Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)
Cena: 69,30 zł

Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego z perspektywy diecezji oraz obu domen - biskupiej i kapitulnej. Publikacja składa się z trzech obszernych części. W pierwszej omówiono sprawy i formalności towarzyszące zmianie personalnej na warmińskim tronie biskupim, przedstawiono osobę przyszłego biskupa oraz panującą na Warmii atmosferę w przeddzień podpisania rozejmu i towarzyszącą Mikołajowi Szyszkowskiemu na...


Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach
Cena: 71,40 zł

W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów życia codziennego miast państwa krzyżackiego w Prusach, począwszy od ich genezy, poprzez zagadnienia ustroju prawno-społecznego, a także budownictwa, kwestii obronności, wielu rzemiosł, jakie wówczas uprawiano, i handlu. Sporo uwagi poświęcono kulturze i sztuce, duchowości, życiu religijnemu, zabawie i rozrywce, ale też bogactwu i biedzie, chorobie i lecznictwu.

więcej


Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku
Cena: 0,00 zł

Publikacja dwóch olsztyńskich historyków - Radosława Grossa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i Ryszarda Tomkiewicza (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) pt. Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku powstała z okazji olsztyńskich obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego (550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika 1473-2023).
Badacze przedstawili w niej...


Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona
Cena: 0,00 zł

Przypadający w roku 2023 jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego noszących jego imię. Autorki przeprowadziły kwerendę archiwalną i biblioteczną oraz badania ankietowe w szkołach w celu uzyskania informacji, w jaki sposób upamiętniają one postać swojego patrona.
Monografia składa się z dwóch części. Pierwszą poświęcono...


Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord
Cena: 81,90 zł

Celem monografii jest ukazanie polskiego wychodźstwa we Francji po upadku powstania listopadowego z punktu widzenia losów zwykłych emigrantów żyjących na francuskiej prowincji. Francja była bowiem w tym czasie głównym krajem oferującym azyl wszelkim uchodźcom politycznym, nie tylko polskim. W pracy zasygnalizowano także obecność Polaków w innych krajach: Anglii, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Turcji. Jednak warto tu zauważyć, że...


"Hannibal" Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie
Cena: 50,40 zł

Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) to kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z najlepszych dowódców antycznego świata. Wiedzę o Hannibalu, jednym z największych strategów i wodzów starożytności, zawdzięczamy przekazom Rzymian, którzy jednocześnie nienawidzili i obawiali się wodza kartagińskiego, ale wyrażali się o nim z szacunkiem. Odbiło się to w wyrażeniu, którego używano w Rzymie w obliczu zagrożenia: Hannibal ante...


„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy [dodruk]
Cena: 63,00 zł

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38