Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Integracja niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi w badaniach nad antropogenicznymi deformacjami powierzchni Ziemi (DODRUK)
Cena: 54,60 zł

Integracja niwelacji geometrycznej przeprowadzanej techniką precyzyjnej niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi polega na przenoszeniu układu odniesienia pomiarami satelitarnymi z punktów referencyjnych znajdujących się w znacznej odległości od obiektu badań na wybrane punkty kontrolowane sieci kontrolnej, które mają stanowić nawiązanie dla niwelacji geometrycznej. Pomiar klasyczny służy do szybkiego pozyskania informacji o dużej...


Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Teoria i praktyka
Cena: 54,60 zł

Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własnością Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów (ponad 35% powierzchni kraju w 2018 r.) oraz ze sposobem podejmowania decyzji przez podmioty odpowiedzialne za tę gospodarkę. Gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa oraz zasobami jednostek...


Wybrane zagadnienia z rysunku map, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 2,10 zł

Prezentowane drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie skryptu przeznaczone jest głównie dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. W książce znajduje się opis technik tworzenia map klasycznych i numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem mapy zasadniczej. Opisano także zasady tworzenia szkiców i opisów topograficznych. Treść skryptu...


Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
Cena: 2,10 zł

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

więcej


Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Cena: 2,10 zł

Infrastruktura informacji przestrzennej należy do stosunkowo młodej, liczącej około 30 lat, dziedziny wiedzy zwanej geoinformatyką, geomatyką czy GIS (Geographic Information Systems, czyli „systemy informacji geograficznej"). Problematyka ta w Europie i w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać po roku 2000. Komisja Europejska rozpoczęła wtedy pracę nad koncepcją budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a teoria informacji...


Koncepcja metodologii doboru determinant wpływających na wybór miejsca realizacji scaleń gruntów rolnych
Cena: 33,60 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych
Cena: 46,20 zł

Opracowanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych gospodarką przestrzenną i dyscyplinami pokrewnymi, które poszukują odpowiedzi na pytanie, jak przeszukiwać przestrzeń w celu rozpoznania jej fragmentów mogących stać się przedmiotem sporów między różnymi podmiotami. Jest to także obszerne studium literaturowe kompilujące wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji konfliktów przestrzennych, ich podmiotów,...


Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej
Cena: 27,30 zł

Dotychczas brakowało w języku polskim opracowania poświęconego metodyce wyznaczania parametrów odkształcenia gruntu z wykorzystaniem kombinacji zaawansowanej aparatury badawczej oraz metod numerycznych. Monografia P.E. Srokosza, I. Dyki i M. Bujki wypełnia tę lukę, stanowiąc kompendium wiedzy na temat sztywności gruntu rozpatrywanej w szerokim zakresie odkształceń.


Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38