jest prawidłowe planowanie...


Interdyscyplinarne konteksty wartości. Jednostka - społeczeństwo - biznes
Cena: 35,70 zł

Celem rozważań podjętych w opracowaniu było przedstawienie interdyscyplinarnego kontekstu wartości oraz identyfikacja znaczenia wartości we wzajemnych interakcjach uczestników rynku. Pojęcie to jest szeroko analizowane i badane przez przedstawicieli różnych nauk. Można przyjąć, że wartości są pojęciami lub przekonaniami o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach, które wykraczają poza specyficzne sytuacje, kierują wyborami i oceną...


Finanse gospodarstw domowych w świetle subiektywnych ocen sytuacji materialnej
Cena: 42,00 zł

W badaniach dotyczących zachowań konsumenta konieczne jest uwzględnienie, że różne wymiary zachowań konsumpcyjnych mogą być postrzegane jako wiele obserwowalnych i nieobserwowalnych bezpośrednio jego zachowań rozpatrywanych jako determinanty. Aspekt ten jest o tyle istotną kwestią, że w zależności od fazy, w jakiej znajduje się gospodarstwo domowe, zmieniają się potrzeby i preferencje konsumpcyjne jego członków. Istotna zatem staje się dyskusja,...


Model biznesu klubu piłki siatkowej. W drodze do zwiększania konkurencyjności
Cena: 46,20 zł

Zmiana form funkcjonowania sportu zawodowego w Polsce (jego instytucjonalizacja) wymusza m.in. zmianę struktur organizacyjnych i modeli biznesu, a także pozycji konkurencyjnej klubów sportowych oraz profesjonalizację ich działalności. Sport zawodowy, a zwłaszcza widowisko sportowe, jest rynkiem o ogromnym potencjale finansowym. Zawodowe kluby sportowe w Polsce wymagają obecnie profesjonalizacji działań na wszystkich swoich poziomach dotyczących:...


Rola logistyki w polskim sektorze żywnościowym
Cena: 39,90 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany
Druk na zamówienie
(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce
Cena: 33,60 zł

Zmienność warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie przez nie nowych strategii rozwoju. Jedną z nich stanowią fuzje i przejęcia. Połączenie podmiotów gospodarczych w jedną organizację ma na celu osiągnięcie większych efektów niż w wyniku indywidualnych działań. Strategia ta zyskała popularność w latach 80. XX wieku, osiągając apogeum w dekadzie lat 90. Dziś również mają miejsce procesy...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38