Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zastosowanie nieniszczącej metody ultradźwiękowej w badaniach nad jakością oliwy z oliwek Extra Virgin
Cena: 31,50 zł

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania nieniszczącej metody ultradźwiękowej w procesie identyfikowalności oliwy Extra Virgin. Identyfikacja i identyfikowalność wskazują na status produktu określający stan oraz jakość materiałów i produktów. Badania prowadzono na różnych rodzajach oliwy Extra Virgin zakupionej przypadkowo w sieciach handlowych. Pomiary ultradźwiękowe wykonano metodą przejścia, z zastosowaniem dwóch...


Zagadnienia termicznego wytężenia materiału żarowytrzymałego
Cena: 111,30 zł

Rozprawa dotyczy mechaniki wytężenia cieplnego będącego podstawą opisu takich zjawisk, jak niskocyklowe zmęczenie cieplne, zniszczenie cieplno-mechaniczne, pękanie cieplno-plastyczne, wysokotemperaturowe cykliczne pełzanie. Te i inne nierozpoznane zjawiska występujące w konstrukcjach wykonanych z nowoczesnych stali żarowytrzymałych są najważniejsze do właściwego określenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, tempa jego nagrzewu i studzenia, żywotności oraz...


Metody wyznaczania geometrycznych parametrów nasion
Cena: 23,10 zł

Obecny rozwój technik pomiarowych pozwala na wykorzystanie co najmniej trzech metod pozyskiwania informacji o parametrach geometrycznych surowców: tradycyjnych, opartych na analizie obrazu oraz opartych na przestrzennych modelach numerycznych. Materiał badawczy wykorzystany w badaniach stanowiły nasiona bobiku, fasoli, gryki, kukurydzy zwyczajnej, łubinu żółtego i pszenicy. Do obliczeń objętości i pola powierzchni z pomiarów...


Modelowanie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
Cena: 35,70 zł

Utrzymanie ruchu to zespół działań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych wobec posiadanej infrastruktury, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa (ekonomicznego, środowiskowego oraz życia i zdrowia człowieka) produkcji i optymalizację jej kosztów przy spełnieniu wymagań interesariuszy.


Monografia jest wynikiem ponad 20-letnich badań nad procesami utrzymania ruchu i metodami ich doskonalenia....


Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion
Cena: 33,60 zł

W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny jakościowej siewników uniwersalnych (rzędowych) i siewników specjalnych (punktowych).

Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor kompleksowo odniósł się do postawionego i zrealizowanego w pracy problemu badawczego. W rozdziale pierwszym scharakteryzował maszynowy siew...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38