Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Glosator warmiński 1. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa
Cena: 39,90 zł

Prezentowy zbiór prac dotyczy problematyki stosowania prawa, a jego forma odpowiada glosom i case study. W publikacji dokonano analizy orzecznictwa sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych, których orzeczenia wpływają na praktykę sądową, przyczyniając się do jej ujednolicenia oraz prawidłowego stosowania prawa. Monografia składa się z dwóch części: pierwsza z...


Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin
Cena: 126,00 zł

Prezentowana monografia ma charakter okolicznościowy. Powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Piotra Majera. Uroczystość ta splata się jednocześnie z 20-leciem zatrudnienia Pana Profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także 45-leciem pracy naukowej, którą prof. dr hab. Piotr Majer zapoczątkował w Biurze Historycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dobrym zwyczajem akademickim jest...


Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law
Cena: 56,70 zł

Niniejsza monografia została przygotowana przez pracowników i doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamiarem jej autorów ma ona stanowić szerzej pomyślany cykl monografii odnoszących się do zagadnień prawa gospodarczego i prawa handlowego wskazujących na obszary badań realizowanych w katedrze. Publikacja ta odnosi się do zagadnień...


Transgraniczny handel i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej - problematyka prawna
Cena: 44,10 zł

Monografia dotyczy zagadnień prawnych związanych z transgranicznym handlem i inwestycjami w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. Problematyka ta jest nade wszystko istotna z perspektywy budowy jednolitego rynku energetycznego Unii Europejskiej.
Za cel naukowy pracy obrano ustalenie, czy obowiązujące regulacje prawne zapewniają swobodny transgraniczny obrót i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej oraz określenie prawnych...


Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu
Cena: 37,80 zł

Monografia jest wynikiem projektu badawczego Tworzenie zdolności obronnych administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu, zrealizowanego przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz...


Zaginięcia osób. Studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Cena: 35,70 zł

Zjawisko zaginięć osób jest szczególnym problemem społecznym nagłaśnianym przez środki masowego przekazu, mającym wyraźny oddźwięk społeczny. Mimo że nie ma charakte-ru masowego, wywiera wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz na najbliższe jej otoczenie i sąsiedztwo. Problem ten dotyczy również tak zwanych dobrych domów, chociaż często mylnie utożsamiany jest z marginesem społecznym.
Autor monografii, który pracuje w...


Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Cena: 75,60 zł

Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego oraz stanu bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Podjęte problemy ujęto w pięciu rozdziałach, które doprowadziły do rozwiązania problemu badawczego. Rozdział pierwszy odnosi się do refleksji teoretycznych nad bezpieczeństwem transgranicznym, które stanowią o naturze problematyki badawczej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kwestiach...


Anatomia kryminalistyczna. Wybrane zagadnienia morfologii, patomorfologii, fizjologii, tanatologii i toksykologii [dodruk]
Cena: 44,10 zł

Niniejsze opracowanie, w założeniu ogólnym, jest tylko próbą zwrócenia uwagi na niezwykły związek medycyny z kryminalistyką, mający może nie najdłuższą historię, za to niezwykle owocny w rezultatach wspólnych osiągnięć. Nic bardziej nie przykuwa uwagi człowieka niż życie, śmierć i przestępstwa. Być może w tym właśnie związku leży początek wielu sukcesów medycznych i wykrywczych, służących ludzkości. Uniwersalizm medycyny i...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38