Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika


1  2  3 Następna Ostatnia
Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion
Cena: 33,60 zł

W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny jakościowej siewników uniwersalnych (rzędowych) i siewników specjalnych (punktowych).

Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor kompleksowo odniósł się do postawionego i zrealizowanego w pracy problemu badawczego. W rozdziale pierwszym scharakteryzował maszynowy siew...


Modelowanie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
Cena: 35,70 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl).


Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka
Cena: 2,10 zł

Opisano teoretyczne podstawy sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz podano liczne przykłady wykorzystania tych podstaw do rozwiązywania praktycznych zagadnień statystycznego uregulowania i oceny zdolności procesów produkcyjnych, a także statystycznej kontroli odbiorczej. Przedstawiono wybrane metody statystyki opisowej stosowane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych. Zaprezentowano oryginalne zagadnienia dotyczące nadzoru metrologicznego nad...


Studium możliwości wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym
Cena: 29,40 zł

Brak opisu

 

 

 

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38