Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ochrona środowiska i rybactwo

Zamawiana liczba książek:

Ostrowski J. Y., Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii
Ostrowski J. Y., Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii
Cena: 2,10 zł
Autor: Godlewska-Lipowa A. W.
Liczba stron: 256
Rok wydania: -

Prezentowana publikacja składa się z czterech części, w których omówiono: najważniejsze międzynarodowe akty normatywne dotyczące praw człowieka, zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, następnie główne problemy cywilizacji, zagadnienia związane z biosferą oraz sposoby przeciwdziałania narastającym zagrożeniom. Główne problemy cywilizacji to m.in.: globalizacja, ubożenie społeczeństw, rozwój miast, zła sytuacja dzieci na świecie oraz problemy związane z pozyskiwaniem energii, na którą zapotrzebowanie wciąż rośnie. W kolejnej części przedstawiono najważniejsze katastrofy ekologiczne i zjawisko chemizacji środowiska (również ich skutki dla człowieka i biosfery), a także choroby uwarunkowane cywilizacyjnie i ekologicznie oraz konsekwencje i perspektywy rozwoju biotechnologii i inżynierii genetycznej. Ostatnia część to unowocześniona oraz rozszerzona przez Janusza Y. Ostrowskiego wersja programu autorstwa profesora geofizyki i pedagogiki Antoniego Dobrowolskiego. W niniejszej książce znajdziemy także szeroko komentowane ostatnio w mediach zagadnienie ptasiej grypy czy funkcji tzw. śmieciowego DNA.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38