Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Bibliotekoznawstwo

Zamawiana liczba książek:

Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
Cena: 63,00 zł
Autor: Bujko Anna, Obrębska Agnieszka
Liczba stron: 263
Rok wydania: 2019

Przygotowane opracowanie na temat znaków własnościowych w księgozbiorze, który stanowił zalążek pozaregionalnej biblioteki naukowej w Olsztynie, jest niezwykle ważne. Autorki wydobyły z książek znaki własnościowe, usystematyzowały je, wykonały reprodukcje i opisały, a przy tym podały także opisy bibliograficzne woluminów, w których się znajdują. Odnalezione ekslibrisy, pieczątki, zapiski rękopiśmienne i naklejki mówią nam dużo o historii Polski, dziejach i obiegu książek, sposobach przechowywania, a także właścicielach, często wybitnych naukowcach, związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce i za granicą. Są w nich odnotowane informacje na temat wydawnictw, drukarń, antykwariatów [...] Praca została przygotowana bardzo dobrze od strony metodycznej i merytorycznej. Cenne są same reprodukcje znaków własnościowych, informacje historyczne i biograficzne. Dużo wiadomości dotyczy samych szkół oraz zmian w ich nazwach i strukturze. Czytelnik może dowiedzieć się o ośrodkach wydawniczych funkcjonujących w okresie niewoli narodowej i międzywojennym.
(fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczki)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38