Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych (wydanie trzecie poprawione)
Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych (wydanie trzecie poprawione)
Cena: 16,80 zł
Autor: Rawa Tadeusz
Liczba stron: 130
Rok wydania: 2012

Niniejsze opracowanie ma charakter poradnika metodycznego przeznaczonego dla studentów wykonujących inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe. Ma ono konkretnego adresata. Są nim studenci Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunków: edukacja techniczno-informatyczna, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technika rolnicza i leśna, studiujący zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


Poradnik, oprócz wskazówek specyficznych dla technicznych kierunków studiów, zawiera przede wszystkim wskazówki natury ogólnej, które mogą być przydatne także studentom innych kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także w innych różnego typu uczelniach.


Oddawany do rąk studentów poradnik stanowi swoistą próbę podpowiedzi, jak wykonywać prace dyplomowe. Celem było napisanie czegoś w rodzaju poradnika „pierwszej pomocy", który powinien pozwolić studentom na ogólne zapoznanie się z zagadnieniami niezbędnymi do realizacji pracy dyplomowej, bez konieczności zwracania się do promotora z każdym drobiazgiem. W tak krótkim opracowaniu nie sposób przedstawić szczegółowo wszystkich spraw, z jakimi zetkną się studenci przy realizacji konkretnej pracy dyplomowej.


W każdym przypadku zajdzie konieczność sięgnięcia do innej literatury, która w sposób bardziej szczegółowy będzie przedstawiać interesujące studenta zagadnienie. Poradnik ma przede wszystkim wskazać sposób korzystania z odpowiedniej literatury, zmusić do własnych przemyśleń i ułatwić poszukiwanie właściwych rozwiązań. Treść poradnika obejmuje osiem rozdziałów, podzielonych na podrozdziały i punkty.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38