Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Rośliny rolnicze
Rośliny rolnicze
Cena: 35,70 zł
Autor: Szempliński Władysław (red.)
Liczba stron: 470
Rok wydania: 2012

Skrypt dotyczy szeroko rozumianej biologii roślin uprawnych. Zebrano w nim najistotniejsze zagadnienia z botaniki, fizjologii roślin, chemii rolnej, hodowli roślin, uprawy roli i roślin oraz z towaroznawstwa i przetwórstwa surowców rolniczych.


W pięciu rozdziałach szczegółowo opisano zagadnienia związane z biologią rozwoju roślin: zbożowych (I rozdz.), okopowych i kapusty pastewnej (II rozdz.), bobowych (III rozdz.), przemysłowych (IV rozdz.) i energetycznych (V rozdz.). Każdą opisaną grupę roślin scharakteryzowano również pod kątem wartości użytkowej i składu chemicznego. Podano systematykę botaniczną, cechy i kryteria podziału użytkowego odmian, a fazy i stadia rozwojowe roślin opisano dokładnie, dzięki czemu książka może być pomocna w praktyce rolniczej. Określono ponadto związki między elementami składowymi plonu roślin a ich produkcyjnością i jakością.


Wieloaspektowość prezentowanej tematyki sprawia, że opracowanie adresowane jest  do dużego grona odbiorców: studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni rolniczych, a także nauczycieli szkół rolniczych niższych szczebli. Będzie przydatne w zgłębianiu i usystematyzowaniu wiedzy z następujących przedmiotów: szczegółowa uprawa roślin, rolnicze rośliny konsumpcyjne (kierunek ogrodnictwo), problemy produkcji żywności strategicznej (kierunek biotechnologia), jednoroczne i wieloletnie rośliny energetyczne (kierunek rolnictwo) i rolnicze surowce energetyczne (kierunek ochrona środowiska).

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38