Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach
Cena: 71,40 zł

W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów życia codziennego miast państwa krzyżackiego w Prusach, począwszy od ich genezy, poprzez zagadnienia ustroju prawno-społecznego, a także budownictwa, kwestii obronności, wielu rzemiosł, jakie wówczas uprawiano, i handlu. Sporo uwagi poświęcono kulturze i sztuce, duchowości, życiu religijnemu, zabawie i rozrywce, ale też bogactwu i biedzie, chorobie i lecznictwu.

więcej


Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord
Cena: 81,90 zł

Celem monografii jest ukazanie polskiego wychodźstwa we Francji po upadku powstania listopadowego z punktu widzenia losów zwykłych emigrantów żyjących na francuskiej prowincji. Francja była bowiem w tym czasie głównym krajem oferującym azyl wszelkim uchodźcom politycznym, nie tylko polskim. W pracy zasygnalizowano także obecność Polaków w innych krajach: Anglii, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Turcji. Jednak warto tu zauważyć, że...


"Hannibal" Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie
Cena: 50,40 zł

Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) to kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z najlepszych dowódców antycznego świata. Wiedzę o Hannibalu, jednym z największych strategów i wodzów starożytności, zawdzięczamy przekazom Rzymian, którzy jednocześnie nienawidzili i obawiali się wodza kartagińskiego, ale wyrażali się o nim z szacunkiem. Odbiło się to w wyrażeniu, którego używano w Rzymie w obliczu zagrożenia: Hannibal ante...


„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy [dodruk]
Cena: 63,00 zł

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę...


Sen o potędze. Plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939
Cena: 90,30 zł

W polskiej historii XX w. Edward Śmigły-Rydz jest postacią nietuzinkową. Miejsce w dziejach zapewnił sobie dzięki funkcji naczelnego wodza we wrześniu 1939 r. i z działalnością na tym stanowisku jest na ogół kojarzony. Często zapomina się jednak o roli, jaką odegrał podczas wojny polsko-rosyjskiej, toczonej u zarania niepodległości, oraz o innych faktach związanych z jego aktywnością publiczną. Chodzi tu przede wszystkim o jego postawę polityczną,...


"Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
Cena: 29,40 zł

Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i korespondencji filomatów, historia Towarzystwa Filomatów nadal nie jest w pełni poznana i istnieją w niej „białe plamy". Powszechna wiedza na temat wileńskiej młodzieży związkowej wydaje się schematyczna, ograniczona i niepełna. Tradycyjnie towarzystwa przez nią utworzone wpisywane są w romantyczny nurt polskich związków niepodległościowych, obok Związku...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38