Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3 Następna Ostatnia

Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć
Cena: 35,70 zł

Pamięć o polskich szkołach na Warmii powoli się zaciera. A przecież wielu społeczników, nauczycieli stało na straży wiary, języka, zwyczajów i historii polskiego narodu, angażując się w powstanie szkół z polskim językiem wykładowym. Ważne zatem jest, by wciąż przypominać te świadectwa polskości. I na tym tle jawi się postać Józefa Malewskiego, głęboko zaangażowanego w organizację polskiej szkoły na Warmii. W latach trzydziestych XX...


Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe
Cena: 46,20 zł

Książka „Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe" autorstwa Izabeli Lewandowskiej jest pracą interdyscyplinarną, obejmującą zagadnienia z zakresu historii leśnictwa, dziejów miejscowości, ochrony przyrody, edukacji i turystyki. Monografię opartą na źródłach historycznych i opracowaniach naukowych wzbogacają wywiady z leśniczymi, które ukazują ich codzienną pracę. W książce zostały również opisane...


"Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
Cena: 29,40 zł

Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i korespondencji filomatów, historia Towarzystwa Filomatów nadal nie jest w pełni poznana i istnieją w niej „białe plamy". Powszechna wiedza na temat wileńskiej młodzieży związkowej wydaje się schema¬tyczna, ograniczona i niepełna. Tradycyjnie towarzystwa przez nią utworzone wpisywane są w romantyczny nurt polskich związków niepodległościowych, obok Związku...


Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa
Cena: 25,20 zł

W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie, które zostały opatrzone licznymi przypisami. W większości są to meldunki sytuacyjne oraz informacje sporządzone przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie w grudniu 1970 r. Jedynie dwa ostatnie dokumenty odnoszą się do sytuacji na początku 1971 r. (...) Szczególnie interesujące są informacje dotyczące nastrojów społecznych panujących...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38