Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Socjalne traktowanie bezrobocia (dodruk)
Cena: 29,40 zł

W każdym państwie, które respektuje prawa człowieka, m.in. prawo do pracy, podstawową zasadą powinna być zarówno walka z bezrobociem, jak i jego skutkami. Celem autorki monografii jest ukazanie bezrobocia jako zagadnienia socjalnego w modelowym ujęciu w ramach zabezpieczenia społecznego oraz na gruncie prawa międzynarodowego i europejskiego, a także podjęcie próby scharakteryzowania polskiego modelu socjalnego traktowania bezrobocia. Praca...


Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Cena: 27,30 zł

W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych związanych z dostępem do zasobów genetycznych w świetle obowiązujących regulacji międzynarodowych. Przełom XX i XXI w. to czas, w którym w społeczeństwach krajów uprzemysłowionych nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych biotechnologii wykorzystujących zasoby genetyczne. Jednak wiele państw nie zawsze mogło sobie poradzić z realnymi problemami...


Piractwo morskie. Studium prawnokarne i kryminologiczne
Cena: 27,30 zł

Autor przywołuje na początku książki celnie dobrane przysłowie malajskie – „Gdzie morze, tam i piraci”. Piractwo jest najstarszą formą przestępczości morskiej. Żegluga morska pełni istotną rolę w handlu oraz transporcie międzynarodowym, problem piractwa był obecny i poruszany przez społeczność międzynarodową w XX w. na wielu forach, zgromadzeniach i konferencjach. Wymiernym efektem tych inicjatyw było opracowanie instrumentów prawa...


Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki
Cena: 25,20 zł

Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków współczesnych społeczeństw. Działania podejmowane w chwili obecnej będą kształtowały sytuację kolejnych pokoleń, a ich skutki będą widoczne może za kilka lub nawet kilkanaście lat. Odpowiedzialność za środowisko jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata. Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody podlega ciągłym zmianom. Ustawodawcy poszukują...


Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym
Cena: 5,25 zł

Prezentowana książka to studium z zakresu prawa administracyjnego, a także pomoc dydaktyczna zarówno dla pracowników naukowych, jak również studentów prawa i administracji. Opracowanie jest systematycznym i syntetycznym wykładem podstawowych zagadnień, które można zaliczyć do prawa regulującego zasady wydawania zaświadczeń.

Obserwacja praktyki stosowania prawa prowadzi bowiem do wniosku,...


Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego
Cena: 2,10 zł

Prawo, oprócz tego, że powstaje w rezultacie świadomego i celowego tworzenia przez prawodawcę, czerpie swoje treści z kulturowo uwarunkowanych poglądów na temat roli prawa w społeczeństwie i polityce.

Podobnie uwarunkowane są wartości, motywując ludzi do osiągania określonych celów ekonomicznych, politycznych i prawnych. Społeczeństwa oddziałują na siebie za pomocą różnych mechanizmów....


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38