Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Zamawiana liczba książek:

Pozaprodukcyjne i proekologiczne walory stawów karpiowych i małych zbiorników wodnych oraz ich unikatowe znaczenie w środowisku
Pozaprodukcyjne i proekologiczne walory stawów karpiowych i małych zbiorników wodnych oraz ich unikatowe znaczenie w środowisku
Cena: 56,70 zł
Autor: Guziur Janusz
Liczba stron: 142
Rok wydania: 2017

Chów i hodowla ryb, a zwłaszcza jego forma stawowa, oparta na wykorzystaniu naturalnych czynników środowiskowych, odznacza się licznymi walorami, których z reguły nie mają inne rodzaje chowu zwierząt stałocieplnych. Jest to produkcja naturalna oraz na poziomie chowu tzw. niskointensywnego, zdecydowanie proekologiczna.


Prekursorami rozwoju gospodarki stawowej w Polsce byli w XII-XVI w. głównie oo. cystersi i benedyktyni – budowniczowie wielu istniejących do dziś obiektów stawowych. Wielowymiarowa funkcja stawów z walorami pozarybackimi znalazła uznanie w okresie międzywojennym. Ówczesne gospodarstwa stawowe niemal w całości były integralną częścią gospodarstwa rolnego. Dopiero po drugiej wojnie światowej aż 80% z nich oddzielono od produkcji rolnej i utworzono państwowe gospodarstwa rybackie. Po wejściu do UE – podkreśla Autor- sytuacja gospodarstw karpiowych jeszcze bardziej się pogorszyła. Niniejsza praca powstała przede wszystkim w trosce o ocalenie tej części gospodarki. Prof. Janusz Guziur w zakończeniu książki poczynił następującą uwagę: „Wszelkie zakłócenia zrównoważonego istnienia i rozwoju poszczególnych elementów tego unikatowego układu ekologicznego powodują poważne i niebezpieczne szkody dla samego rybactwa stawowego oraz globalnie także dla kraju i społeczeństwa”.


Książka jest bogato ilustrowana, zawiera obszerną bibliografię i wykaz ważniejszych aktów prawnych związanych z poruszaną problematyką.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38