Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Wybrane zagadnienia z nasiennictwa [dodruk do wydania z 2017 r.]
Wybrane zagadnienia z nasiennictwa [dodruk do wydania z 2017 r.]
Cena: 52,50 zł
Autor: Kwiatkowski Jacek, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2021

W rolnictwie i ogrodnictwie do siewu używa się zarówno nasion (grochu, łubinu, bobu, maku, lnu), jak i owoców (orzeszków konopi, niełupek słonecznika, rozłupek marchwi, ziarniaków zbóż), które w praktyce nasienniczej często się określa jednakowo - jako nasiona. W nasiennictwie występuje również szersze pojęcie - materiał siewny, które obejmuje zarówno wegetatywny, jak i generatywny materiał rozmnożeniowy. Materiał siewny to rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin.


W opracowaniu Jacka Kwiatkowskiego, Stefana Szczukowskiego, Józefa Tworkowskiego opisano budowę owoców i nasion, scharakteryzowano materiał siewny wybranych gatunków roślin rolniczych oraz ogrodniczych. Przedstawiono podstawowe cechy nasion i masy nasiennej. Opisano rodzaje, kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego oraz etapy oceny materiału siewnego - polowej oceny plantacji nasiennych, laboratoryjnej oceny materiału siewnego, oceny tożsamości i czystości odmianowej, kwalifikacji sadzeniaków ziemniaka.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38