Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Chemia

Zamawiana liczba książek:

Łuczyński M. K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L., Podstawy chemii organicznej. Teoria i praktyka
Łuczyński M. K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L., Podstawy chemii organicznej. Teoria i praktyka
Cena: 37,80 zł
Autor: Łuczyński M. K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L.
Liczba stron: 483
Rok wydania: 2007
Autorzy postrzegają proces uczenia chemii organicznej jako logiczny wywód przedstawiający właściwości poszczególnych grup związków. Ich celem nie jest zmuszenie studenta do pamięciowego opanowania licznych przykładów reakcji, lecz umożliwienie zrozumienia zależności, które powodują takie, a nie inne właściwości związków, ich wzajemne oddziaływania, reakcje itd. Podręcznik zawiera opis właściwości grup związków organicznych, przykłady reakcji, którym związki te ulegają, oraz metody ich otrzymywania. Nomenklatura związków oraz notacje zastosowane w zapisie wzorów są zgodne z najnowszymi zaleceniami IUPAC. Czytelnik może znaleźć interesujące z punktu widzenia przyrodnika przykłady występowania i zastosowania związków organicznych. Uwzględniono treści określone w ministerialnych minimach programowych dla kierunków rolnictwo, ochrona środowiska i pokrewnych. Integralną częścią nauczania przedmiotów przyrodniczych jest eksperymentowanie. W drugiej części podręcznika zawarto informacje niezbędne do przeprowadzenia prostych eksperymentów umożliwiających wykorzystanie nabytej wiedzy i utrwalenie jej w praktyce, podstawowe zasady bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym, szczegółowy opis aparatury oraz wskazówki dotyczące jej montażu. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów tych kierunków, na których chemia organiczna jest dyscypliną uzupełniającą.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38