Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"
Cena: 60,90 zł

W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles'a Baudelaire'a. Napięcie między „ja" i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b)...


Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne
Cena: 37,80 zł

Monografia Izy Matusiak-Kempy poświęcona jest analizie nazw osobowych utworzonych od nazw pospolitych w kontekście potocznego systemu wartości. Większość z omawianych nazw osobowych współcześnie funkcjonuje jako nazwiska, czyli struktury skostniałe i pozbawione znaczenia leksykalnego, w przeszłości jednak, kiedy powstawały, były nadawane z określonych powodów, odpowiadając na potrzeby charakteryzowania i identyfikowania człowieka zajmującego...


Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu
Cena: 46,20 zł

Wszyscy Autorzy tekstów prezentowanych w ramach niniejszej książki są wykładowcami i/lub interesariuszami studiów logopedycznych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Instytut Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawiona monografia stanowi pokłosie i zwieńczenie trwającej już ponad trzy lata ich współpracy oraz pracy ze studentami logopedii w ramach nowo powołanego kierunku na UWM....


Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia
Cena: 63,00 zł

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach". Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX...


Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach
Cena: 63,00 zł

Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północną-wschodnią po 1980 roku. Zaprezentowano tu proces kulturalizacji lokalnego społeczeństwa zarówno w literaturze, jak i na skutek jej oddziaływania. Autor opiera się na założeniu, że porządkowanie kultury literackiej w obrębie regionu zapobiega w jakiejś mierze ucieczce dyskursu literaturoznawczego od humanistycznej...


Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej
Cena: 52,50 zł

Zbiór studiów i szkiców zaprezentowany Czytelnikom powstał z potrzeby uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Krystyny Stasiewicz - badaczki literatury staropolskiej i oświeceniowej, która swe bogate życie zawodowe poświęciła zgłębianiu twórczego dorobku I Rzeczypospolitej. Poszczególne działy zbioru nawiązują do zainteresowań Jubilatki. Pierwsze dwie części tomu odnoszą się do wybranych...


"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759
Cena: 52,50 zł

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej. Mimo wielkiego uczucia, łączącego tę parę, małżeństwo zakończyło się rozwodem z uwagi na trudny, wręcz psychopatyczny charakter Radziwiłła, o czym świadczy np. fakt, że Magdalena musiała za każdym razem uzyskiwać zgodę męża na wyjazd do matki, a książę miał do niej pretensje o jakiekolwiek samodzielne kroki. Radziwiłł wręcz...


Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami
Cena: 5,25 zł

Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej autorka analizuje wiersze poetów, skupionych na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia wokół londyńskiego pisma „Kontynenty", część druga to rozmowy, które przeprowadziła autorka książki z tymi poetami.

Książka w sposób wręcz doskonały pokazuje rozdarcie tworzących na obczyźnie polskich poetów oraz ich niemożność...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38