Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska

Zamawiana liczba książek:

Trendy w biotechnologii środowiskowej (cz. I)
Trendy w biotechnologii środowiskowej (cz. I)
Cena: 2,10 zł
Autor: Wojnowska-Baryła I. (red.)
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2008

Praca zbiorowa, podejmująca popularne w ostatnich latach problemy badań z dziedziny biotechnologii środowiskowej, zwłaszcza zaś kwestii ochrony oraz odnowy zdegradowanych elementów środowiska, stosowania technologii zrównoważonego korzystania ze środowiska, tu szczególnie – ochrony bioróżnorodności gatunków i zasobów genomowych. Omawiane zagadnienia wiążą się z: zastosowaniem metod chemii analitycznej, bioremediacji i oczyszczania ścieków, skutecznych biologicznych metod usuwania zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, rozwoju hybrydowych (skojarzonych) technik biotechnologicznych, polegających na łączeniu procesów biologicznych z metodami pogłębionego utleniania oraz technikami membranowymi. Przedstawiono również nowoczesne technologie wytwarzania biomateriałów, paliw pochodzących z produktów odpadowych oraz systemy biologicznego recyklingu odpadów stałych. Monografia prezentuje także wnioski wynikające z zastosowania technik molekularnych w akwakulturze, w programach hodowlanych oraz manipulacji rozrodem w celu podtrzymania liczebności i odnowy populacji gatunków zagrożonych degradacją środowiska naturalnego.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38