Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe. Przewodnik do ćwiczeń
Cena: 2,10 zł

Przewodnik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kształcących się w zakresie specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości. Obecnie oba człony wymienionej specjalności bardzo wyraźnie muszą nawiązywać do zagadnień ekonomicznych i finansowych. Szczególnym tego wyrazem jest działalność gospodarcza połączona z funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Na kształt i jego funkcjonowanie wpływa wiele innych elementów, które wymagają racjonalnego ich...


Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw
Cena: 2,10 zł

Tytułowa zależność to obecnie istotny element sfery gospodarczej: banki oferują coraz większe pakiety firmom, natomiast firmy korzystają z banków, których usługi najbardziej im odpowiadają. Co zatem liczy się dla właściciela niedużej firmy, gdy wybiera... tylko usługi, bowiem – za autorem książki – na polskim rynku wybór banku mieści się jeszcze w sferze teoretycznej. I o tym m.in. traktuje kolejna praca Andrzeja Sołomy, oparta na badaniach 342 właścicieli...


Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności
Cena: 2,10 zł

Andrzej Sołoma podjął się trudnego zadania analizy zachowań przedsiębiorców korzystających z kredytów, ale także tych, którzy dopiero podejmą taką decyzję, wahają się, rozważają wszelkie „za” i „przeciw”. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części autor charakteryzuje region warmińsko-mazurski, analizuje przemiany społeczno-gospodarcze, jakim podlega ten obszar i to na tle zmian dokonujących się w...


Komunikacja interpersonalna w biznesie
Cena: 2,10 zł

Książka zawiera cztery rozdziały, w których ukazano, jaki wpływ może mieć komunikacja interpersonalna na osiągnięcie sukcesu na etapach uruchamiania, wzrostu, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa oraz kończenia działalności. W rozdziale 1 przedstawiono historyczny kontekst komunikacji, teorie komunikacji, wpływ prawa na relacje interpersonalne i biznesowe negocjacje międzynarodowe. W rozdziale 2 wskazano obszary zastosowań komunikacji w realizacji porozumień biznesowych. Ukazano...


Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 1 i 2
Cena: 4,20 zł

Problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście istotna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Problematyka ta stanowi przedmiot opracowania. Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, zwracając główną uwagę na...


Cena: 2,10 zł

Brak opisu


Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Cena: 2,10 zł

Usługi konsultingowe w różnych formach, m.in. doradztwa finansowego, biznesowego, inwestycyjnego, stanowią dojrzewający, coraz bardziej profesjonalny i wyspecjalizowany segment usług w gospodarce rynkowej. Monografia ukazuje jeden z ważniejszych czynników osiągania przez podmioty gospodarcze zamierzonych efektów ekonomicznych – profesjonalną wiedzę, która w formie odpłatnych usług konsultingowych jest wykorzystywana w procesie kształtowania ich strategii....


Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 2,10 zł

Prezentowana książka poświęcona jest w głównej mierze problematyce dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Dotyczy zatem z jednej strony skali pomocy rolnictwu, w tym głównie wielkości sum i zasad ich przydzielania poszczególnym rolnikom oraz z drugiej – sposobu ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w zależności od rodzaju i skali produkcji. Praca powstała z inicjatywy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz...


Negocjacje i komunikacja w biznesie (skrypt)
Cena: 2,10 zł

We współczesnej gospodarce rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decydują ludzie. Pieniądze można pożyczyć, technologię można kupić, ale człowieka trzeba przekonać. Umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi jest jednym z głównych czynników sukcesu jednostki. Przez proces wymiany informacji ludzie inicjują, podtrzymują i zmieniają swoje relacje z innymi. Próbują także wpływać na postępowanie otoczenia. Umiejętność sprecyzowania oczekiwań i wykorzystania...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38