Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach
Cena: 71,40 zł

W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów życia codziennego miast państwa krzyżackiego w Prusach, począwszy od ich genezy, poprzez zagadnienia ustroju prawno-społecznego, a także budownictwa, kwestii obronności, wielu rzemiosł, jakie wówczas uprawiano, i handlu. Sporo uwagi poświęcono kulturze i sztuce, duchowości, życiu religijnemu, zabawie i rozrywce, ale też bogactwu i biedzie, chorobie i lecznictwu.

więcej


Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Cena: 21,00 zł

Jest to wyjątkowa książka na rynku wydawniczym. Ks. A. Szełomow przybliża czytelnikom historię prawosławnego duszpasterstwa w armii polskiej od bitwy pod Grunwaldem aż do czasów nam współczesnych. Dotychczas na ten temat mamy niewiele publikacji zwartych, raczej są to pojedyncze artykuły omawiające te kwestie. Praca ma konstrukcję problemowo-chronologiczną. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia oraz bibliografii....


Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)
Cena: 69,30 zł

Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego z perspektywy diecezji oraz obu domen - biskupiej i kapitulnej. Publikacja składa się z trzech obszernych części. W pierwszej omówiono sprawy i formalności towarzyszące zmianie personalnej na warmińskim tronie biskupim, przedstawiono osobę przyszłego biskupa oraz panującą na Warmii atmosferę w przeddzień podpisania rozejmu i towarzyszącą Mikołajowi Szyszkowskiemu na...


Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku
Cena: 0,00 zł

Publikacja dwóch olsztyńskich historyków - Radosława Grossa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i Ryszarda Tomkiewicza (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) pt. Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku powstała z okazji olsztyńskich obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego (550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika 1473-2023).
Badacze przedstawili w niej...


Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona
Cena: 0,00 zł

Przypadający w roku 2023 jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego noszących jego imię. Autorki przeprowadziły kwerendę archiwalną i biblioteczną oraz badania ankietowe w szkołach w celu uzyskania informacji, w jaki sposób upamiętniają one postać swojego patrona.
Monografia składa się z dwóch części. Pierwszą poświęcono...


Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord
Cena: 81,90 zł

Celem monografii jest ukazanie polskiego wychodźstwa we Francji po upadku powstania listopadowego z punktu widzenia losów zwykłych emigrantów żyjących na francuskiej prowincji. Francja była bowiem w tym czasie głównym krajem oferującym azyl wszelkim uchodźcom politycznym, nie tylko polskim. W pracy zasygnalizowano także obecność Polaków w innych krajach: Anglii, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Turcji. Jednak warto tu zauważyć, że...


"Hannibal" Christiana Dietricha Grabbego. Konteksty historyczne i historyczno-literackie
Cena: 50,40 zł

Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.) to kartagiński wódz z okresu drugiej wojny punickiej, jeden z najlepszych dowódców antycznego świata. Wiedzę o Hannibalu, jednym z największych strategów i wodzów starożytności, zawdzięczamy przekazom Rzymian, którzy jednocześnie nienawidzili i obawiali się wodza kartagińskiego, ale wyrażali się o nim z szacunkiem. Odbiło się to w wyrażeniu, którego używano w Rzymie w obliczu zagrożenia: Hannibal ante...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38