Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej w latach 1981–2010
Warunki klimatyczne Polski północno-wschodniej w latach 1981–2010
Cena: 42,00 zł
Autor: Dragańska Ewa, Szwejkowski Zbigniew, Cymes Iwona
Liczba stron: 161
Rok wydania: 2019

Zagadnienie zmian klimatycznych należy do tych problemów współczesności, które w skrajnym przypadku mogą stanowić barierę cywilizacyjną. Klimat zmienia się w czasie i przestrzeni nawet na niewielkim obszarze, dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na precyzyjną informację dotyczącą aktualnych warunków klimatycznych.


Ewa Dragańska, Zbigniew Szwejkowski i Iwona Cymes opracowali charakterystykę klimatyczną Polski północno-wschodniej nie tylko z uwagi na potrzebę włączenia się w nurt badań nad klimatem globalnym, a przede wszystkim, aby uzyskać kolejną odsłonę obrazu klimatu regionalnego - wyraźnie specyficznego w stosunku do innych obszarów Polski. Podstawę do badań stanowiły dane meteorologiczne pochodzące z siedmiu stacji IMGW - PIB zlokalizowanych na badanym obszarze (w Białymstoku, Elblągu, Kętrzynie, Mikołajkach, Mławie, Olsztynie i w Suwałkach). Autorzy, wykorzystując wartości sumy usłonecznienia rzeczywistego, średniej dobowej, minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza oraz sum dobowych opadów atmosferycznych, wyznaczyli wiele wskaźników: a) sumy usłonecznienia rzeczywistego w układzie miesięcznym, rocznym i sezonowym; b) średnią dobową temperaturę powietrza w układzie miesięcznym, rocznym i sezonowym; c) temperaturę minimalną i maksymalną w układzie miesięcznym, rocznym i sezonowym; d) liczbę dni charakterystycznych; e) daty rozpoczęcia, zakończenia oraz długości termicznych pór roku oraz okresów rolniczych; f) daty wystąpienia przymrozków wiosennych i jesiennych; g) sumy opadów atmosferycznych w układzie miesięcznym, rocznym i sezonowym; h) liczbę dni z opadem w układzie miesięcznym, rocznym i sezonowym; i) liczbę dni z burzami atmosferycznymi; a także ocenili: warunki opadowe miesięcy i sezonów w stosunku do wieloletniej normy opadowej oraz na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI), zdefiniowali również klasy wartości i częstość występowania wskaźnika hydrotermicznego (k) od kwietnia do września. Wyniki przedstawili w postaci tabel i rysunków.


Utylitarny charakter badań klimatycznych zaprezentowanych w monografii w ujęciu regionalnym i lokalnym sprawia, że może być ona pomocna w ocenie potencjalnych zmian klimatu Polski północno-wschodniej oraz w podjęciu trafnych decyzji gospodarczych dotyczących dostosowania kierunków produkcji do naturalnych warunków siedliska.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38