Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technika

Zamawiana liczba książek:

Modelowanie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
Modelowanie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
Cena: 35,70 zł
Autor: Drożyner Przemysław
Liczba stron: 146
Rok wydania: 2017

Utrzymanie ruchu to zespół działań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych wobec posiadanej infrastruktury, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa (ekonomicznego, środowiskowego oraz życia i zdrowia człowieka) produkcji i optymalizację jej kosztów przy spełnieniu wymagań interesariuszy.


Monografia jest wynikiem ponad 20-letnich badań nad procesami utrzymania ruchu i metodami ich doskonalenia. Objęły one ponad 300 przedsiębiorstw działających w kilku różnych branżach o wielkości zatrudnienia od kilku do kilku tysięcy osób. Badania były prowadzone w formie audytów, inspekcji i warsztatów szkoleniowych dla kadr zarządzających oraz badań literaturowych, ankietowych, terenowych, laboratoryjnych i ekspertyz technicznych. Przedstawiono przykłady zaobserwowanych w trakcie audytów niezgodności i dobrych praktyk przypisanych do obszarów odpowiedzialności służb utrzymania ruchu. W pracy zawarto ponad 150 rysunków i tabel, z których zdecydowana większość jest opracowaniem własnym.


Zaprezentowany model zapewnienia jakości procesów utrzymania ruchu uwzględnia wymagania interesariuszy, cele procesu, dane wejściowe i wyjściowe oraz kryteria efektywności i skuteczności tego procesu. Tego typu podejście umożliwia świadome i racjonalne sterowanie efektywnością i skutecznością procesu utrzymania ruchu. Stanowi również platformę łączącą interdyscyplinarne atrybuty współczesnego utrzymania ruchu - technikę, zarządzanie i ekonomię.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38