Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Rośliny zielarskie [dodruk]
Rośliny zielarskie [dodruk]
Cena: 50,40 zł
Autor: Szempliński Władysław
Liczba stron: 380
Rok wydania: 2017

W skrypcie zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące roślin zielarskich. Opis obejmuje taksony roślin wykorzystywane w uprawach polowych, jak też dziko rosnących. Gatunki zestawiono według podstawowego kryterium ich podziału, czyli rodzajów dostarczanego surowca zielarskiego. W ich charakterystyce podano ważniejsze cechy botaniczne roślin potrzebne do ich identyfikacji, dotyczące organów wegetatywnych (system korzeniowy, łodyga, liście) i generatywnych (kwiatostany, kwiaty, owoce, nasiona). Przy każdym gatunku dużo miejsca poświęcono cechom surowca zielarskiego i jego składowi chemicznemu, a także działaniu terapeutycznemu i zastosowaniu w lecznictwie oraz możliwościom alternatywnego wykorzystania.


Ważnym uzupełnieniem wiedzy zawartej w opracowaniu są rozdziały omawiające podstawowe zasady uprawy roślin zielarskich. Dotyczą one takich zagadnień, jak wymagania siedliskowe, uprawa roli, nawożenie, zasady zakładania plantacji, pielęgnacja i ochrona zasiewów, zbiór oraz przechowalnictwo surowców. Wiedzę na temat ziół uzupełnia rozdział poświęcony współczesnym trendom w przetwórstwie surowców i możliwościom ich wykorzystania.


Skrypt adresowany jest do osób studiujących kierunki przyrodnicze, m.in. rolnictwo i ogrodnictwo, a także architekturę krajobrazu. Prezentowane treści mogą być przydatne także dla szerszego kręgu odbiorców, m.in. pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli szkół rolniczych różnych szczebli, jak również doradców, służb surowcowych oraz osób bezpośrednio związanych z produkcją surowców zielarskich.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38