Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu diagnostycznego
Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji, modele. Hardware i software systemu diagnostycznego
Cena: 27,30 zł
Autor: Michalski Ryszard (red.)
Liczba stron: 201
Rok wydania: 2014
Ciągniki kołowe mają zastosowanie w różnych działach gospodarki – rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, transporcie itd. Złożoność konstrukcyjna ciągników wymaga na ich temat szerokiej wiedzy. Uszkodzenia złożonych układów najczęściej wpływają negatywnie na efektywność użytkowania, bezpieczeństwo i emisyjność spalin. Autorzy publikacji postawili sobie za cel wypracowanie modelu mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika kołowego. Monitorowanie online stanu parametrów pracy ciągnika kołowego w odniesieniu do przedstawionych klas uszkodzeń w toku eksploatacji stwarza użytkownikom możliwość określenia przyczyn ewentualnych uszkodzeń i może zapobiec awariom ciągnika. Praca została wydana w pełnym kolorze, co podnosi jej walor poznawczy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38