Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Environmentally Friendly Agriculture. In Theory and Practice.
Environmentally Friendly Agriculture. In Theory and Practice.
Cena: 18,90 zł
Autor: Brodzińska Katarzyna (red.)
Liczba stron: 108
Rok wydania: 2011

Publikacja dotyczy teorii oraz prawnych i praktycznych rozwiązań podejmowanych w celu rozwoju w Polsce rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu.


Warunki naturalne (takie jak jakość gleby, warunki hydrograficzne i klimatyczne) określają produktywność danego gospodarstwa rolniczego; z drugiej strony, szeroko rozumiana  działalność rolnicza wpływa na jakość środowiska naturalnego (na przykład na zanieczyszczenie wód podziemnych, eutrofizację wód powierzchniowych czy degradację gleby).


Autorzy omawiają między innymi: koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zajmującą ważne miejsce w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, wprowadzanie programów umożliwiających osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, w tym programów mających na celu ochronę środowiska naturalnego, jak Common  Agricultural Policy, oraz konkretne działania systemowe podjęte w naszym kraju. Poruszają także zagadnienie prowadzenia gospodarstw rolnych ulokowanych na terenach, które weszły w skład obszarów Natura 2000, oraz znaczenie edukacji prośrodowiskowej i rozwijania doradztwa związanego z kształceniem świadomości ekologicznej rolników.


Książka została napisana w języku angielskim.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38