Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki
Cena: 25,20 zł

Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków współczesnych społeczeństw. Działania podejmowane w chwili obecnej będą kształtowały sytuację kolejnych pokoleń, a ich skutki będą widoczne może za kilka lub nawet kilkanaście lat. Odpowiedzialność za środowisko jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata. Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody podlega ciągłym zmianom. Ustawodawcy poszukują...


Media – wartości – prawo
Cena: 2,10 zł

Prawie wszyscy korzystamy z mediów. Dla wielu są one codziennym dodatkiem do życia, a dla niektórych wręcz wyznacznikiem życia albo wyznacznikiem rozkładu dnia. Media mogą mieć zatem ogromną siłę oddziaływania. Stosowne zatem staje się pytanie, czy są one obojętne moralnie, światopoglądowo, religijnie, czy raczej niosą jakieś przesłanie i wpływają na postawy ludzi? Z obserwacji wynika, że jednym pomagają czynić dobro, a inni wykorzystuje je do szerzenia zła. Prezentowana...


Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipialis). Tekst, tłumaczenie i komentarz
Cena: 2,10 zł

Tekst Tabula Heracleensis został wyryty na dwóch tablicach z brązu, które odkryto w pierwszej połowie 1732 roku w Lukanii, nieopodal dzisiejszego miasta Policoro. Tabula jest jedną z ustaw municypalnych, pochodzącą z połowy I wieku przed Chrystusem. Jej wielowarstwowy tekst zawiera rozwiązania prawne pochodzące z okresu między panowaniem Sulli i Juliusza Cezara. Znajdują się w niej uregulowania dotyczące nie tylko samego prowincjonalnego miasta. Niniejsza książka zawiera...


Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
Cena: 2,10 zł

Dynamiczny wzrost zalegalizowanych związków o charakterze religijnym, które w wyraźny sposób nadużywały obowiązującego prawa oraz informacje o popełnionych w sektach przestępstwach, nadużyciach i niedopełnieniach obowiązków prawnych, potwierdzone niejednokrotnie przez prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zaczęły skłaniać do refleksji nad rozmiarem szkodliwości społecznej sekt i niektórych ruchów religijnych. Głównym celem...


Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych – zasady opodatkowania
Cena: 2,10 zł

Autor najnowszego opracowania z zakresu prawa podatkowego podaje nie tylko obowiązujące podstawy prawne opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych, ale także opisuje, jak po drugiej wojnie światowej zmieniały się te zasady, by obecnie zbliżyć się do odpowiednich regulacji obowiązujących w innych państwach europejskich. Analiza konstrukcji prawnych dotyczących opodatkowania majątku kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzi do wniosku, że...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38